Objekt i Inkorgen visas två gånger eller förvrängs visuellt

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2829699
Symptom
Objekt i Inkorgen visas två gånger i Microsoft Outlook-versioner som nämns i avsnittet gäller i den här artikeln, eller förvrängs visuellt. Detta kan inträffa när nya e-postmeddelanden tas emot eller när e-objekt tas bort. Om meddelandet är duplicerat visas senaste föregående meddelande i stället för nya inkommande meddelanden.

När du klickar på mappen Inkorgen, minimera fönstret Outlook Explorer och återställa den, eller växla mellan fönster, åtgärdas omedelbar visuell skadan. Problemet kan emellertid returnera periodvis och för olika artiklar.
Orsak
Detta problem kan uppstå om du kör Windows 7 med aBasic och visuella högkontrasttema tillämpas.
Lösning
Undvik det här problemet genom att tillämpa en Aerotheme i Windows 7. Gör följande om du vill ändra tema för Windows 7:
  1. Högerklicka på skrivbordet i Windows.
  2. Klicka på Anpassa.
  3. Välj ett tema i avsnittet Aero-teman.

Mer Information
Dubbla beteendet kan ses lättare om fönstret Outlook Explorer delvis täcks av ett annat fönster när nya e-postmeddelanden tas emot. Artiklar under i förgrunden kan förekomma flera gånger.

Det här problemet uppstår inte i Outlook med Windows 8.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2829699 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/15/2016 18:56:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010

  • kbmt KB2829699 KbMtsv
คำติชม