Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

KORRIGERA: Klienten för automatiska uppdateringar är misslyckas för Konfigurationshanteraren 2007-klienter i System Center 2012 Konfigurationshanteraren Service Pack 1

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2832622
Symptom
Föreställ dig följande:
  • Du aktiverar den Uppgradera klienten automatiskt när nya uppdateringar för klienten alternativ på en webbplats för Microsoft System Center 2012 Konfigurationshanteraren Service Pack 1 (SP1).
  • Du tilldelar en klient för Microsoft System Center Konfigurationshanteraren 2007 till platsen.

I det här fallet är klienten för automatiska uppdateringar misslyckas på System Center Konfigurationshanteraren 2007-klienten. Dessutom loggas poster av följande slag i filen PolicyEvaluator.log på klientdatorn:

Tillämpar en princip Policy_ID
Höja händelse:
förekomst av CCM_PolicyAgent_PolicyRuleRevoked
{
ClientID = "GUID:Client_GUID";
DateTime = "20130315175301.397000 + 000";
PolicyID = "Policy_ID";
PolicyNamespace = "\\\CLIENT\\ROOT\\ccm\\Policy\\Machine\\RequestedConfig"
PolicySource = "SMS:SiteCode";
PolicyVersion = "10,00"
Process-ID = 992;
RuleCondition = "Condition_ID";
RuleID = "Rule_ID";
ThreadID = 5760;
};Det gick inte att läsa principer från XML.
Det gick inte att hitta (fel: 80041002; Källa: WMI)
Felaktig princip i C:\Windows\SysWOW64\CCM\Temp\badpolicy-SMS_Policy_ID-10,00-Policy_Rule.txt

Lösning
Lös problemet genom att installera snabbkorrigeringen som beskrivs i avsnittet "Information om snabbkorrigeringen". När snabbkorrigeringen har installerats, administratör inaktivera och aktivera automatisk klienten uppgraderingen på webbplatsservern. Detta medför att en ny princip ska genereras v4-klienter ska känna igen.

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda de problem som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen är endast till för datorer med problemet som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ni inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning, finns en "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" längst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Inte kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller felsökning krävs, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller för att skapa en serviceförfrågan, finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! "Snabbkorrigeringen är tillgänglig"-formuläret visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att en snabbkorrigering är tillgänglig för det aktuella språket.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du ha Kumulativ uppdatering 1 för System Center Konfigurationshanteraren 2012 servicepack 1 installerat.

Information om omstart

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat snabbkorrigeringen.

Obs! Vi rekommenderar att du stänger Konfigurationshanteraren administrationskonsol innan du installerar det här snabbkorrigeringspaketet.

Ersättningsinformation

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid kan du använda den Tidszon fliken i den Datum och tid objekt på Kontrollpanelen.

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Baseobj.dll5.0.7804.12062,178,2002013-02/2206:30x 64
Baseutil.dll5.0.7804.12061,569,4322013-02/2206:30x 64
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Referenser
Information om hur du installerar den här kumulativa uppdateringen finns i Uppdatera System Center 2012 Konfigurationshanteraren och Nya kumulativ uppdatering servicemodellen för System Center 2012 Konfigurationshanteraren.

Läs mer om terminologin för programuppdateringar, Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2832622 – senaste granskning 04/22/2013 15:58:00 – revision: 1.0

Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbautohotfix kbhotfixserver kbmt KB2832622 KbMtsv
Feedback
>