Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

"Flytta CsUser: HostedMigration-fel" felmeddelande när du flyttar användare till Skype för Business Online från en lokal Microsoft Lync Server

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2829500
PROBLEMET
I en hybrid distribution Lync när du försöker flytta användare från den lokala servern med Lync till Skype för Business Online (tidigare Lync Online) i Office 365, visas följande felmeddelande i Skype för Business Online PowerShell:
Flytta-CsUser: HostedMigration fel: Error=(510), beskrivning = (innehavaradministration för den här användaren har inte aktiverats för delade sip-adressutrymmet.)
LÖSNING
Din Office 365-Skype för Business Online-organisation måste vara aktiverat för adressutrymmet för delad Session Initiation Protocol (SIP) innan du försöker flytta en lokal Lync-användare till Skype för Business Online i Office 365.
MER INFORMATION
Ansluta till Skype för Business Online PowerShell, och sedan köra följande kommando:
Set-CsTenantFederationConfiguration -SharedSipAddressSpace $true

Hur du ansluter till Skype för Business Online PowerShell

Det första steget är att installera modulen för Windows PowerShell för Skype för Business Online. Information finns på följande Microsoft-webbplats:När du har Skype för Business Connector för Online-modul installerat öppna Windows PowerShell och kör följande kommandon:
Import-Module LyncOnlineConnector

$cred = Get-Credential

$CSSession = New-CsOnlineSession -Credential $cred

Import-PSSession $CSSession -AllowClobber
Mer information om hur du ansluter till Skype för Business Online med hjälp av Windows PowerShell finns på följande Microsoft TechNet-webbplats:

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2829500 – senaste granskning 05/01/2015 17:36:00 – revision: 11.0

Skype for Business Online

  • o365022013 o365 o365e o365a o365m hybrid kbmt KB2829500 KbMtsv
Feedback