Det går inte att konfigurera Outlook för Mac 2011 funktionen Arkivera postlåda i Exchange Online

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2830042
PROBLEMET
När du försöker installera Microsoft Outlook för Mac 2011 funktionen Arkivera postlåda i Exchange Online för Office 365 misslyckas anslutningsförsöket.
LÖSNING
Använd Outlook Web App för e-post om du vill undvika problemet och tillämpa bevarandeprinciper i Exchange Online. Använd följande inställningar när du använder principer för bevarande:

TaggnamnTaggtypBegränsa kvarhållande ålder (i dagar)Bevarandeåtgärd
Personliga 1 år flytta ArkiveraPersonliga365Gå till Arkivera
Personliga 5 års flytta ArkiveraPersonliga1825Gå till Arkivera
* Personal flytta aldrig ArkiveraPersonligaIngen ÅldersgränsGå till Arkivera
* Den här taggen är inte aktiverat som standard. Objekt som har den här taggen för bevarande är aldrig flyttats eller aldrig tas bort.

Läs mer om lagringsprinciper i Exchange OnlineTaggar för bevarande och bevarandeprinciper.

Medan Outlook för Mac 2011 inte stöder funktionen Arkivera, stöder funktionen Arkivera Outlook 2016 för Macdoes. När du useOutlook 2016 för Mac, kan du få tillgång till arkivet och flytta e-postobjekt i arkivet.

MER INFORMATION
Du kan skapa en postlåda för arkivet för en användares primära molnbaserade postlåda. Användare kan använda Arkivera postlåda (kallas också ett personligt arkiv) att lagra meddelanden historiska data genom att flytta eller kopiera meddelanden från deras primära postlåda till deras Arkiv-postlåda. Arkiverade meddelanden finns i molnet och användare kan komma åt meddelanden med Microsoft Outlook 2010 eller Outlook Web App.

Mer information om arkivet postlåda funktionen i Exchange Online finns i avsnittet Aktivera eller inaktivera en Arkivera postlåda i Exchange Online.

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2830042 – senaste granskning 08/07/2015 04:31:00 – revision: 9.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Outlook 2016 for Mac, Microsoft Outlook 2011 for Mac

  • o365 o365a o365e o365p o365m o365022013 kbmt KB2830042 KbMtsv
Feedback