Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av Visual Studio 2012 uppdatering 3

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2835600
Introduktion
Visual Studio 2012 uppdatering 3 (Visual Studio 2012.3) publicerades den 26 juni 2013. Den här uppdateringen införs förbättringar av ny teknik i TFS-build. Dessutom kan den här uppdateringen även fast olika problem.

Hämta Visual Studio 2012 uppdatering 3
Uppdateringar för Visual Studio 2012 är kumulativa och innehåller funktioner och korrigeringar som har levererats i tidigare versioner. Hämtningslänken nedan hänvisar alltid till den senaste uppdateringen. Klicka om du vill visa en lista över alla uppdateringar som har släppts för Visual Studio 2012 här.

Hämta Visual Studio 2012 uppdatering 3 nu

Uppdateringar för andra Visual Studio-produkter hittar du på den Microsoft hämtningsplatsen för Visual Studio.

Obs! Visual Studio och Team Foundation Server (TFS) installation säkerhetsnivån är olika. Visual Studio-uppdateringen installeras ovanpå det redan är installerad på datorn. TFS-uppdatering är en fullständig layout som ersätter det är installerat på datorn. Kontrollera att du har en fullständig säkerhetskopia av dina aktuella databaser innan du försöker installera uppdateringen TFS. Om TFS uppdaterar installationen misslyckas kan du inte starta om uppdateringen eller återgå till den tidigare versionen av TFS utan att utföra en återställningsprocedur.

För installationsvägledning för Visual Studio-produkter se:

Hur du installerar Visual Studio

Så här installerar du Team Foundation Server och Visual Studio-ALM

Ansökan virusfri

Microsoft har genomsökt denna fil efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälper dig att förhindra otillåtna ändringar av den.
Förbättringar av ny teknik och åtgärdade problem i Visual Studio 2012 uppdatering 3

Förbättrad teknik

Följande tekniska förbättringar har gjorts i Visual Studio-2012.3.

Skapa TFS

 • Team Foundation Server
  • Skapa inställningar kan bevaras när du uppgraderar en instans av TFS 2012.
  • Förbättringar har gjorts i den Ny Definition av bygga UI för kontinuerlig Integration (CI) bygga Valfr-baserade projekt.

Åtgärdade problem

Obs! Om inget annat anges, om länkade objekt du vill ha Microsoft Connect webbsidor.

Kompatibilitetsproblem med Windows 8.1
 • Profiler
  • När du använder Visual Studio 2012 till profilen X 64 program i läge för CPU-provtagning på 8.1 för Windows-operativsystem visas meddelandet "inga data samlas in".
  • Concurrency-Visualizer för 64-bitars program fungerar inte på ett 64-bitars operativsystem för Windows 8.1.
 • Simulator
  • När du kör Windows Simulator visas en fråga i Kontroll av användarkonto (UAC).
 • Grafik-diagnostik
  • Korrigeringar brutna länkar visualizer för grafik-felsökning i Windows 8.1 Preview.
 • Kodade UI-Test
  • Kodade UI testa stöd för Internet Explorer-11.
 • Phone Tools
  • Installation av Windows Phone Emulator (XDE) kraschar i Windows 8.1 Preview.
 • Visual Studio IDE
  • Projektrapport konversation är inte korrekt formaterad.
 • Felsökningsprogram för fjärråtkomst
  • Remote felsökning från Visual Studio 2012 Update2 är kompatibel med Visual Studio 2012 uppdatering 3. Den här senaste tillgängliga Remote felsökningsverktyget är inkompatibel med Windows 8.1 Förhandsgranska ARM enheter.
Visual Studio 2012 och Visual Studio 2013 Förhandsgranska roundtrip
 • Blend för Visual Studio 2012
  • Blanda kraschar när du öppnar ett program i Windows Presentation Foundation (WPF) som har uppgraderats till en version med Microsoft.NET Framework 4.5.1-based i Visual Studio 2013 förhandsgranskning.
  • Du kan inte öppna projekt Silverlight 4.0 i blandning när det var oklassificerade i Visual Studio 2013 förhandsgranskning.
  • XAML Designern kan inte läsa när du använder bärbara klassbiblioteket i WPF-projekt.
  • 779344: En stil kan inte använda en bindning till en egenskap som är anslutna i ett XAML-designer
 • Lab-hantering
  • Nu kan du använda Microsoft Test Manager 2012 samt Test-styrenhet 2013 för att skapa testmiljöer.
  • I en miljö som har Microsoft Test Manager 2012 och testa styrenhet 2013 distribueras avinstalleras när du reparerar en testmiljö som är i stadiet "Inte klart" test-agent på agent-servern oväntat.
 • F #
  • Ett felmeddelande visas när du laddar ett F #-projekt som skapats med Visual Studio 2012 förhandsgranskning för Visual Studio 2012.
 • Team Foundation Server
  • Kompatibilitet stöd för konversationer mellan Visual Studio 2012 och Visual Studio 2013 förhandsgranskning.
Felsökning
Visual Studio IDE
Windows-formulär
 • När du använder ActiveX-kontroller och Windows Forms-program i Visual Basic, kan Visual Studio Designer inte laddas efter program byggs. Detta är ett problem med tidsinställningarna. Designern ska ladda förrän genereringen har slutförts.
C++
 • När du anropar funktionen EndDialog från inuti funktionen OnInitDialog i MFC-program anropas funktionen OnInitDialog igen.
 • Programmet kraschar eftersom C++-kompilatorn genererar en felaktig instruktionssekvens som beräknar minnesstorlek för att komma åt minnet.
 • En "TypeLoadException"-undantag uppstår vid körning om hanterade gränssnittsklassen inte har implementerats. Klassen är verkligen genomförs.
 • Ett internt Kompilatorfel uppstår ibland när du kompilerar med hjälp av alternativet "/ analyze".
 • Det finns en korrigeringsfil som beskrivs i följande KB-artikel:
  2802711 KORRIGERA: Felaktig maskinkod genereras för en "switch"-sats i Visual C++ 2010 x 64-kompilatorn
 • 783276: En korrigeringsfil för ATL & MFC i Windows XP

  När du använder ATL eller MFC i ett program i Windows XP kan det hända att följande felmeddelande visas:
  Programnamn - Startadressen hittades inte

  Proceduren entry point InitializeCriticalSectionEx kunde inte hittas i DLL-filen KERNEL32.dll
 • Ett problem är löst instrument profil interaktiv optimering (PGO) kan orsaka en krasch eller felaktigt beteende.
 • Visual Studio 2012 har aktiverats för att känna igen (men inte öppna) .vsglog filer som täcks av Visual Studio 2013 förhandsgranskning.
LightSwitch

 • IntelliSense i projekt LightSwitch HTML-klient fungerar inte eftersom timeout inträffar i IntelliSense-motorn.

Visual Studio Test
 • Web-test
  • Microsoft Visual Studio 2010 kraschar när du skapar en webb-test på en dator med både Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1) och Visual Studio 2012 uppdatering 2.
 • Kodade UI-test
  • Du kan inte köra kodade UI samt mellan webbläsaren testa funktionen med hjälp av selen komponenter.
 • Load test
  • När du analyserar en belastning testkörning saknas delar av resultaten från grafen i standardvyn.
  • Det finns en korrigeringsfil som beskrivs i följande KB-artikel:
   2769120 KORRIGERING: En virtuell användarens IP-adress ändras när du kör ett test load om IP-växlar är aktiverat i Visual Studio 2010
 • Enhetstest
  • 783438: Mstest.exe kan inte köra enheten på grund av sammansättningar saknas
  • Anta att du använder attributet ExpectedSqlException i testet enhetskod i SQL Server Data Tools för Visual Studio 2012. När du kör enhetstest fungerar inte attributet ExpectedSqlException .
  • När du installerar Visual Studio 2012 uppdatering 2 på en dator med build med RTM-versionen av build agent har installerats går inte att köra tester och build misslyckas med följande felmeddelande:

   ' Metoden hittades inte: 'Void Microsoft.VisualStudio.TestPlatform.Utilities.ClientUtilities.InitializeTestPlatform (Microsoft.VisualStudio.TestPlatform.ObjectModel.Client.ITestPlatform, System.String, System.Collections.Generic.List'1)'.'
 • Testa Ärendehanteraren (Web Access)
 • Microsoft Test Manager
  • Minnesläcka när du utför undersökande testning med Microsoft Test Manager.
F #
 • Ett internt Kompilatorfel inträffar när du skapar F #-kod som innehåller två gränssnitt om var och en av de två gränssnitt definierar en medlem med samma namn.
 • När du installerar en ny version av ett paket med NuGet med Pakethanteraren NuGet saknas egenskapen "HintPath" för aktuella referenser från projektfilen Visual F #.
Team Foundation Server
 • Administrations- och
  • Guiden Application-nivå endast bevaras inte i Kerberos autentisering typ inställning när du uppgraderar till en instans av TFS 2012 som innehåller flera nivåer av programmet.
  • Fliken rapportering visar felaktig rapportering services förekomstnamnet i uppgraderingsguiden TFS 2012.
  • Felaktig Microsoft SharePoint-URL visas i uppgraderingsguiden TFS 2012.
  • TFS 2012 uppgraderingsguiden visar en felaktig reporting services-instansnamnet och felaktig rapportering URL-information när du vill konfigurera om en server application-nivå om informationen för URL-Adressen har ändrats.
  • TFS 2012 uppgradera åtgärden misslyckas under den fullständiga återställningsmodellen när instanser använder funktionen för databasspegling.
  • Anta att du konfigurerar förekomsten TFS 2012 med en instans av SQL Server som aktiverar funktionen AlwaysOn. Du kan schemalägga en differentiell säkerhetskopiering eller en transaktion säkerhetskopiering eller båda. I det här fallet utför en fullständig säkerhetskopiering av alla säkerhetskopieringsjobb.
  • Händelseloggen innehåller inte stackspår när administratörskonsolen kraschar.
  • När du installerar TFS 2012 med hjälp av en icke-engelsk-paketet i web installer Observera ej lokaliserade (engelska) strängar i administratörskonsolen och Team Project samlingar i dialogrutan.
  • Ett felmeddelande visas felaktigt MSSQL-serverkonto i stället för jobbet Agent-konto när du konfigurerar schemalagda säkerhetskopieringar.
  • Sidan Granska visas i stället för det konfigurerade portnummer standardportnumret när du konfigurerar bygga Team utan en fil med sparade inställningar.
  • Du kan inte konfigurera TFS proxy på en dator som tillhör en separat domän från en server 2012 TFS.
  • 780985: "Ogiltig Uri: Det gick inte att tolka värdnamnet" felmeddelande i guiden Uppgradera när du installerar uppdateringar för TFS 2012
  • Korrigera nu visar ett felmeddelande som anger att TFS inte stöder den "/ layout" Växla när du kör TFS web installer tillsammans med växeln aktiverad.
  • TFS 2012 säkerhetskopieringsplan guiden rapporterar inte ett fel när du konfigurerar en plan för säkerhetskopiering genom att använda det lokala systemkontot.
  • När du uppgraderar en tidigare version av TFS samling, visas följande felmeddelande:

   [Fel] Kan inte infoga nyckel dubblettraden i objektet ' dbo.Konstanter med unikt index 'IX_Constants__String_RemovedDate'
  • När du uppgraderar en tidigare version av TFS samling, visas följande felmeddelande:

   Kan inte infoga en dubblettnyckel i objektet 'dbo.@updates'
  • När du uppgraderar en tidigare version av TFS samling, visas följande felmeddelande:
   Ingen mappning mellan kontonamn och säkerhets-ID har gjorts
  • När du försöker uppgradera en tidigare version av TFS samling uppgraderingen fungerar inte och du får följande felmeddelande:

   Fel: 2601 går inte att infoga nyckel dubblettraden i objektet 'dbo.tbl_Identity' med unikt index 'PK_tbl_Identity'.
  • Du kan inte använda Web Access på en dator som kör Windows Server 2008 SP2 när du installerar uppdateringar för Visual Studio 2012.
  • Den här uppdateringen förbättrar undantagshantering för funktionen schemalagda säkerhetskopieringar. När du har installerat den här uppdateringen kan servrar med felkonfigurerade rapportering instanser konfigurera schemalagda säkerhetskopieringar för TFS. Den här funktionen har tidigare blockerats på grund av ett undantag som förhindrat körning av guiden.
 • Arbeta med artikelspårning
  • När du skapar en ny sökväg för området och flytta en befintlig bana i området under det nyskapade, misslyckas den "arbete objekt spåra Integration" synkroniseringsjobb med ett undantag för "System.NullReferenceException".
  • När en användare inte har läsbehörighet på en bana i området kan ta emot e-postmeddelanden om ändringar på arbeten under området sökväg.
  • En SQL-Server timeout kan inträffa under lager återskapas om TFS databaser är mycket stora.
  • Vid försök att komma åt arbetsuppgifter i TFS-servern tillsammans med metadata filtrering aktiverad, visas något av följande meddelanden på klientsidan:

   "TF26006: Team Foundation kunde inte hitta 0."

   "TF26193: team-projekt Projektnamn finns inte. Projektnamn för team och försök igen. "
  • Anta att du har en samling projekt med en rotnivå rapportering sökväg (standard reporting sökvägen är "\") i TFS 2012. När du visar rapporter visas ett felmeddelande av följande slag:

   Sökvägen till objektet 'Artikel>' är inte giltig. Den fullständiga sökvägen måste vara mindre än 260 tecken långt. andra begränsningar gäller.
  • Anta att du har många arbetsuppgifter och många länkar skapas mellan dessa arbetsuppgifter. Ett prestandaproblem kan uppstå när du försöker spara en ny länk i föregående och efterföljande till vissa arbetsuppgifter.
  • Metoden PartialOpen sidor automatiskt System.Tags fältdata för delvis öppnade arbetsuppgifter. Detta medför ett prestandaproblem.
  • I en miljö som använder TFS 2012 och TFS bygga styrenhet 2010 du checkar in en TFS 2010 bygga processmallen. När du i kö en version som har associerade arbetsuppgift och arbetsuppgiften har en tillhörande ändringarna build misslyckas med följande felmeddelande:

   Angivna argument var utanför intervallet för giltiga värden. Parameternamn: kolumn
  • Du kan inte skapa en ny arbetsuppgift från en iteration eftersläpning när det finns flera typer av arbete objekt i aktivitetskategorin.
  • Anta att du skapar ett team-projekt med hjälp av en anpassad processmallen som innehåller två stater som är mappade till samma tillståndstyp. Du skapar en artikel för användare för varje läge och Visa kanban-tavlan i produkten eftersläpning. I det här fallet uppstår ett fel. När du har installerat uppdateringen visas ett verifieringsmeddelande och anger att konfigurationen är ogiltig.
 • Services Framework
  • Anta att du har konfigurerat en avisering om du vill ta emot e-postmeddelanden när en arbetsuppgift ändras. Du kan använda operatorn "Ändringar" för att få meddelande om att ett fält av arbetsuppgiften har ändrats. I det här fallet visas meddelandet oväntat när en arbetsuppgift är ändrats utan att ändra fältet.
 • Skapa Automation
  • Anta att du använder ett användarkonto till kön en build. Användarkontot har inte ett unikt visningsnamn. I så fall kan tilldelas användaren inte automatiskt en arbetsuppgift om versionen inte.
  • Ett dödläge kan uppstå i SQL Server när du förstöra byggen med många versionsinformation.
  • Anta att en build som köas på en dator med build. Men datorn är frånkopplad av någon anledning (t ex på grund av ett fel i nätverket). I det här fallet återupptas versionen inte korrekt när datorn återansluts.
 • Web Access
  • Långsamma prestanda när du öppnar en arbetsuppgift som har många anpassade fält i TFS Web Access.
 • Versionskontroll
  • 778627: Det finns en gräns på 256 changesets rapporteras i kontinuerlig Integration skapa rapporter
  • Regression prestanda när du förfrågar etiketter i Team Foundation versionskontroll.
  • Regression prestanda när du skapar en "Lägg till" väntande ändringar i Team Foundation versionskontroll.
  • Korrigeringen läggs överföra försök för versionskontroll-filer som ska kontrolleras i eller shelved för att minska antalet falska fel.
  • När du kopplar en XSL-fil i verktyget för Visual Studio-dokument visas följande felmeddelande:

   "Processen kommer inte åt filen eftersom den används av en annan process"
Webbverktyg
 • Visual Studio 2012 kan krascha när du utvecklar ett webbprojekt.

Office-samarbete

 • Regression prestanda när du skickar arbetsuppgifter till Microsoft Outlook från Visual Studio 2012 när Visual Studio 2012 uppdatering 2 har installerats.

Team Explorer

 • När du använder ett enkelt citattecken i alla fält som används för tillgängliga arbetsposter frågan under mitt arbete-sida kan du inte köra frågan.

Windows och anslutna programverktyg
 • Korrigera hoppar förpackning av onödiga XML-dokumentationen för Windows Store apps.
 • Visual Studio 2012 kan skapa skadade filer av .appxsym och .appxupload under en stegvis förpackning.
Bärbar bibliotek
 • Du kan inte använda klassen "HttpClient" i en bärbar bibliotek projekt när du installerar Visual Studio 2012 uppdatering 2.
 • När du installerar Visual Studio uppdatering 2, den genererade koden för den.RESX resursfiler kan inte genereras när ett projekt riktar sig till Microsoft.NET Framework-4.5, Windows Phone 8 och .NET för Windows Store apps (eller en kombination av de tre).
Profiler
 • När du stoppar profilering ett webbprogram kan profildata vid slutet av spåret gå förlorad. Uppdateringen säkerställer att alla data läggs till i rapporten.
Hjälpprogrammet
 • Lokala Help Viewer 2.0 har aktiverat tabbar i förloppsindikatorn för skärmläsare att läsa status för hämtning och installation.
Kända problem för Visual Studio 2012 uppdatering 3
Artikel i Microsoft Knowledge Base Beskrivning
KB2885212 Du kan inte koppla projekt samlingar som kopplas bort från TFS 2010 eller 2012 TFS
Mer Information
Hur du hämtar Microsoft-supportfiler

Krav

Obs! Det här avsnittet gäller bara för Visual Studio-klienten. TFS har olika systemkrav (kontrollera den Visual Studio Team Foundation Server 2012 uppdatering 3 och Visual Studio Team Foundation Server Express 2012 Hämta sidor för mer information) och kan kräva upp till två omstarter, beroende på tillståndet i datorn när du installerar uppdateringen.

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn när du installerar det här paketet.

Språk som stöds

Visual Studio 2012 uppdatering 3 innehåller uppdateringar för följande versioner:
 • Kinesiska (förenklad)
 • Kinesiska (traditionell)
 • Tjeckiska
 • Engelska
 • Franska
 • Tyska
 • Italienska
 • Japanska
 • Koreanska
 • Ryska
 • Polska
 • Portugisiska (Brasilien)
 • Spanska
 • Turkiska

Operativsystem som stöds

Mer information om operativsystem som stöds finns på följande Microsoft-webbplats:

Arkitekturer som stöds

 • 32-bitars (x 86)
 • 64-bitars (x 64) (WOW)

Maskinvarukrav

 • 1,6 GHz (gigahertz) eller snabbare processor
 • 1 gigabyte (GB) RAM-minne (1,5 GB om du kör på en virtuell dator)
 • 1 GB ledigt hårddiskutrymme
 • 5400 RPM hårddisk
 • DirectX 9-kompatibelt grafikkort med en upplösning på 1 024 × 768 eller högre

Programvarukrav

Du måste ha ett stöds Visual Studio 2012-program som nämns i avsnittet "Gäller" om du vill installera den här uppdateringen har installerats.

Stöd för Visual Studio 2012 uppdatering 3

Informella gemenskapsstöd för Visual Studio 2012 uppdatering 3 är tillgängligt via den Microsoft Developer Network (MSDN)-forum.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2835600 – senaste granskning 09/27/2013 07:33:00 – revision: 15.0

Microsoft Visual Studio Ultimate 2012, Microsoft Visual Studio Professional 2012, Microsoft Visual Studio Premium 2012, Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2012, Microsoft Visual Studio Express 2012 for Web, Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows 8, Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop, Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows Phone

 • kbqfe atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2835600 KbMtsv
Feedback