Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Konfigurera Internet Explorer för mer än två hämtningssessioner

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Beskrivning av problemet
Som standard är antalet filer du kan hämta åt gången begränsat till två i Windows Internet Explorer 7. I Windows Internet Explorer 8 är antalet filer du kan hämta åt gången begränsat till sex. Ändringen har anpassats efter den snabbare anslutningshastighet som nu är vanlig hos de flesta användare. För uppringda anslutningar gäller fortfarande begränsningarna från tidigare versioner.

I den här artikeln får du hjälp med att öka antalet filer som du kan hämta åt gången till 10.


Om du vill att vi ska åtgärda problemet går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill lösa problemet själv går du till avsnittet Jag löser det själv.
Lös det åt mig
Om du vill öka antalet filer som kan hämtas åt gången till 10, klickar du på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i den här guiden.

Obs!
 • Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på en flash-enhet eller en cd och sedan köra den på rätt dator.
Gå till avsnittet Löste det här problemet?.
Jag löser det själv
Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows

Så här ökar du antalet filer som du kan hämta åt gången till 10:
 1. Starta Registereditorn.
 2. Leta upp följande nyckel i registret:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 3. Redigera-menyn pekar du på Nytt, klickar på DWORD-värde och lägger sedan till följande registervärden:
  Namn: MaxConnectionsPer1_0Server
  Data: 10
  Bas: Decimal

  Namn: MaxConnectionsPerServer
  Data: 10
  Bas: Decimal
 4. Avsluta Registereditorn.

Internet Explorer 8.0

Konfigurera anslutningsgränsen genom att ändra en registernyckel

 1. Starta Registereditorn.
 2. Leta upp följande nyckel i registret:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_MAXCONNECTIONSPERSERVER
 3. Redigera-menyn pekar du på Nytt, klickar på DWORD-värde och lägger sedan till följande registervärden:
  Namn: iexplore.exe
  Data: 10
  Bas: Decimal

  Obs! Ange det här värdet till den anslutningsgräns du vill ha för HTTP 1.1-anslutningar. Om värdet ställs in på 10 ökar du anslutningsgränsen till 10.
 4. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_MAXCONNECTIONSPER1_0SERVER
 5. Redigera-menyn pekar du på Nytt, klickar på DWORD-värde och lägger sedan till följande registervärden:
  Namn: iexplore.exe
  Data: 10
  Bas: Decimal

  Obs! Ange det här värdet till den anslutningsgräns du vill ha för HTTP 1.1-anslutningar. Om värdet ställs in på 10 ökar du anslutningsgränsen till 10.
 6. Avsluta Registereditorn.

Konfigurera anslutningsgräns med hjälp av grupprincip

 1. Klicka på Start, Kör, skriv gpedit.msc och klicka på OK.
 2. Expandera Användarkonfiguration, Administrativa mallar och Windows-komponenter. Expandera sedan Internet Explorer, Säkerhetsfunktioner och AJAX.
 3. Ställ in alternativen Maximalt antal anslutningar per server (HTTP 1.0) och Maximalt antal anslutningar per server (HTTP 1.1) enligt dina önskemål. Du måste uppdatera principer eller starta om datorn för att ändringarna ska börja gälla.
Löste det här problemet?
Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med den här artikeln. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.
Mer information
I enlighet med aktuella Internetstandarder (Request for Comments 2068) begränsas antalet samtidiga hämtningar i Internet Explorer till två, plus en i kö¶. Denna konfiguration är en funktion i webbläsaren. Men när anslutningshastigheten och antalet totala anslutningar som tillåts till Internetservrar ökar, kan två anslutningar vara för lite.
fixit fix it ierelease
Egenskaper

Artikel-id: 282402 – senaste granskning 09/28/2011 01:28:00 – revision: 8.0

Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Windows Internet Explorer 8

 • kbenduser kbexpertiseadvanced kbexpertisebeginner kbmsifixme kbfixme kbhowto KB282402
Feedback