Hur du ändrar namnet på en grupp i Yammer

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2835471
Introduktion
Den här artikeln beskrivs hur tochange namnet på en grupp i Yammer.
PROCEDUREN
Gör följande om du vill göra detta.

Obs! Du måste vara Gruppadministratör eller skapat ska kunna utföra den här proceduren. Eller om det är ett företagsnätverk måste du vara en nätverk admin.
  1. Browseto gruppens startsida.
  2. Clickthe redskap ikonen i det övre högra hörnet i gruppen.
  3. Skriv det nya namnet på gruppen i rutanGruppnamn.
  4. Klicka påSpara ändringar.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2835471 – senaste granskning 04/21/2016 04:41:00 – revision: 8.0

Yammer

  • kbmt KB2835471 KbMtsv
Feedback