Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av kumulativ uppdatering 5.0.8308.420 för Lync Server 2013, huvudkomponenter: juli 2013

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2835432
Sammanfattning
Den här artikeln beskrivs 2013 Microsoft Lync Server, kärnkomponenter problem som åtgärdas i den kumulativa uppdateringen är daterad juli 2013.
Den här artikeln innehåller följande information om den samlade uppdateringen:
 • Problem som åtgärdas i den kumulativa uppdateringen.
 • Förutsättningarna för installation av den kumulativa uppdateringen
 • Om du måste starta om datorn efter installation av den kumulativa uppdateringen
 • Om den kumulativa uppdateringen ersätts av någon annan kumulativ uppdatering
 • Om du måste göra ändringar i registret
 • Filer som den kumulativa uppdateringen innehåller
Den version av den här uppdateringen är 5.0.8308.420.
Introduktion

Problem som korrigeras i det här uppdateringspaketet

Den kumulativa uppdateringen åtgärdas följande problem:
 • 2846479 Användare i en GD kan inte ansluta till chatt-rummet i en miljö med Lync Server 2013
 • 2846484 Unhanded undantag sker på ett Lync Server 2013 Persistent Chat SDK-baserat program
 • 2846485 Lång fördröjning när du skapar många konferenser samtidigt i en miljö med Lync Server 2013
Genom uppdateringen åtgärdas även de problem som tidigare finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
2781550 Beskrivning av kumulativ uppdatering 5.0.8308.291 för Lync Server 2013, huvudkomponenter: februari 2013
Mer Information
Om du vill installera uppdateringar för Lync Server 2013 med februari 2013 kumulativa uppdateringen måste du utföra följande steg 1-2.

Om du vill installera uppdateringar för Lync Server 2013 RTM, måste du utföra följande steg 1-5.

Steg 1: Installera de kumulativa uppdateringarna

Viktigt! Om du vill behålla poolen funktionella Lync Server 2013 Enterprise Edition, måste du se till att klara returneras för poolen tillstånd värde när du kör cmdlet Get-CsPoolUpgradeReadiness och att du har rätt antal Lync Server 2013 frontend-servrar som körs. Läs avsnittet "Uppgradera eller uppdatera Front End servrar" och "Planera för den hantering av främre slutet pooler" i följande TechNet-avsnittet att avgöra värdet State i poolen innan du installerar den kumulativa uppdateringen.Installationsprogrammet för den kumulativa Server gäller alla uppdateringar för lämplig server-rollen i en operation. Gör följande om du vill använda installationsprogrammet för den kumulativa Server.

Obs! Om kontroll av användarkonto (UAC) är aktiverat, måste du starta installationsprogrammet för den kumulativa Server med förhöjd behörighet för att se till att alla uppdateringar har installerats korrekt.

Om du vill hämta installationsprogrammet för den kumulativa Server finns på följande Microsoft Download Center-webbplats:
HämtaHämta uppdateringen nu.

Lync Server 2013 Enterprise pooler

Frontend-servrar i en pool med Enterprise Edition är ordnade i uppgradera domäner. Dessa uppgradera domäner är delmängder av frontservrar i poolen. Uppgradera domäner skapas automatiskt av topologi Builder.

Du måste uppgradera en domän för uppgradering i taget och måste du uppgradera varje frontend-server i varje uppgradering domän. Genom att ha en server i en domän uppgradering uppgraderar servern och starta om den. Upprepa proceduren för varje server i domänen uppgradering. Se till att du registrerar vilka uppgradera domäner och servrar som du har uppgraderat.
Uppgradera eller uppdatera frontservrar

Om du vill uppgradera frontservrar måste du vidta följande åtgärder:
 1. På en frontend-server i en pool, kör du följande cmdlet:

  Hämta CsPoolUpgradeReadinessState

  Om värdet av poolen State är upptagen, vänta i 10 minuter och försöker sedan köra cmdlet Get-CsPoolUpgradeReadinessState igen. Om upptagen för minst tre på varandra följande gånger när du vänta 10 minuter mellan varje försök, eller om du ser något resultat av InsufficientActiveFrontEnds för poolen tillstånd värde, finns det ett problem med poolen. Om du inte kan lösa problemet kan du behöva kontakta Microsoft Support. Om poolen är parad med en annan klient pool i en disaster recovery du växlas poolen till poolen säkerhetskopiering och uppdatera dessa servrar i poolen. Mer information om hur du växlar över en pool finns på följande Microsoft-webbplats:Om värdet av poolen State är klargår du till steg 2.
 2. Get-CsPoolUpgradeReadinessState -cmdlet returnerar även information om uppgradering domäner i poolen och om vilka som frontservrar i varje domän för uppgradering. Om värdet för uppgradering domänen som innehåller servern du vill uppgradera ReadyforUpgrade är Truekan du uppgradera servern. Om du vill göra detta måste du så här:
  1. Stoppa nya anslutningar till frontend-servrar med hjälp av den Stop CsWindowsServices-korrekt cmdlet.
  2. Kör installationsprogrammet för uppdateringen av kumulativ Server med hjälp av Användargränssnittet eller avsluta servrar som är associerade med en uppgradering domän genom att använda ett kommando för att uppgradera fram.

   Obs! Om du uppgraderar eller uppdatera frontservrar under schemalagda server driftstopp kan du köra cmdlet i steg 2, utan den -korrekt parameter. Mer specifikt kör cmdlet som Stopp-CsWindowsService. Detta stänger omedelbart av tjänster och servern väntar inte tills varje befintlig begäran uppfylls.

   Obs!Användargränssnittet innehåller ett tydligt angivande av vilka uppdateringar installeras när du klickar på Installera uppdateringar.

   Om du vill köra installationsprogrammet, kör du följande kommando:

   LyncServerUpdateInstaller.exe

   AnteckningarTexten nedan beskriver de parametrar som du kan använda kommandot LyncServerUpdateInstaller.exe :
   • Växeln /silentmode gäller alla tillämpliga uppdateringar i bakgrunden.
   • /Silentmode /forcereboot växel gäller alla tillämpliga uppdateringar i bakgrunden och sedan startar om automatiskt servern i slutet av installationen om detta är nödvändigt.
   • Växeln /extractall uppdateringar från installationsprogrammet och uppdateringar sparas i en undermapp som heter "Extraherad" i mappen som du körde kommandot.
  3. Starta om servrarna och kontrollera att den tar emot nya anslutningar.

Lync Server 2013 Standard Edition och andra roller

Om du vill köra installationsprogrammet för den kumulativa Server använder Användargränssnittet eller kör en kommandorad.

Obs!Användargränssnittet innehåller ett tydligt angivande av vilka uppdateringar installeras när du klickar på Installera uppdateringar.

Om du vill köra installationsprogrammet, kör du följande kommando:

LyncServerUpdateInstaller.exe

Anteckningar Texten nedan beskriver de parametrar som du kan använda kommandot LyncServerUpdateInstaller.exe :
 • Växeln /silentmode gäller alla tillämpliga uppdateringar i bakgrunden.
 • /Silentmode /forcereboot -växeln gäller alla tillämpliga uppdateringar i bakgrunden och sedan startar om automatiskt servern i slutet av installationen om detta är nödvändigt.
 • Växeln /extractall uppdateringar från installationsprogrammet och uppdateringar sparas i en undermapp som heter "Extraherad" i mappen som du körde kommandot.

Steg 2: Tillämpa uppdateringar för backend-databas

När du har installerat uppdateringen för serverrollen kärnkomponenter på en Lync Server 2013 Enterprise Edition frontend-server eller på en server med Lync Server 2013 Standard Edition släpps de uppdaterade filerna i SQL-databasen till den dator som har serverrollen kärnkomponenter installerat. Du måste köra gäller cmdlets som kör de tillämpliga cmdlets som beskrivs i steg 2 om du vill använda databasen ändras.

Obs! ParameternUppdatera-är inte obligatoriska när du kör cmdlet Installera CsDatabase att uppdatera databaserna Lync Server 2013.

Lync Server 2013 Standard Edition

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SE.FQDN -Verbose

Obs! Du måste köra cmdlet på Lync Server 2013 Standard Edition-server.

Lync Server 2013 Enterprise Edition

Du måste utföra flera konfigurationsåtgärder, beroende på vilken typ av Lync Server 2013 Enterprise Edition backend-servrar som du använder.

Obs!Om beständiga Chat är collocated (beständiga Chat frontend och backend-databasen körs på samma server), måste du köra kommandot tillsammans med ExcludeCollocatedStoresparameter.

Obs!Om databasspegling är aktiverat för backend-databaser, rekommenderar vi att du använder Primära Invoke-CsDatabaseFailover-NewPrincipal -cmdlet och kontrollera att den primära servern är grundläggande för alla databaser innan du kör cmdlet Installera CsDatabase .

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn FEBE.FQDN -Verbose

Lync Server 2013 beständiga Chat-databaser

När beständiga Chat-tjänster collocated med SQL-databaser vara, kör du följande kommando:

Install-CsDatabase -DatabaseType PersistentChat -SqlServerFqdn PChatBE.fqdn -SqlInstanceName DBInstance -Verbose

Lync Server 2013 övervakning/arkivering/beständiga Chat-databaser

När Persistent-Lync Server 2013 övervakning/arkivering Chat databaser distribueras på fristående SQL-databaser, kör du följande kommando:

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SQLServer.FQDN -Verbose

Steg 3:Använd Central Management-databasen uppdateras

Obs! Du behöver inte uppdatera Central Management-databasen i följande fall:
 • Om arkivet för Central hantering av homed på en Lync Server 2010 Standard Edition Server eller företagspool, kör inte Installera CsDatabase-CentralManagementDatabase -cmdlets.
 • Om arkivet för Central hantering av homed på poolen Lync Server 2013 Standard Edition-Server eller ett företag som tidigare har uppdaterats med Lync Server 2013 februari 2013 kumulativa uppdateringar.
Efter Lync Server 2013 Enterprise Edition frontend-server eller Lync Server 2013 Standard Edition Server uppdateras serverdelar, kör du följande cmdlet om du vill uppdatera arkivet Central Management:

Install-CsDatabase -CentralManagementDatabase -SqlServerFqdn CMS.FQDN -SqlInstanceName DBInstanceName -Verbose

Obs! I en miljö som innehåller både Lync Server 2010 och Lync Server 2013 som Central Management-tjänsten finns på poolen Lync Server 2010, samexistens, kör inte Installera CsDatabase-CentralManagementDatabase -cmdlet. Om du senare flyttar Central Management Service till en pool med Lync Server 2013, måste du köra Installera CsDatabase-CentralManagementDatabase -cmdlet för att tillämpa ändringarna.

Steg 4: Aktivera tjänsten rörlighet

Om du vill aktivera tjänsten rörlighet, kör du följande cmdlet:
Aktivera CsTopology

Steg 5: Aktivera Unified Communications webben API

Om du vill aktivera den Unified Communications Web API (UCWA), måste du köra verktyget Bootstrapper.exe igen på alla Lync Server 2013 Director servrar, servrar för Standard Edition och Enterprise Edition-frontservrar som web components installerat och uppdateras. Kommandot för att köra verktyget är följande:

%ProgramFiles%\Microsoft Lync Server 2013\Deployment\Bootstrapper.exe

Förutsättningar

Det finns inga särskilda förutsättningar för installation av den här kumulativa uppdateringen.

Registerinformation

Om du vill använda någon av de kumulativa uppdateringarna i det här paketet, behöver inte göra några ändringar i registret.

Krav på omstart

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här samlade uppdateringen.

Uppdatera information om ersättning

Den här kumulativa uppdateringen ersätter följande kumulativ uppdatering:
2781550 Beskrivning av kumulativ uppdatering 5.0.8308.291 för Lync Server 2013, huvudkomponenter: februari 2013

Uppdatera information för installation av paket

Kör på OcsCore.msp om du vill använda den här kumulativa uppdateringen på datorer som är följande serverroller:
 • Lync Server 2013 - Server Standard Edition
 • Lync Server 2013 - Enterprise Edition - frontend-server
 • Lync Server 2013 - direktören
 • Lync Server 2013 - kant-Server
 • Lync Server 2013 - fristående medling Server
 • Lync Server 2013 - Övervakningsserver
 • Lync Server 2013 - arkivering Server
 • Lync Server 2013 - Administrationsverktyg
 • Lync Server 2013 - beständig Chat Server
 • Lync Server 2013 - Trusted Application Server

Filinformation

Denna kumulativa uppdatering innehåller kanske inte alla filer som krävs för att fullständigt uppdatera en produkt till den senaste versionen. Den här samlade uppdateringen innehåller endast de filer som behövs för att lösa de problem som nämns i denna artikel.

När du har installerat den kumulativa uppdateringen, har den globala versionen av den här kumulativa uppdateringen filattributen eller en senare version av de filattribut som visas i följande tabell:
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattformSP-krav
Cdrdb.SQLEj tillämpligt1,280,76713-Maj-3110:02Ej tillämpligtSP
Component_gac_microsoft.RTC.Internal.Storage.dll5.0.8308.420781,49613-Maj-3112:06x 86SP
Dbcommon.SQLEj tillämpligt27,21513-Mar-139:26Ej tillämpligtSP
Dbrtc.SQLEj tillämpligt1,981,82213-Maj-3110:12Ej tillämpligtSP
File_bootstrapper.Resources.dll.de_De5.0.8308.021,14413-Maj-3112:26Ej tillämpligtSP
File_bootstrapper.Resources.dll.es_es5.0.8308.021,14413-Maj-3112:20Ej tillämpligtSP
File_bootstrapper.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.021,14413-Maj-3112:20Ej tillämpligtSP
File_bootstrapper.Resources.dll.it_IT5.0.8308.021,14413-Maj-3112:20Ej tillämpligtSP
File_bootstrapper.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.021,14413-Maj-3112:21Ej tillämpligtSP
File_bootstrapper.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.021,14413-Maj-3112:21Ej tillämpligtSP
File_bootstrapper.Resources.dll.pt_br5.0.8308.021,14413-Maj-3112:21Ej tillämpligtSP
File_bootstrapper.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.021,65613-Maj-3112:21Ej tillämpligtSP
File_bootstrapper.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.021,14413-Maj-3112:21Ej tillämpligtSP
File_bootstrapper.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.021,14413-Maj-3112:21Ej tillämpligtSP
File_clsagent.exe5.0.8308.420334,43213-Maj-3112:22x 86SP
File_clscontroller.exe5.0.8308.420261,23213-Maj-3112:28x 86SP
File_clscontroller.Resources.dll.de_De5.0.8308.42026,77613-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_clscontroller.Resources.dll.es_es5.0.8308.42026,77613-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_clscontroller.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.42026,77613-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_clscontroller.Resources.dll.it_IT5.0.8308.42026,77613-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_clscontroller.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.42027,28813-Maj-3112:29Ej tillämpligtSP
File_clscontroller.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.42026,26413-Maj-3112:29Ej tillämpligtSP
File_clscontroller.Resources.dll.pt_br5.0.8308.42026,77613-Maj-3112:29Ej tillämpligtSP
File_clscontroller.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.42029,33613-Maj-3112:29Ej tillämpligtSP
File_clscontroller.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.42025,24013-Maj-3112:29Ej tillämpligtSP
File_clscontroller.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.42025,24013-Maj-3112:30Ej tillämpligtSP
File_clsformat.dll5.0.8308.301702,00813-Mar-1311:15x 64SP
File_cpsdyn.SQLEj tillämpligt19,38813-Maj-318:02Ej tillämpligtSP
File_default.tmxEj tillämpligt#########13-Maj-3111:30Ej tillämpligtSP
File_default.XMLEj tillämpligt1,418,10413-Maj-3111:30Ej tillämpligtSP
File_deploy.exe5.0.8308.420736,85613-Maj-3112:21x 86SP
File_deploy.Resources.dll.de_De5.0.8308.420254,59213-Maj-3112:21Ej tillämpligtSP
File_deploy.Resources.dll.es_es5.0.8308.420254,59213-Maj-3112:21Ej tillämpligtSP
File_deploy.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.420255,61613-Maj-3112:22Ej tillämpligtSP
File_deploy.Resources.dll.it_IT5.0.8308.420254,08013-Maj-3112:22Ej tillämpligtSP
File_deploy.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.420258,17613-Maj-3112:22Ej tillämpligtSP
File_deploy.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.420254,59213-Maj-3112:23Ej tillämpligtSP
File_deploy.Resources.dll.pt_br5.0.8308.420254,08013-Maj-3112:23Ej tillämpligtSP
File_deploy.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.420269,44013-Maj-3112:24Ej tillämpligtSP
File_deploy.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.420249,47213-Maj-3112:24Ej tillämpligtSP
File_deploy.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.420249,47213-Maj-3112:25Ej tillämpligtSP
File_gac_deviceupdate.Resources.dll.de_De5.0.8308.031,38413-Maj-3112:30Ej tillämpligtSP
File_gac_deviceupdate.Resources.dll.es_es5.0.8308.031,38413-Maj-3112:30Ej tillämpligtSP
File_gac_deviceupdate.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.031,38413-Maj-3112:20Ej tillämpligtSP
File_gac_deviceupdate.Resources.dll.it_IT5.0.8308.031,38413-Maj-3112:20Ej tillämpligtSP
File_gac_deviceupdate.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.031,38413-Maj-3112:20Ej tillämpligtSP
File_gac_deviceupdate.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.031,38413-Maj-3112:20Ej tillämpligtSP
File_gac_deviceupdate.Resources.dll.pt_br5.0.8308.031,38413-Maj-3112:20Ej tillämpligtSP
File_gac_deviceupdate.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.031,38413-Maj-3112:20Ej tillämpligtSP
File_gac_deviceupdate.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.030,87213-Maj-3112:21Ej tillämpligtSP
File_gac_deviceupdate.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.030,87213-Maj-3112:21Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll5.0.8308.420177,37613-Maj-3112:26x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.de_De5.0.8308.42023,82413-Maj-3112:26Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.es_es5.0.8308.42023,82413-Maj-3112:27Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.fr_FR5.0.8308.42023,82413-Maj-3112:27Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.it_IT5.0.8308.42023,31213-Maj-3112:27Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.ja_jp5.0.8308.42023,82413-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.ko_kr5.0.8308.42023,31213-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.pt_br5.0.8308.42023,31213-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.ru_ru5.0.8308.42024,33613-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.zh_cn5.0.8308.42022,80013-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.zh_tw5.0.8308.42022,80013-Maj-3112:29Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Chat.Endpoint.dll5.0.8308.4201,203,88013-Maj-3112:07x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.Resources.dll.de_De5.0.8308.42027,36013-Maj-3112:30Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.Resources.dll.es_es5.0.8308.42027,36013-Maj-3112:30Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.42027,87213-Maj-3112:30Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.Resources.dll.it_IT5.0.8308.42027,36013-Maj-3112:26Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.42028,89613-Maj-3112:26Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.42027,87213-Maj-3112:26Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.Resources.dll.pt_br5.0.8308.42027,36013-Maj-3112:27Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.42029,40813-Maj-3112:27Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.42026,84813-Maj-3112:27Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.42026,33613-Maj-3112:27Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll5.0.8308.420374,00013-Maj-3112:28x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.de_De5.0.8308.42025,36813-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.es_es5.0.8308.42025,36813-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.fr_FR5.0.8308.42025,88013-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.it_IT5.0.8308.42024,85613-Maj-3112:29Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.ja_jp5.0.8308.42025,88013-Maj-3112:29Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.ko_kr5.0.8308.42025,36813-Maj-3112:29Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.pt_br5.0.8308.42024,85613-Maj-3112:29Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.ru_ru5.0.8308.42026,90413-Maj-3112:29Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.zh_cn5.0.8308.42024,34413-Maj-3112:22Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.zh_tw5.0.8308.42024,34413-Maj-3112:23Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.collaborationnet.dll5.0.8308.4204,666,04013-Maj-3112:23x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.Internal.clscommon.dll5.0.8308.420379,58413-Maj-3112:29x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.Internal.clscontrollerlib.dll5.0.8308.420325,81613-Maj-3112:30x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.Resources.dll.de_De5.0.8308.0145,67213-Maj-3112:25Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.Resources.dll.es_es5.0.8308.0145,67213-Maj-3112:25Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.0145,67213-Maj-3112:25Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.Resources.dll.it_IT5.0.8308.0145,67213-Maj-3112:26Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.0145,67213-Maj-3112:26Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.0145,67213-Maj-3112:26Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.Resources.dll.pt_br5.0.8308.0145,67213-Maj-3112:27Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.0145,67213-Maj-3112:27Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.0145,67213-Maj-3112:27Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.0145,67213-Maj-3112:27Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Internal.ucwa.clientmodel.dll5.0.8308.420635,61613-Maj-3112:27x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.Internal.ucwa.resourcecontract.dll5.0.8308.420391,41613-Maj-3112:27x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.Resources.dll.de_De5.0.8308.048,88813-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.Resources.dll.es_es5.0.8308.047,86413-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.050,93613-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.Resources.dll.it_IT5.0.8308.047,86413-Maj-3112:29Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.051,44813-Maj-3112:29Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.049,40013-Maj-3112:29Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.Resources.dll.pt_br5.0.8308.047,86413-Maj-3112:29Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.056,56813-Maj-3112:21Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.044,79213-Maj-3112:22Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.044,28013-Maj-3112:22Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.Resources.dll.de_De5.0.8308.024,32013-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.Resources.dll.es_es5.0.8308.024,32013-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.024,83213-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.Resources.dll.it_IT5.0.8308.024,32013-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.024,83213-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.024,83213-Maj-3112:29Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.Resources.dll.pt_br5.0.8308.024,32013-Maj-3112:29Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.025,34413-Maj-3112:29Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.023,80813-Maj-3112:29Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.023,80813-Maj-3112:29Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Common.dll5.0.8308.420378,04013-Maj-3112:06x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Common.Resources.dll.de_De5.0.8308.42049,38413-Maj-3112:21Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Common.Resources.dll.es_es5.0.8308.42047,84813-Maj-3112:22Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Common.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.42049,89613-Maj-3112:22Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Common.Resources.dll.it_IT5.0.8308.42047,84813-Maj-3112:22Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Common.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.42051,94413-Maj-3112:22Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Common.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.42048,36013-Maj-3112:23Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Common.Resources.dll.pt_br5.0.8308.42047,33613-Maj-3112:23Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Common.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.42057,57613-Maj-3112:23Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Common.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.42043,75213-Maj-3112:24Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Common.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.42043,75213-Maj-3112:24Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.de_De5.0.8308.420842,97613-Maj-3112:21Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.es_es5.0.8308.420842,97613-Maj-3112:21Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.fr_FR5.0.8308.420846,04813-Maj-3112:22Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.it_IT5.0.8308.420841,44013-Maj-3112:23Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.ja_jp5.0.8308.420851,16813-Maj-3112:23Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.ko_kr5.0.8308.420845,02413-Maj-3112:24Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.pt_br5.0.8308.420841,44013-Maj-3112:25Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.ru_ru5.0.8308.420864,48013-Maj-3112:26Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.zh_cn5.0.8308.420834,78413-Maj-3112:26Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.zh_tw5.0.8308.420834,78413-Maj-3112:27Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.dll5.0.8308.420151,74413-Maj-3112:19x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.Resources.dll.de_De5.0.8308.42043,76013-Maj-3112:20Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.Resources.dll.es_es5.0.8308.42043,24813-Maj-3112:20Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.42047,34413-Maj-3112:20Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.Resources.dll.it_IT5.0.8308.42043,75213-Maj-3112:20Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.42047,34413-Maj-3112:20Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.42045,29613-Maj-3112:20Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.Resources.dll.pt_br5.0.8308.42042,73613-Maj-3112:21Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.42050,41613-Maj-3112:21Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.42041,20013-Maj-3112:21Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.42040,68813-Maj-3112:21Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.de_De5.0.8308.420444,66413-Maj-3112:27Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.dll5.0.8308.4202,321,10413-Maj-3112:09x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.es_es5.0.8308.420441,59213-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.fr_FR5.0.8308.420450,29613-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.it_IT5.0.8308.420440,05613-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.ja_jp5.0.8308.420457,97613-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.ko_kr5.0.8308.420445,68813-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.powershellhost.dll5.0.8308.420241,93613-Maj-3112:29x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.pt_br5.0.8308.420439,03213-Maj-3112:29Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.ru_ru5.0.8308.420483,06413-Maj-3112:29Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.zh_cn5.0.8308.420422,13613-Maj-3112:21Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.zh_tw5.0.8308.420421,62413-Maj-3112:21Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dll5.0.8308.4207,080,60813-Maj-3112:08x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll5.0.8308.42040,18413-Maj-3112:29x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.de_De5.0.8308.42020,25613-Maj-3112:29Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.es_es5.0.8308.42020,25613-Maj-3112:29Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.fr_FR5.0.8308.42020,76813-Maj-3112:29Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.it_IT5.0.8308.42020,25613-Maj-3112:29Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.ja_jp5.0.8308.42020,25613-Maj-3112:30Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.ko_kr5.0.8308.42020,25613-Maj-3112:30Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.pt_br5.0.8308.42020,25613-Maj-3112:22Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.ru_ru5.0.8308.42020,76813-Maj-3112:22Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.zh_cn5.0.8308.42020,25613-Maj-3112:22Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.zh_tw5.0.8308.42020,25613-Maj-3112:22Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Resources.dll.de_De5.0.8308.420588,48813-Maj-3112:25Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Resources.dll.es_es5.0.8308.420580,80813-Maj-3112:25Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.420618,18413-Maj-3112:26Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Resources.dll.it_IT5.0.8308.420570,05613-Maj-3112:26Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.420636,10413-Maj-3112:26Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.420587,46413-Maj-3112:27Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Resources.dll.pt_br5.0.8308.420572,10413-Maj-3112:27Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.420730,31213-Maj-3112:27Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.420512,20013-Maj-3112:27Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.420512,20013-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.de_De5.0.8308.42036,10413-Maj-3112:21Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.es_es5.0.8308.42036,10413-Maj-3112:22Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.fr_FR5.0.8308.42037,12813-Maj-3112:22Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.it_IT5.0.8308.42035,59213-Maj-3112:23Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.ja_jp5.0.8308.42038,15213-Maj-3112:24Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.ko_kr5.0.8308.42036,61613-Maj-3112:25Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.pt_br5.0.8308.42035,08013-Maj-3112:25Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.ru_ru5.0.8308.42042,24813-Maj-3112:26Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.zh_cn5.0.8308.42034,05613-Maj-3112:26Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.zh_tw5.0.8308.42034,05613-Maj-3112:27Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.data.dll5.0.8308.420407,70413-Maj-3112:19x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.data.Resources.dll.de_De5.0.8308.42029,37613-Maj-3112:25Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.data.Resources.dll.es_es5.0.8308.42029,37613-Maj-3112:25Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.data.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.42029,88813-Maj-3112:26Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.data.Resources.dll.it_IT5.0.8308.42029,37613-Maj-3112:26Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.data.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.42030,40013-Maj-3112:26Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.data.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.42029,88813-Maj-3112:27Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.data.Resources.dll.pt_br5.0.8308.42029,37613-Maj-3112:27Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.data.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.42032,44813-Maj-3112:27Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.data.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.42028,35213-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.data.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.42028,35213-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.Resources.dll.de_De5.0.8308.067,80013-Maj-3112:22Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.Resources.dll.es_es5.0.8308.066,77613-Maj-3112:23Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.070,87213-Maj-3112:23Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.Resources.dll.it_IT5.0.8308.066,26413-Maj-3112:23Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.073,43213-Maj-3112:24Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.067,80013-Maj-3112:24Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.Resources.dll.pt_br5.0.8308.066,26413-Maj-3112:24Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.081,62413-Maj-3112:24Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.060,12013-Maj-3112:24Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.060,63213-Maj-3112:24Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.Server.Infrastructure.dll5.0.8308.420386,76813-Maj-3112:25x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.Server.mcuinfrastructure.dll5.0.8308.4202,583,25613-Maj-3112:25x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.Server.udclib.dll5.0.8308.420480,93613-Maj-3112:26x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.Resources.dll.de_De5.0.8308.023,28013-Maj-3112:21Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.Resources.dll.es_es5.0.8308.023,28013-Maj-3112:21Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.023,28013-Maj-3112:21Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.Resources.dll.it_IT5.0.8308.022,76813-Maj-3112:22Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.023,28013-Maj-3112:22Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.023,28013-Maj-3112:22Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.Resources.dll.pt_br5.0.8308.023,28013-Maj-3112:23Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.023,79213-Maj-3112:23Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.022,76813-Maj-3112:24Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.022,76813-Maj-3112:24Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.dll5.0.8308.4201,828,56013-Maj-3112:22x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.Resources.dll.de_De5.0.8308.420438,00813-Maj-3112:22Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.Resources.dll.es_es5.0.8308.420438,52013-Maj-3112:23Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.420445,68813-Maj-3112:23Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.Resources.dll.it_IT5.0.8308.420438,00813-Maj-3112:24Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.420449,27213-Maj-3112:25Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.420439,03213-Maj-3112:25Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.Resources.dll.pt_br5.0.8308.420434,93613-Maj-3112:25Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.420469,24013-Maj-3112:25Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.420423,67213-Maj-3112:26Ej tillämpligtSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.420423,67213-Maj-3112:26Ej tillämpligtSP
File_installcsdatabase.exe5.0.8308.301225,36813-Mar-1311:14x 86SP
File_localocscmdlets.format.ps1xmlEj tillämpligt356,40513-Maj-3112:20Ej tillämpligtSP
File_lync.psd1Ej tillämpligt10,56513-Maj-3112:26Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.Resources.dll.de_De5.0.8308.420143,58413-Maj-3112:24Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.Resources.dll.es_es5.0.8308.420137,95213-Maj-3112:24Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.420145,12013-Maj-3112:24Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.Resources.dll.it_IT5.0.8308.420137,95213-Maj-3112:24Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.420154,84813-Maj-3112:25Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.420141,53613-Maj-3112:26Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.Resources.dll.pt_br5.0.8308.420138,46413-Maj-3112:25Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.420177,88813-Maj-3112:26Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.420120,03213-Maj-3112:26Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.420120,54413-Maj-3112:26Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.Management.Core.dll5.0.8308.4201,949,36013-Maj-3112:06x 86SP
File_microsoft.RTC.Management.dbsetup.dll5.0.8308.420151,74413-Maj-3112:19x 86SP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.bootstrapper.de_De5.0.8308.027,44013-Maj-3112:22Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.bootstrapper.es_es5.0.8308.027,44013-Maj-3112:23Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.bootstrapper.fr_FR5.0.8308.027,95213-Maj-3112:23Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.bootstrapper.it_IT5.0.8308.027,44013-Maj-3112:23Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.bootstrapper.ja_jp5.0.8308.028,46413-Maj-3112:24Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.bootstrapper.ko_kr5.0.8308.027,44013-Maj-3112:24Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.bootstrapper.pt_br5.0.8308.027,44013-Maj-3112:24Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.bootstrapper.ru_ru5.0.8308.030 00013-Maj-3112:24Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.bootstrapper.zh_cn5.0.8308.026,41613-Maj-3112:25Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.bootstrapper.zh_tw5.0.8308.026,41613-Maj-3112:25Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XMLEj tillämpligt#########13-Maj-317:59Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.de_DeEj tillämpligt#########13-Maj-317:45Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.es_esEj tillämpligt#########13-Maj-317:45Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.fr_FREj tillämpligt#########13-Maj-317:46Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.it_ITEj tillämpligt#########13-Maj-317:46Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.ja_jpEj tillämpligt#########13-Maj-317:47Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.ko_krEj tillämpligt#########13-Maj-317:47Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.pt_brEj tillämpligt#########13-Maj-317:47Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.ru_ruEj tillämpligt#########13-Maj-317:48Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.zh_cnEj tillämpligt#########13-Maj-317:48Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.zh_twEj tillämpligt#########13-Maj-317:48Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.Management.writableconfig.dll5.0.8308.4201,830,11213-Maj-3112:07x 86SP
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XMLEj tillämpligt467,92513-Maj-317:59Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.de_DeEj tillämpligt497,14613-Maj-317:44Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.es_esEj tillämpligt489,55313-Maj-317:45Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.fr_FREj tillämpligt499,68713-Maj-317:45Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.it_ITEj tillämpligt492,84713-Maj-317:45Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.ja_jpEj tillämpligt541,06813-Maj-317:45Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.ko_krEj tillämpligt489,80013-Maj-317:45Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.pt_brEj tillämpligt494,48713-Maj-317:45Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.ru_ruEj tillämpligt589,42613-Maj-317:45Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.zh_cnEj tillämpligt446,11513-Maj-317:45Ej tillämpligtSP
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.zh_twEj tillämpligt444,53613-Maj-317:45Ej tillämpligtSP
File_ocsumutil.Resources.dll.de_De5.0.8308.0129,16013-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_ocsumutil.Resources.dll.es_es5.0.8308.0129,16013-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_ocsumutil.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.0130,18413-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_ocsumutil.Resources.dll.it_IT5.0.8308.0129,16013-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_ocsumutil.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.0130,69613-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_ocsumutil.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.0128,64813-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_ocsumutil.Resources.dll.pt_br5.0.8308.0128,13613-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_ocsumutil.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.0136,32813-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_ocsumutil.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.0126,08813-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_ocsumutil.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.0126,60013-Maj-3112:28Ej tillämpligtSP
File_remoteocscmdlets.format.ps1xmlEj tillämpligt360,91713-Maj-3112:24Ej tillämpligtSP
File_reportdata.de_De.XMLEj tillämpligt#########13-Maj-3112:31Ej tillämpligtSP
File_reportdata.en_US.XMLEj tillämpligt#########13-Mar-139:06Ej tillämpligtSP
File_reportdata.es_es.XMLEj tillämpligt#########13-Maj-3112:34Ej tillämpligtSP
File_reportdata.fr_FR.XMLEj tillämpligt#########13-Maj-3112:36Ej tillämpligtSP
File_reportdata.it_IT.XMLEj tillämpligt#########13-Maj-3112:38Ej tillämpligtSP
File_reportdata.ja_jp.XMLEj tillämpligt#########13-Maj-3112:39Ej tillämpligtSP
File_reportdata.ko_kr.XMLEj tillämpligt#########13-Maj-3112:20Ej tillämpligtSP
File_reportdata.pt_br.XMLEj tillämpligt#########13-Maj-3112:22Ej tillämpligtSP
File_reportdata.ru_ru.XMLEj tillämpligt#########13-Maj-3112:29Ej tillämpligtSP
File_reportdata.zh_cn.XMLEj tillämpligt#########13-Maj-3112:27Ej tillämpligtSP
File_reportdata.zh_tw.XMLEj tillämpligt#########13-Maj-3112:25Ej tillämpligtSP
File_reportsetup.exe5.0.8308.301498,25613-Mar-1311:17x 86SP
File_reportsetup.Resources.dll.de_De5.0.8308.30120,62413-Maj-3112:21Ej tillämpligtSP
File_reportsetup.Resources.dll.es_es5.0.8308.30120,62413-Maj-3112:21Ej tillämpligtSP
File_reportsetup.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.30120,62413-Maj-3112:22Ej tillämpligtSP
File_reportsetup.Resources.dll.it_IT5.0.8308.30120,62413-Maj-3112:22Ej tillämpligtSP
File_reportsetup.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.30120,62413-Maj-3112:23Ej tillämpligtSP
File_reportsetup.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.30120,62413-Maj-3112:23Ej tillämpligtSP
File_reportsetup.Resources.dll.pt_br5.0.8308.30120,62413-Maj-3112:23Ej tillämpligtSP
File_reportsetup.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.30120,62413-Maj-3112:24Ej tillämpligtSP
File_reportsetup.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.30120,11213-Maj-3112:24Ej tillämpligtSP
File_reportsetup.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.30120,11213-Maj-3112:24Ej tillämpligtSP
File_rgsconfig_schema.SQLEj tillämpligt25,78713-Maj-3110:08Ej tillämpligtSP
File_rgsdyn.SQLEj tillämpligt19,28613-Maj-3110:54Ej tillämpligtSP
File_rtcsres.dll.de_De5.0.8308.3011,531,95213-Mar-1311:14Ej tillämpligtSP
File_rtcsres.dll.en_US5.0.8308.3011,287,21613-Mar-1311:12Ej tillämpligtSP
File_rtcsres.dll.es_es5.0.8308.3011,530,94413-Mar-1311:13Ej tillämpligtSP
File_rtcsres.dll.fr_FR5.0.8308.3011,575,47213-Mar-1311:14Ej tillämpligtSP
File_rtcsres.dll.it_IT5.0.8308.3011,501,23213-Mar-1311:13Ej tillämpligtSP
File_rtcsres.dll.ja_jp5.0.8308.301777,77613-Mar-1311:14Ej tillämpligtSP
File_rtcsres.dll.ko_kr5.0.8308.301749,61613-Mar-1311:14Ej tillämpligtSP
File_rtcsres.dll.pt_br5.0.8308.3011,447,98413-Mar-1311:14Ej tillämpligtSP
File_rtcsres.dll.ru_ru5.0.8308.3011,416,75213-Mar-1311:15Ej tillämpligtSP
File_rtcsres.dll.zh_cn5.0.8308.301531,52013-Mar-1311:16Ej tillämpligtSP
File_rtcsres.dll.zh_tw5.0.8308.301545,32813-Mar-1311:15Ej tillämpligtSP
File_xds_replica_1_to_2.SQLEj tillämpligt2,26213-Mar-1310:34Ej tillämpligtSP
File_xds_replica_2_to_1.SQLEj tillämpligt2,21313-Mar-1310:34Ej tillämpligtSP
Mgcschema.SQLEj tillämpligt18,71213-Maj-3110:13Ej tillämpligtSP
Mgcsprocs.SQLEj tillämpligt187,54713-Maj-3110:13Ej tillämpligtSP
Mgcupgrade.SQLEj tillämpligt7,08613-Maj-3110:13Ej tillämpligtSP
Qoedb.SQLEj tillämpligt785,25113-Mar-139:14Ej tillämpligtSP
Rtcabdb.SQLEj tillämpligt141,51013-Maj-3110:11Ej tillämpligtSP
Referenser
Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
Mer information om de senaste uppdateringarna för Lync Server 2013 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2809243 Uppdateringar för Lync Server 2013

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2835432 – senaste granskning 09/27/2013 13:19:00 – revision: 2.0

Microsoft Lync Server 2013

 • atdownload kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2835432 KbMtsv
Feedback