Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av det nya kommandoradsverktyget Defrag.exe som ingår i Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs kommandoradsverktyget Defrag.exe som ingår i Windows XP. Defrag.exe är särskilt utformat för skript och för användning av systemadministratörer. Så här defragmenterar du en volym med hjälp av Windows:
  1. Högerklicka på Den här datorn, och klicka sedan på Öppna.
  2. Högerklicka på den volym som du vill defragmentera och klicka sedan på Egenskaper.
  3. Klicka på fliken Verktyg och sedan på Defragmentera nu.
  4. Klicka på Defragmentera.
  5. Klicka på Visa rapport om du vill se defragmenteringsrapporten med detaljerad information om den volym som du har defragmenterat.
Om du vill veta mer om begränsningar hos Diskdefragmenteraren i Windows, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
314848 Defragmentera diskenhetsvolymer i Windows XP
Mer Information
Med hjälp av Defrag.exe kan du hitta och konsolidera fragmenterade startfiler, datafiler och mappar på lokala volymer.

När du sparar en fil sparas den inte nödvändigtvis som en hel fil eller mapp i ett sammanhängande utrymme. Filer sparas i det första tillgängliga utrymmet på en volym. När en stor del av volymen används för lagring av filer och mappar, sparas de flesta nya filer i delar på olika ställen av volymen. När du tar bort filer eller mappar fylls slumpmässigt de tomma utrymmen de lämnar efter sig när du lagrar nya.

Du hittar defragmenteringsverktyget, Defrag.exe, i mappen %SystemRoot%\System32. Du kan defragmentera diskvolymer som är formaterade som FAT, FAT32 och NTFS. Defragmentering fungerar även med dynamiska diskar liksom standarddiskar.

Kommandoradsparametrar och förklaringar

Usage

defrag volym [-a] [-f][-v] [-?]

Parametrar

volym
Enhetsbeteckningen eller en monteringspunkt för den volym som ska defragmenteras

-a
Analysera endast

-f
Volymen defragmenteras oberoende av om det behövs och till och med om det inte finns mycket ledigt utrymme

-v
Utförlig utdata

-?
Visa hjälptexten

Obs! Det måste finnas minst 15 procent ledigt utrymme på volymen för att den ska kunna defragmenteras fullständigt och korrekt med Defragmenteraren. Detta lediga utrymme används som sorteringsområde för filfragment. Om det finns mindre än 15 procent ledigt utrymme på en volym, defragmenteras den bara delvis.

Om du vill avbryta defragmenteringsprocessen trycker du på CTRL+C vid kommandoraden.
Egenskaper

Artikel-id: 283080 – senaste granskning 12/05/2015 23:27:21 – revision: 2.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo KB283080
Feedback