Den anslutna USB-enheter identifieras inte i Windows

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2830154
Viktigt Den här snabbkorrigeringen gäller endast Windows 8 och Windows Server 2012. Resten av informationen i den här artikeln är dock tillämpliga på 8.1 för Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8 och Windows Server 2012.
Symptom
Föreställ dig följande:
 • Du har ett USB-nav som är ansluten till en dator som kör Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 eller Windows Server 2012.
 • Du har en USB-enhet som är ansluten till en USB-port på navet.
 • Du ta bort USB-enheten från USB-porten.
 • Du ansluter samma USB-enhet eller en annan USB-enhet till samma USB-port på navet.
I det här scenariot kan datorn inte identifiera USB-enheten.

Obs! Det här problemet påverkar USB 2.0-nav och USB 2.0-komponenter i 3.0 USB-nav.
Orsak
Det här problemet beror på att USB-porten inaktiveras när du på ett säkert sätt ta bort enheten från porten.
Lösning
Lös det här problemet, installera Windows-RT, Windows 8 och Windows Server 2012 2845533 för Samlad uppdatering eller installera snabbkorrigeringen som beskrivs i denna artikel.

Dessutom måste du ange nyckeln sombeskrivs i avsnittet "Information om registret" att denna samlade uppdatering eller snabbkorrigering.

Information om uppdateringen

För mer information om hur du skaffar den här samlade uppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2845533 Samlad uppdatering för Windows RT och Windows 8 Windows Server 2012: juni 2013

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd bara den här snabbkorrigeringen för system med just detta problem.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning finns "Snabbkorrigeringen tillgänglig för hämtning" överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om inte visas i det här avsnittet kan du skicka en begäran till Microsofts kundtjänst och Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! "Snabbkorrigering tillgänglig för hämtning" formuläret visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig på. Om ditt språk inte visas beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du köra Windows 8 eller Windows Server 2012.

Registerinformation

Viktigt Det här avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows

Viktigt Du måste använda följande för att lösa problemet i Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 eller Windows Server 2012 registerändringar.

Observera
i Windows 8 och Windows Server 2012 måste du skapa registernyckeln innan du startar om datorn (när du har installerat den här snabbkorrigeringen).

Så här aktiverar du uppdateringen för en viss enhet:
 1. Svep inåt från den högra kanten av skärmen och klicka sedan på Sök. Eller, om du använder en mus, peka på det nedre högra hörnet av skärmen och klicka sedan på Sök.
 2. I sökrutan skriver du: regedit, och knacka sedan på eller klicka på regedit.
  KONTROLL AV ANVÄNDARKONTOOm du ombeds ange ett administratörslösenord skriver du lösenordet. Om du uppmanas att bekräfta ger bekräftelsen.
 3. Leta upp och tryck eller klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\UsbFlags
 4. Redigera -menyn, peka på Nyttoch tryck eller klicka på Nyckel.
 5. Ange ett namn för den nya nyckeln genom att använda följande format:
  vvvvpppprrrr
  Kommentarer
  1. "vvvv" representerar ett 4-siffrigt hexadecimalt tal som identifierar leverantörs-ID för enheten.
  2. "pppp" representerar ett 4-siffrigt hexadecimalt tal som identifierar en produkt-ID för enheten.
  3. "rrrr" representerar en 4-siffriga binary coded decimal siffra som innehåller revisionsnumret för enheten.
 6. Peka på NyttRedigera -menyn och knacka eller klicka sedan på DWORD (32-bitars) värde.
 7. Typ DisableOnSoftRemove.
 8. Tryck på och håll eller högerklicka på DisableOnSoftRemoveoch knacka eller klicka sedan på Ändra.
 9. Skriv i rutan data0, och knacka sedan på eller klicka på OK.
 10. Avsluta Registereditorn.
Så här aktiverar du uppdateringen för alla USB-enheter som räknas upp på datorn:

 1. Svep inåt från den högra kanten av skärmen och klicka sedan på Sök. Eller, om du använder en mus, peka på det nedre högra hörnet av skärmen och klicka sedan på Sök.
 2. I sökrutan skriver du: regedit, och knacka sedan på eller klicka på regedit.
  KONTROLL AV ANVÄNDARKONTOOm du ombeds ange ett administratörslösenord skriver du lösenordet. Om du uppmanas att bekräfta ger bekräftelsen.
 3. Leta upp och tryck eller klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub
 4. Redigera -menyn, peka på Nyttoch tryck eller klicka på Nyckel.
 5. Typ HubG.
 6. Peka på NyttRedigera -menyn och knacka eller klicka sedan på DWORD (32-bitars) värde.
 7. Typ DisableOnSoftRemove.
 8. Tryck på och håll eller högerklicka på DisableOnSoftRemoveoch knacka eller klicka sedan på Ändra.
 9. Skriv i rutan data0, och knacka sedan på eller klicka på OK.
 10. Avsluta Registereditorn.
Obs! När värdet för registerposten DisableOnSoftRemove är 0ingenting systemet händer när en USB-enhet tas bort. När värdet för registerposten DisableOnSoftRemove är 1inaktiveras porten som en USB-enhet tas bort.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen eller ändring i registret.

Ersättningsinformation för Hotfix

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella (DST) sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.
Filinformation för Windows 8 och Windows Server 2012
Viktigt Snabbkorrigeringar för Windows 8 och snabbkorrigeringar för Windows Server 2012 ingår i samma paket. Dock bara "Windows 8" finns på sidan för begäran. Om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för en eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen som anges under "Windows 8" på sidan. Alltid finns i avsnittet "gäller" i artiklarna för att fastställa själva operativsystemet som avser varje snabbkorrigering.
 • De filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.2.920 0,20 xxxWindows 8 och Windows Server 2012RTMLDR
 • I MANIFESTET (.manifest) och de MUM-filerna (.mum) som installeras för de olika är anges separat i den "Ytterligare filinformation för Windows Server 2012" avsnittet och Windows 8. MUM- och MANIFEST-filer, och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är mycket viktigt att bibehålla status för uppdaterade komponenter. Säkerhetskatalogfilerna attribut som inte finns listade, är signerade med en digital Microsoft-signatur
För alla x 86-baserade versioner av Windows 8
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Usbhub3.sys6.2.9200.16603361,72803-maj-201303:48x 86
Usbhub3.sys6.2.9200.20707361,72803-maj-201304:16x 86
För alla x 64-baserade versioner av Windows 8 och Windows Server 2012
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Usbhub3.sys6.2.9200.16603446,20803-maj-201307:00x 64
Usbhub3.sys6.2.9200.20707446,20803-maj-201307:00x 64


Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Mer Information
Mer information om registerposten DisableOnSoftRemove och effekterna av att aktivera eller inaktivera inte en USB-port på mjuka ta bort klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2401954 USB-Port som är aktiv för inaktiverad eller ta bort USB-enheten

För mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar
Mer information om hur du hittar maskinvaru-ID för specifika enheter finns i Registerposter för USB-enheten.

Ytterligare filinformation

Ytterligare filinformation för Windows 8 och Windows Server 2012

Ytterligare filer för alla x 86-baserade versioner av Windows 8
FilnamnUppdatera bf.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,763
Datum (UTC)03-maj-2013
Tid (UTC)15:04
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_usbhub3.inf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16603_none_f2e110b11e2c8fc0.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,104
Datum (UTC)03-maj-2013
Tid (UTC)03:54
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_usbhub3.inf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20707_none_f36eaea4374694e6.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,104
Datum (UTC)03-maj-2013
Tid (UTC)04:42
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla x 64-baserade versioner av Windows 8 och Windows Server 2012
FilnamnAmd64_usbhub3.inf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16603_none_4effac34d68a00f6.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,108
Datum (UTC)03-maj-2013
Tid (UTC)07:10
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_usbhub3.inf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20707_none_4f8d4a27efa4061c.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,108
Datum (UTC)03-maj-2013
Tid (UTC)07:05
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUppdatera bf.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,989
Datum (UTC)03-maj-2013
Tid (UTC)15:05
PlattformEj tillämpligt

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2830154 – senaste granskning 09/13/2015 08:36:00 – revision: 3.0

Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard

 • kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbautohotfix kbmt KB2830154 KbMtsv
Feedback