Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Stöd för utökat minne i Windows 2000 och Windows Server 2003

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs PAE (Physical Address Extension) och AWE (Address Windowing Extensions) samt hur de fungerar tillsammans. Dessutom anges begränsningarna för användning av minne utöver 4-gigabytesgränsen (GB) som gäller för 32-bitars operativsystem.
Mer Information
PAE betecknar IA32-processorns utökade förmåga att adressera mer än 4 GB fysiskt minne. I följande operativsystem kan PAE användas för att utnyttja fysiskt minne utöver 4 GB:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
Aktivera PAE med hjälp av växeln /PAE i filen Boot.ini.

Obs! I Windows Server 2003 aktiveras PAE automatiskt endast om minnesenheter som kan läggas till under drift används på servern. I det här fallet behöver du inte använda växeln /PAE på en dator som är konfigurerad för användning av minnesenheter som kan läggas till under drift. I alla övriga fall måste du använda växeln /PAE i filen Boot.ini för att utnyttja minne utöver 4 GB.

En process som körs i Windows 2000 eller Windows Server 2003 kan normalt komma åt upp till 2 GB minnesadressutrymme (under förutsättning att växeln /3GB inte har använts), där en del av minnet är fysisk och en del är virtuell. Ju fler program (och därmed fler processer) som körs, desto mer minne används, upp till gränsen 2 GB för adressutrymme.

När den här situationen uppstår ökar växlingsprocessen dramatiskt, och prestanda kan påverkas negativt. I minneshanterarna i Windows 2000 och Windows Server 2003 används PAE för att tilldela program mer fysiskt minne. Detta minskar behovet av att växla växlingsfilens minne och ger ökade prestanda. Själva programmet får ingen information om den faktiska minnesstorleken. All minneshantering och tilldelning av PAE-minne hanteras av minneshanteraren oberoende av programmen som körs.

Föregående information gäller program som körs när växeln /3GB används. I ett program som begär 3 GB är det sannolikare att mer av programmets minne finns kvar i det fysiska minnet än att det växlas ut. Detta ger högre prestanda i program där /3GB-växeln kan användas. Undantaget är när /3GB-växeln används tillsammans med /PAE-växeln. I detta fall används inte något minne av operativsystemet utöver 16 GB. Detta beror på det virtuella kernel-minnesutrymmet. Om datorn startar om med /3GB-posten i Boot.ini-filen och har mer än 16 GB fysiskt minne, används detta ytterligare fysiska RAM-minne (Random Access Memory) inte av operativsystemet. Om du startar om datorn utan /3GB-växeln kan allt fysiskt minne användas.

AWE är en uppsättning API:er (Application Programming Interface) till minneshanterarfunktionerna som gör att program kan adressera mer minne än de 4 GB som är tillgängliga genom normal 32-bitars adressering. AWE gör att program kan reservera fysiskt minne som icke-växlat minne och sedan dynamiskt mappa delar av det icke-växlade minnet till programmets arbetsminne. Denna process gör att minnesintensiva program, till exempel stora databassystem, kan reservera stora mängder fysiskt minne för data utan att växlas in i och ut ur en växlingsfil för användning. I stället växlas data in i och ut ur arbetsminnet, och det reserverade minnet överskrider 4 GB-gränsen. Dessutom exponeras minne utöver 4 GB för minneshanteraren och AWE-funktionerna av PAE. Utan PAE kan AWE inte reservera minne utöver 4 GB.

Följande är ett exempel på en Boot.ini-fil där PAE-växeln har lagts till:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /PAE


Varning! Innehållet i din Boot.ini-fil varierar beroende på din konfiguration.Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
317526 Redigera filen Boot.ini i Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Sammanfattningsvis kan sägas att PAE är en funktion i minneshanterarna för Windows 2000 och Windows Server 2003 som ger mer fysiskt minne till ett program som begär minne. Programmet får ingen information om att någon del av minnet som används kommer från den del som överstiger 4 GB, lika lite som ett program får information om att minnet som programmet har begärt faktiskt finns i växlingsfilen.

AWE är en API-uppsättning som gör att program kan reservera stora minnesblock. Det reserverade minnet är inte växlingsbart och är endast tillgängligt för det aktuella programmet.Om du vill veta mer om AWE och PAE klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
268363 Intel PAE (Physical Addressing Extensions) i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Ytterligare information finns på följande Microsoft-webbplatser: Om du lägger till mer minne på datorn är det möjligt att BIOS identifierar hela mängden fysiskt RAM-minne som är installerad på servern, men att endast en del av detta RAM-minne identifieras av Windows. Om en server har en aktiverad funktion för redundant minne eller minnesspegling, är hela minnesmängden kanske inte synlig för Windows. Redundant minne ger datorn en reservminnesbank när en minnesbank inte fungerar. Genom minnesspegling delas minnesbankerna upp till en speglad uppsättning. Båda funktionerna aktiveras eller inaktiveras i BIOS och är inte tillgängliga via Windows. Om du vill ändra inställningarna för dessa funktioner måste du söka information i användarhandboken för datorn eller på OEM-tillverkarens webbplats. Det kan även hända att du måste kontakta maskinvaruleverantören.

Om du till exempel använder en dator med 4 GB RAM-minne och sedan lägger till ytterligare 4 GB RAM-minne, identifieras kanske bara 4 eller 6 GB fysiskt minne av Windows i stället för 8 GB. Funktionen för redundant minne eller minnesspegling kan vara aktiverad på de nya minnesbankerna utan att du känner till det. Dessa symptom liknar symptomen som uppstår när /PAE-växeln inte läggs till i Boot.ini-filen.
Referenser
Ytterligare information finns på följande Microsoft-webbplats:
PAE AWE datacenter /3gb
Svojstva

ID članka: 283037 - Poslednji pregled: 12/20/2007 17:06:27 - Verzija: 11.5

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

  • kbenv kbinfo kbmemory KB283037
Povratne informacije