Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

E-postadresser tilldelas inte ska nya Office 365-postlådor som du skapar i Exchange Admin Center

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2836370

Är du osäker på vilken version av Office 365 du använder? Gå till följande Microsoft-webbplats:
PROBLEMET
Skapa en ny Office 365-postlåda i Exchange Admin Center i en hybrid-driftsättning av Microsoft Exchange Online i Office 365 och Microsoft Exchange Server-miljön på lokaler. Genom att välja mottagaredu, klicka på postlådor, klicka på Ny (), och klicka sedan på Office 365-postlåda. Men när du gör detta är tilldelats e-postadresser inte postlådan enligt de principer som e-postadress som har angetts.
ORSAK
Som standard i Automatiskt uppdatera e-postadresser bygger på principen e-postadress för mottagareninställningen inte är aktiverad när du skapar en Office 365-postlåda i Exchange Admin Center.
LÖSNING
Uppdatera postlådan om du vill använda principen för e-postadress när du har skapat en ny Office 365-postlåda i Exchange Admin Center. Detta gör använder du Exchange Management Shell eller Exchange Admin Center i Exchange-servern på lokaler.

Använd Exchange Management Shell

  1. Öppna Exchange Management Shell. Mer information finns på följande Microsoft-webbplats:
  2. Kör följande cmdlet:
    Get-RemoteMailbox <name of mailbox> | Set-RemoteMailbox -EmailAddressPolicyEnabled $True

Använd Exchange Admin Center

  1. Öppna Exchange Admin Center.
  2. Välj Mottagare, klicka på Postlådor, och dubbelklicka sedan på Office 365-postlåda som du vill redigera.
  3. Klicka i den vänstra navigeringsrutan E-postadress.
  4. Markera den Automatiskt uppdatera e-postadresser bygger på principen e-postadress för mottagaren kryssrutan.
  5. Klicka på Spara.

Behöver du hjälp? Gå till Office 365-Community .

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2836370 – senaste granskning 05/31/2013 20:04:00 – revision: 4.0

Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade), Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade), Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

  • o365022013 o365 o365a o365e o365m hybrid after upgrade kbmt KB2836370 KbMtsv
Feedback