Information om funktionen filer i Yammer

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2834653
Introduktion
Denna artikel innehåller information om funktionen filer i Yammer. Den innehåller praktiska tips om hur du använder funktionen filer och en lista över vanliga frågor och svar (FAQ).
MER INFORMATION

Viktiga funktioner

De viktigaste funktionerna i funktionen filer i Yammer är följande:
 • Överför och komma åt dina filer från vilken dator som helst som har en Internetanslutning.
 • Dela filer med medlemmar i nätverket hemma eller på externa nätverk.
 • Överföra nya versioner av filerna automatiskt uppdatera alla konversationer och länkar till filen så att de pekar på den senaste versionen av filen.
 • Följ en fil om du vill få ett meddelande när en ny version har överförts eller kollegor diskutera filen på Yammer.
 • Bifoga en fil i anteckningar eller konversationer genom att överföra från din hårddisk eller från katalogen.
 • Ta bort filer när de inte längre behövs.
 • Lägga till och upptäcka relaterat innehåll.
 • Söka efter innehåll i överförda filer.

Hur du använder filer

Hur du överför en fil

Om du vill överföra en fil använder du någon av följande metoder:
 • Klicka på ellipsen (...) till höger i hemmet ikoner för Inkorgen och anmälanfiler och klicka sedan på Skicka fil.
 • Bläddra till någon grupp clickthe filer på fliken och klicka sedan på Skicka fil.
Filerna överförs till de grupper som du är medlem när du klickar påSkicka fil. Om du vill överföra direkt till katalogen med kommer filen att överföras till gruppen Alla företag.

Hur du hittar en fil

Om du vill söka efter en fil med någon av följande metoder:
 • Bläddra till katalogen. Det innehåller alla filer som du har åtkomst till.
 • Bläddra till en viss grupp och klicka sedan på flikenfiler. Här visas en lista över filer som är associerade med denna grupp.
 • Använd dialogrutan Sök. Sök fråga både rubrik och hela innehållet i filen så länge det är i doc-, PPT- eller PDF-format.

Hur du tar bort en fil

Om du vill ta bort en fil, bläddra till filen och klicka sedan påTa bort den här filen. Endast ägaren av en fil (det vill säga den person som överfört filen), Gruppadministratör eller nätverksadministratören kan ta bort en fil.

Hur du delar en fil

Så här om du vill dela en fil med medarbetare från katalogen:
 1. Klicka på pilen till höger och klicka på Dela.
 2. Skriv namnen på personerna eller gruppen som du vill dela filen med och klicka sedan påDela.
Om filen finns i en privat grupp kan dela du filen endast för medlemmar i gruppen. Om filen finns i en offentlig grupp, kan du dela filen med vem som helst i nätverket.

Hur du överför en ny version av en fil

Bläddra till Filvyn RTF-om du vill överföra en ny version av en fil som ersätter den aktuella versionen och klicka sedan påÖverför en ny Version. Om du delar filen med andra får de automatiskt blir blandare i filen. De får också meddelanden om ändringar som har gjorts eller konversationer som uppstår runt filen.

Obs! Överför en ny Version-alternativet gäller inte toWord-, Excel- eller PowerPointdocuments. Filerna kan redigeras via Office Online genom att gå till filen i Yammer och sedan klicka påRedigera filen.

Så här visar du en tidigare version av en fil

Bläddra till avsnittet version-historik på höger sida i webbläsaren i Filvyn RTF-om du vill visa en tidigare version av en fil. Klicka på filen om du vill visa den versionen.

Hur du hämtar en fil

Gör så här om du vill hämta en fil:
 1. Bläddra till den fil du vill hämta och klicka sedan påHämta.
 2. Välj mål för filen och klicka sedan påSpara.

Hur att diskutera en fil

Det finns två sätt att diskutera en fil:
 • Underneath filen i RTF-filen visas skriva outyour meddelande och välj sedan gruppen eller peoplethatyou vill tagg i meddelandet. Filen kommer att länkas automatiskt till ditt meddelande.
 • Om du vill bifoga en fil till en konversation, antingen i en grupp foder eller i fodret allmänna företag klickar du påLägg till en fil. Från filväljare, canselectÖverför en fil från datorneller Välj en fil på Yammer. Om du markerar en fil som redan är Yammer klickar du på den fil som du vill referera till och klicka sedan påBifoga.
Obs! Filer som överförs till privata grupper kan bara delas och diskuteras med medlemmar i den gruppen.

Hur du lägger till relaterat innehåll

Du kan lägga till relaterade filer och anteckningar till din fil för att dina medarbetare upptäcka annat innehåll som är kopplad till filen. I rutanRelaterat innehåll, klicka påLägg till filer ellerLägg till anteckningoch sedan markera filen eller anteckning som är kopplad till filen.

Så här gör du en fil

Det finns två sätt att följa en fil:
 1. Klicka i det övre högra hörnet på sidan fil följer.
 2. Bläddra till katalogen theFiles, klickar du på nedpilen till höger om filnamnet och välj sedanföljer. Detta säkerställer att du meddelas när nya versioner överförs.

Vanliga frågor och svar (FAQ)

Q: Vad är Yammer-filer?
A. Yammer-filer är en funktion som gör att du kan överföra olika typer av filer som dokument, bilder och filmer, och du kan dela dem med dina kollegor online. Du kan komma åt Yammer filer från vilken dator som helst som har en Internetanslutning och du kan dela filer med någon annan i nätverket Yammer.

Q: Var lagras filer?
A. en fil lagras i en grupp där det ursprungligen överfördes. Om en fil finns i en privat grupp kan kan bara medlemmar i gruppen visa den. Alla i företagets nätverk kan komma åt filen om den överförs till en offentlig grupp.

Q: Jag kan referera till en fil som ursprungligen har överförts till en grupp i en annan grupp konversation?
A. i de flesta fall kan du referera till en fil som ursprungligen har överförts till en grupp i en annan grupp konversation. Om filen ursprungligen har överförts till en privat grupp, kommer inte du att kunna referera till den i en annan grupp.

Q: Varför skulle jag följer en fil?
A. genom att följa en fil kan prenumerera du på konversationer som refererar till filen. Konversationer som bokförs i gruppen Alla företag (eller någon annan grupp som du har anslutit till) och referens filen levereras till din foder. Dessutom ska du får ett meddelande när det finns en ny version av filen.

Q: Om att överföra en fil, jag auto-Följ filen?
A. Ja. Om du överför en fil du auto-Följ filen.

Q: Om jag dela en fil med kollegor de auto-Följ filen?
A. Ja. Om du delar en fil med medarbetare, de auto-Följ filen.

Q: Om jag skickar en fil i en grupp gruppmedlemmar auto-Följ filen?
A. Nej. Medlemmar i gruppen inte auto-Följ filen om du delar filen direkt med dem.

Q: Som kan visa filer som överförs till en offentlig grupp?
A. vem som helst kan viewfiles som överförs till en offentlig grupp.

Q: Som kan visa filer som överförs till en privat grupp?
A. endast medlemmar i gruppen privat kan viewfiles som överförs till en privat grupp.

Q: Som kan referera till filer som överförs till en offentlig grupp?
A. alla kan referera till filer som överförs till en offentlig grupp.

Q: Som kan referera till filer som överförs till en privat grupp?
A. endast medlemmar i gruppen privat kan referencefiles som överförs till en privat grupp. Filerna kan ha referenser endast i konversationer thatoccur inom samma privata grupp.

Q: Vem som kan dela filer som överförs till en offentlig grupp?
A. alla kan dela filer som överförs till en offentlig grupp med alla medarbetare i hans eller hennes nätverk.

Q: Vem som kan dela filer som överförs till en privat grupp?
A. endast medlemmar i en privat grupp kan dela filer som överförs till en privat grupp. Dessutom kan filer delas med andra medlemmar av gruppen samma privata.

Q: Vad är skillnaden mellan att dela en fil med en arbetskamrat och bifoga en fil till en orposting för privat meddelande till en grupp?
A. Om du vill dela en viktig fil med en medarbetare kanske du vill dela filer med dem. Till skillnad från bokföring till en grupp eller bifoga en fil till en privat meddelande skickar automatiskt dela en fil med en medarbetare honom eller henne en anmälan. Dina medarbetare kommer automatiskt att följa filen.

Q: Om jag dela en fil med en medarbetare den skicka ett meddelande till en av Mina grupper?
A. Nej. Dela en fil med en medarbetare skapar bara ett meddelande för användaren att ange du delade filen. Inga andra meddelanden genereras.

Q: Om ett ämne läggs till i ett meddelande med en bifogad fil, avsnittet automatiskt tillämpas på filen?
A. inte vid den här punkten. Eftersom ämnet används för meddelandet som innehåller bifogade filen, söka du fortfarande information om du vill söka efter filer.

Q: Som kan överföra en ny version av en fil?
A. vem som helst kan överföra en ny version av en fil i en offentlig grupp. I privata grupper endast groupmembers överför nya versioner av samma fil och återställa nya versioner tillbaka till äldre versioner av filen.

Q: Göra alla befintliga konversationer som refererar till filen pekar på den nya filen om jag överför en ny version av en fil?
A. Ja. Alla befintliga konversationer som refererar till den tidigare versionen av filen pekar till den nya versionen av filen.

Q: Om att överföra en fil som har samma namn som en befintlig fil i Yammer-nätverket, den överförda filen ersätter den befintliga filen?
A. Nej. Filen överförs som en ny fil oberoende såvida inte specificallyselect Överför en ny Versionför att överföra en ny version av en befintlig fil.

Q: Kan jag hämta äldre versioner av en fil?
A. Ja, kan du visa och hämta äldre versioner av en fil.

Q: Som kan ta bort en fil?
A. nätverksadministratörer kan ta bort alla filer i nätverket. Gruppadministratörer kan ta bort filer som överförs till deras grupper. Ägaren av en fil (det vill säga den person som överfört filen) kan ta bort filen.

Q: När jag har tagit bort en fil kan jag återställa den?
A. Nej, du kan inte återställa filen när den har tagits bort.

Q: Vad händer med konversationer som refererar till filen när jag har tagit bort en fil?
A. konversationen förblir tillgängliga. Bifogade filen kommer att visa att filewas tas bort. Ingen förhandsgranskning av filen kommer att vara tillgängliga.

Q: Vad är katalogen?
A. i katalogen ser du en lista över alla filer som du kan komma åt. Från den här listan kan du visa, förhandsgranska, följa, dela eller hämta filer. När du klickar på en fil visas Filvyn som RTF.

FRÅGA:/B > vad RTF-fil visa?
A. den RTF-fil är den sida som är dedicerad till en viss fil. Från Filvyn RTF-du Förhandsgranska filinnehållet, starta helskärmsläge, redigera namnet på filen och dess beskrivning och beslutar att följa eller un-Följ filen. Du kan också visa och få snabb åtkomst till filer och anteckningar. Du kan dela filen med en medarbetare och medarbetare får ett meddelande direkt. Du kan även tagga filen med avsnitt för att ordna innehåll.

Q: Vad innebär det att följa en fil?
A. när du följer en fil visas uppdateringar när nya versioner är tillgängliga eller fil som refereras i en konversation.

Q: Vad används fliken grupp filer?
A. ser du en flik för filer i en grupp. Den här fliken kan du komma åt alla filer som överförs till en viss grupp (till exempel alla filer som är associerade med en viss grupp eller gruppen Alla företag). Från den här fliken kan du visa, förhandsgranska eller hämta filer. Du kan också överföra en ny version av en fil eller ta bort en fil. Du kan välja att följa en fil om du vill få uppdateringar när nya versioner är tillgängliga eller när filen refereras i en konversation. Du kan även dela en fil med en arbetskamrat till honom eller henne skicka ett meddelande med en länk till filen direkt.

Q: Hur jag för att bifoga en fil till ett privat meddelande?
A. Klicka på filikonen om du vill öppna filen Väljaren när du skriver ett privat meddelande. I selector kan se du en lista över alla filer som du har tillgång och markera en fil som ska bifogas i meddelandet.

Q: Hur fungerar Sök tillsammans med filer?
A. Sök frågar den fullständiga texten till valfri fil i doc-, PPT- eller PDF-format. Detta innebär att både namn och hela innehållet i filen kommer att efterfrågas.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2834653 – senaste granskning 04/09/2016 01:42:00 – revision: 4.0

Yammer

 • kbmt KB2834653 KbMtsv
Feedback