Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

En uppdatering för Windows Server Update Services 3.0 SP2 är tillgängliga (KB2828185)

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2828185
Sammanfattning
Microsoft har publicerat en uppdatering för Windows Server Update Services (WSUS) 3.0 Service Pack 2 (SP2). Den här artikeln innehåller information om innehållet i uppdateringen och hur du hämtar uppdateringen.

Problem som den här updatefixes

Föreställ dig följande:
 • En Windows Server Update Services (WSUS)-servern kör Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 SP2 eller Windows Server 2008 R2 SP1.
 • Du kan använda kommandoradsverktyget Wsusutil.exe för att synkronisera metadata för uppdatering av programvara på WSUS-servern. Till exempel kan du köra följande kommando:
  WSUSutil.exe export export.cab export.log
 • Kommandot har slutförts utan fel och en paketfil (Exportera.cab) exporteras.
I det här fallet visas ExporteraCAB-filens storlek som 0 kilobyte (KB).

Det här problemet beror på att filen metadata.txt i den exporterade filen överskrider gränsen på 2 GB (Gigabyte).

Lös problemet genom att installthe-uppdateringen som beskrivs i denna artikel. Sedan använder du följande syntax för att exportera eller importera update-metadata med hjälp av GZIP-filformat:
WSUSutil.exe export export.xml.gz export.log
WSUSutil.exe import import.xml.gz import.log
Mer information om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2819484 CAB-filen som exporteras med hjälp av kommandot Wsusutil.exe visas som 0 KB på en Windows Server 2012-baserade WSUS-server

Den här uppdateringen åtgärdas även följande:
 • 2530678 System Center uppdateringen Publisher publicerar inte anpassade uppdateringar till en dator om WSUS 3.0 SP2 och.NET Framework 4 installeras
 • 2530709 "Metadata" uppdateringar inte har upphört att gälla eller redigerade i WSUS 3.0 SP2
 • 2720211 Uppdatering för Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2
 • 2734608 Uppdatering för Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2

Obs!
 • Uppdatering för 2720211 och 2734608 ingår i denna uppdatering. Dessa updatesstrengthen WSUS kommunikationskanaler.
 • Den uppdatera Agent WUA (Windows) på datorer som hanteras av en WSUS-server uppgraderas automatiskt när du har installerat den här uppdateringen.
 • WSUS måste fungera om du vill installera den här uppdateringen. Om WSUS har konfigurerats för att synkronisera uppdateringar från Microsoft Update, kontrollerar du att WSUS kan synkronisera uppdateringar. Dessutom måste klienter kunna kommunicera med WSUS-servern.

  Mer information om hur du utför grundläggande hälsokontroller på en WSUS-server finns på följande Microsoft TechNet-webbplatser:

Installera den här uppdateringen

Vi rekommenderar att du synkroniserar alla WSUS-servrar när du har installerat den här uppdateringen. Den här uppdateringen om du har en hierarki med WSUS-servrar och synkronisera servrar från överst i hierarkin längst ned i hierarkin. Gör så här:
 1. Starta komponenterna i WSUS 3.0 SP2 som synkroniseras med Microsoft Update.
 2. Uppdateringen 2828185 till överst i hierarkin för WSUS 3.0 SP2 server-servern.
 3. Synkronisera servern.
 4. Upprepa steg 2 och 3 för WSUS 3.0 SP2-servrar som ska synkroniseras med servern överst i hierarkin (från överst i hierarkin längst ned i hierarkin).

Kända problem med uppdateringen

 • Om du använder den lokala publiceringsfunktionen från en fjärrkonsol WSUS måste du installera uppdateringen på alla fjärranslutna WSUS-konsoler. Detta är att se till att matcha API-versioner av konsoler.
 • Har du signera och publicera alla lokala uppdateringar när du har installerat den här uppdateringen. Om du vill signera och publicera om lokala uppdateringar, SHA1 minst, 1024 nyckellängd certifikat krävs. Mer information om hur du publicerar lokalt uppdateringar finns på följande Microsoft Developer Network (MSDN)-webbplats:
 • Afteryou uppdateringen till WSUS-servern, gör så här om du vill synkronisera Windows 8 eller Windows Server 2012 klienter med WSUS 3.0 SP2:
  1. Öppna cmd.exe förhöjd behörighet på Windows-klienten.
  2. Skriv följande kommandon. Kontrollera att du trycker på RETUR efter varje kommando:

   Net stop wuauserv

   RD /s %windir%\softwaredistribution\

   Net start wuauserv
 • Du måste skapa regler för undantag i HTTPS-servern inspektion om följande villkor är uppfyllda för din miljö. Du måste göra detta så att Windows Update-trafik inte inspekteras när tunnel används.
  • Youconnect till Windows Update via en proxyserver för nätverket.
  • Nätverk-proxyn använder HTTPS eller SSL innehållsgranskning.
  • Det finns en mellanliggande server mellan SSL-trafik av klienten och Microsoft Update.

  Formore information om hur du skapar HTTPS inspektion undantag för Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG), gå till följande Microsoft-webbplats:Fora lista med URL-adresser och domäner som ska undantas från HTTPS-kontroll klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  885819 Det uppstår problem när du ansluter till webbplatsen Windows Update Version 6 via en server som kör ISA Server
 • Om du manuellt installerar den körbara fil som ingår i denna uppdatering, måste starta om datorn för att installera uppdateringen.
 • Microsoft SQL Server-administratörer måste hämta och installera uppdateringen genom att använda ett konto som har administratörsbehörighet för SQL Server. SQL Server måste alltid installeras manuellt.
 • Om du vill installera den här uppdateringen måste du använda Windows Internal Database eller SQL Server.
 • Youmust Stoppa Internet Information Services (IIS) och WSUS-tjänsten för att förhindra att databasen öppnas medan kluster för Utjämning av nätverksbelastning (NLB) uppgraderas. Mer information om hur du uppgraderar NLB-kluster finns i avsnittet "Uppgradera NLB-kluster på alla datorer".

Uppgradering av kluster för Utjämning av nätverksbelastning på alla datorer

 1. Stäng ner NLB-tjänsten på varje nod i NLB-klustret. Om du vill göra detta skriver du följande kommando vid en kommandotolk.

  Obs! Tryck på RETUR efter varje gång du skriver en kommandotolk i följande steg.
  NLB.exe uppehåll
 2. Stäng IIS- och WSUS-tjänsten. Om du vill göra detta skriver du följande kommandon vid en kommandotolk:
  iisreset/stop

  net stop wsusservice
 3. Kontrollera att inga andra tjänster kan komma åt SQL Server-databas under uppgraderingsprocessen för NLB-kluster. Om du vill göra detta skriver du nlb.exe inaktivera tillsammans med lämpliga ytterligare parametrar för porten eller programmet vid en kommandotolk:
  disable {vip[{:Port | :all}] | all[{:Port | :all}]} {Cluster[:{Host]| all {local | global<AngularNoBind>}}</AngularNoBind>}

 4. Säkerhetskopiera SQL Server-databasen. Mer information om hur du säkerhetskopierar en SQL Server-databas finns på följande Microsoft-webbplats:
 5. Individuallyupgrade varje frontend dator. Gör så här:
  1. Konfigurera WSUS och installera uppdatering 2828185. Så här: skriver du något av följande kommandon i Kommandotolken som passar ditt system:
   • WSUS-KB2828185-x64.exe /q C:\MySetup.log
   • WSUS-KB2828185-x86.exe /q C:\MySetup.log

   Youwill inte får ett meddelande när uppdateringen är installerad.
  2. Checkthe installationsloggen för att kontrollera att uppgraderingen har slutförts. Om du vill göra detta skriver du:C:\MySetup.logvid en kommandotolk.
  3. Kontrollera att IIS- och WSUS-tjänsten stoppas. Om du vill göra detta skriver du följande kommandon vid en kommandotolk:
   iisreset/stop

   net stop wsusservice
  4. Upprepa steg A-C på varje dator som frontend.
 6. Starta IIS- och WSUS-tjänsten när du har uppgraderat alla noder. Så här: Skriv iisreset i Kommandotolken och skriv net start-wsusservice på varje nod i NLB-klustret.
 7. Starta tjänsten Utjämning av nätverksbelastning på varje nod i NLB-klustret. Om du vill göra detta skriver du nlb.exe återuppta vid en kommandotolk.
 8. Skrivnlb.exe aktivera vid en kommandotolk för alla portar och program som du inaktiverade i steg 3.

Uppdatera information

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

Uppdatering för Windows Server Update Services 3.0 SP2 (KB2828185)
Uppdatering för Windows Server Update Services 3.0 SP2 för x 64-baserade system (KB2828185)

Förutsättningar

Du måste ha installerat uppdateringen Windows Server Update Services 3.0 SP2.

För mer information om Service Pack 2 för Windows Server Update Services 3.0, klicka på följande artikelnummer och läs artikeln i Microsoft Knowledge Base:
972455 Beskrivning av Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2

Information om omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här uppdateringen.

Information om ersättning

Den här uppdateringen ersätter inte några tidigare utgivna uppdateringar.

Referenser
Mer information om Windows Server Update Services finns på följande Microsoft TechNet-webbplats:Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2828185 – senaste granskning 10/29/2013 18:13:00 – revision: 2.0

Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2

 • kbfix atdownload kbbug kbsurveynew kbexpertiseinter kbupdate kbmt KB2828185 KbMtsv
Feedback