Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Hur tar jag bort tidigare objekt från dialogrutan Anpassa meddelanden i Windows XP?

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Beskrivning av problemet
I den här artikeln får du hjälp med att ta bort listan Tidigare objekt i dialogrutan Anpassa meddelanden som öppnas när du högerklickar i meddelandefältet längst ner till höger på skärmen i Windows XP.

Om du vill att vi ska åtgärda problemet går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du vill åtgärda problemet själv går du till avsnittet Jag löser det själv.
Lös det åt mig
Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i den här guiden.Obs! Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Om du vill se om problemet har lösts går du till avsnittet Löste det här problemet?.
Jag löser det själv
Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows XP

Så här rensar du listan Tidigare objekt:
  1. Ta bort värdena IconStreams och PastIconsStream från följande registernyckel:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify
  2. Öppna Aktivitetshanteraren och klicka på fliken Processer, Explorer.exe och Avsluta process.
  3. Gör följande i Aktivitetshanteraren: klicka på Arkiv, klicka på Ny aktivitet, skriv explorer och klicka på OK.
Löste det här problemet?
  • Starta om datorn för att se efter om korrigeringsfilen har fungerat. Om inga tidigare objekt visas i dialogrutan Anpassa meddelanden är problemet löst och du är klar med den här artikeln.
  • Om problemet inte har åtgärdats kan du också kontakta supporten.
fixit fix it
Egenskaper

Artikel-id: 283084 – senaste granskning 12/05/2015 23:27:32 – revision: 4.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbmsifixme kbfixme kbenv kbhowto KB283084
Feedback