Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Uppgradera profiler från Windows 98 eller Windows Millennium Edition till domänanvändarprofiler i Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Denna artikel har tidigare publicerats under SV283253
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
I denna artikel beskrivs uppgradering av en klient med Microsoft Windows 98 eller med Microsoft Windows Millennium Edition och användarprofiler till en klient med Microsoft Windows XP. Genom följande åtgärder kan profiler från Windows 98 och Windows Millennium Edition (ME) bevaras under hela processen.
Mer Information
Det bästa sättet att bevara profilerna är att ansluta till domänen under uppgraderingsprocessen. Annars måste du använda en annan metod för att överföra profilinformationen till Windows XP-profilen.

I fjärranslutningsdelen av uppgraderingsprocessen ges administratören möjlighet att ansluta till en domän eller arbetsgrupp. Om du ansluter till domänen i detta läge säkerställer du att alla befintliga profiler flyttas över till Windows XP-installationen.

Om du inte har anslutit datorn till domänen under uppgraderingsprocessen måste du använda följande lösning:
  1. Anslut den uppgraderade datorn till måldomänen.
  2. Alla berörda användare måste logga in och ut (vilket genererar en profil).
  3. Kopiera lämplig Application Data-mapp från profilerna i Windows 95, Windows 98 och Windows ME till de användarprofiler som nyligen skapats.
Egenskaper

Artikel-id: 283253 – senaste granskning 01/12/2015 17:18:45 – revision: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbupgrade kbenv KB283253
Feedback