Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Så här skapar du och använder datatabeller med dubbel inmatning i Microsoft Excel

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs hur du skapar och använder tabeller med dubbel inmatning i Microsoft Excel. Sådana tabeller ger möjlighet att undersöka hur en formel påverkas av ändringar i två variabler.
Mer Information
När du skapar en tabell med dubbel inmatning anger du indataceller i rutorna Radens indatacell och Kolumnens indatacell i dialogrutan Tabell.

Obs! I Microsoft Office Excel 2007 kallas dialogrutan Tabell för dialogrutan Datatabell.

Så här skapar du en enkel tabell med dubbel inmatning:
 1. Skapa en ny arbetsbok.
 2. Skriv in följande data i cellerna B15:B19:
     Cell    Värde   ----------------   B15     1    B16     2   B17     3   B18     4   B19     5					
 3. Skriv in följande data i cellerna C14:G14:
     Cell    Värde   ----------------   C14     6   D14     7   E14     8   F14     9   G14     10					
 4. Skriv in följande formel i cell B14:
  =A14*2+A15
  OBS! A14 är kolumnens indatacell (som ersätter värdena 1, 2, 3, 4 och 5), och A15 är radens indatacell (som ersätter värdena 6, 7, 8, 9 och 10.) De här indatacellerna måste finnas utanför tabellen. De kan, men måste inte, innehålla data. Eftersom den här tabellen har skapats i cellerna B14:G19, och A14 och A15 ligger utanför tabellen, är de giltiga indataceller för kolumnen och raden.
 5. Markera B14:G19.
 6. Klicka på TabellData-menyn.

  Obs! I Excel 2007 gör du så här: klicka på fliken Data, Vad händer om-analys och Datatabell.
 7. Skriv A15 i rutan Radens indatacell. Skriv A14 i rutan Kolumnens indatacell.
 8. Klicka på OK.
Du ska nu se följande resultat:
Tabell med dubbel inmatning (med formler som visas)=========================================Obs! På grund av begränsat skärmutrymme visas följande tabell med sex kolumner i två delar.(De tre vänstra kolumnerna i en tabell med sex kolumner.)   |   B  |    C   |    D  ---|-----------|---------------|---------------  14| =A14*2+A15|       6|       7  15|     1|=TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)  16|     2|=TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)  17|     3|=TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)  18|     4|=TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)  19|     5|=TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)(De tre högra kolumnerna i en tabell med sex kolumner.)   |    E    |    F    |    G  ---|----------------|---------------|---------------  14|       8 |       9|       10  15| =TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)  16| =TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)  17| =TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)  18| =TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)  19| =TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)|=TABLE(A15,A14)Tabell med dubbel inmatning (med värden som visas)=======================================   | B | C | D | E | F | G |  ---|---|---|---|---|---|---|  14|  | 6| 7| 8| 9| 10|  15| 1| 8| 9| 10| 11| 12|  16| 2| 10| 11| 12| 13| 14|  17| 3| 12| 13| 14| 15| 16|  18| 4| 14| 15| 16| 17| 18|  19| 5| 16| 17| 18| 19| 20|				
Obs! Låt oss ta cell C15 som ett exempel. De faktiska värden som används i formeln kommer från cellerna B15:B19 (radens indataceller) och C15:G14 (kolumnens indataceller). Formeln med värdena ska vara 1*2+6 (för sammanlagt 8). Värdena i radens och kolumnens indataceller infogas internt i formeln i cell B14.

0 visas i B14, trots att cell B14 inte har talformat. Så här duplicerar du det tomma värdet i cell B14:
 1. Högerklicka på B14 och klicka sedan på Formatera celler.
 2. Klicka på fliken Tal.
 3. Klicka på Anpassad i listan Kategorier.
 4. Skriv "" (två citattecken) i rutan Typ.
 5. Klicka på OK.
Referenser
Om du vill veta mer om hur du använder datatabeller klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
282851 Så här använder du datatabeller i Microsoft Excel för analys av information i en databas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
282852 Översikt över datatabeller i Microsoft Excel (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
282855 Så här skapar du och använder datatabeller med enkel inmatning i Microsoft Excel (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
XL2000 XL2001 XL98 table tables tow two pivottable pivot data variable XL XL2003 XL97 XL2007
Egenskaper

Artikel-id: 282856 – senaste granskning 01/22/2007 16:57:46 – revision: 5.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2001 för Macintosh, Microsoft Excel 98 för Macintosh, Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbexpertisebeginner kbhowto KB282856
Feedback
.com/ms.js">