Hantera enheter i Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Denna artikel har tidigare publicerats under SV283658
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
I denna artikel beskrivs hur du använder Enhetshanteraren när du vill hantera enheter i Microsoft Windows XP.

Överst på sidan

Hantera enheter med Enhetshanteraren

Enhetshanteraren ger en grafisk bild av den maskinvara som är installerad på datorn samt de drivrutiner och resurser som hör till denna maskinvara. Enhetshanteraren är en viktig funktion när du vill ändra maskinvarans konfigurering och hur den samverkar med datorns mikroprocessor.

Hantering av enheter och drivrutiner med Enhetshanteraren kräver följande behörigheter, som tillkommer administratörer:
 • Behörigheten för att hämta och ta bort drivrutiner.
 • De behörigheter som krävs för att kopiera filer till katalogen system32\drivers.
 • De behörigheter som krävs för att ange inställningar i registret.
Med enhetshanteraren kan du göra följande:
 • Kontrollera om maskinvaran på datorn fungerar korrekt.
 • Ändra konfigurationsinställningar för maskinvara.
 • Identifiera de drivrutiner som är laddade för olika enheter och få information om drivrutinerna.
 • Ändra avancerade inställningar och egenskaper för enheter.
 • Installera uppdaterade drivrutiner.
 • Inaktivera, aktivera och avinstallera enheter.
 • Installera om den tidigare versionen av en drivrutin.
 • Identifiera konflikter mellan enheter och konfigurera resursinställningar manuellt.
 • Skriva ut en sammanfattning av de enheter som är installerade på datorn.
Normalt används Enhetshanteraren när du vill kontrollera status för datormaskinvara och uppdatera drivrutiner på datorn. Om du är en avancerad användare och har grundliga kunskaper om datormaskinvara, kan du använda diagnostikfunktionerna i Enhetshanteraren när du vill lösa enhetskonflikter och ändra resursinställningar.

Använd någon av följande metoder när du vill öppna Enhetshanteraren:
 • Klicka på Start, klicka på Kör och skriv in devmgmt.msc.
 • Högerklicka på Den här datorn samt klicka på Hantera och Enhetshanteraren.
 • Högerklicka på Den här datorn, klicka på Egenskaper, på fliken Maskinvara och sedan på Enhetshanteraren.
 • Skriv in följande kommando vid en kommandotolk:
  start devmgmt.msc
Om du vill öppna Enhetshanteraren på en lokal dator eller fjärrdator:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör och skriv in mmc.
 2. Klicka på Lägg till/ta bort snapin-modulArkiv-menyn (eller tryck på CTRL+M), klicka på Lägg till och klicka sedan på Enhetshanteraren.
När du gör detta skapas en genväg till Enhetshanteraren som du kan använda när du vill öppna den.

Överst på sidan

Visa information om en drivrutin

Så här tar du fram information om en drivrutin
 1. Dubbelklicka på den enhetstyp som du vill visa.
 2. Högerklicka på enheten och klicka sedan på Egenskaper.
 3. Klicka på Mer information på fliken Drivrutin.

Överst på sidan

Visa information om drivrutinen

Med hjälp av denna information kan du fastställa drivrutinens filversion. En ikon visas intill de drivrutiner som är digitalt signerade.

Windows-drivrutiner och operativsystemfiler har signerats digitalt av Microsoft för att säkerställa kvaliteten. En digital signatur från Microsoft är en garanti för att en viss fil kommer från denna tillverkare samt att filen inte har ändrats eller skrivits över av ett annat programs installationsprocess.

Beroende på datorns konfiguration sker något av följande: drivrutiner som inte är digitalt signerade ignoreras, en varning visas när sådana drivrutiner identifieras (standardfunktionen) eller så hindras du från att installera drivrutinen.

Överst på sidan

Vyer och egenskaper

Vyerna och deras egenskaper är tillgängliga i följande alternativ med beskrivningar:
 • Enheter efter typ innebär att enheter visas efter vilken typ av enhet som installerats, till exempel bildskärm eller mus. Namnet på anslutningen anges nedanför typen.
 • Enheter efter anslutning innebär att enheter visas efter hur de är anslutna i datorn. Varje enhet visas under den maskinvara som den är ansluten till. Om exempelvis ett SCSI-kort (Small Computer System Interface) visas, anges de enheter som är anslutna till SCSI-kortet under detta.
 • Resurser efter typ innebär att status för alla allokerade resurser visas efter den typ av enhet där dessa resurser används. Resurserna är DMA (Direct Memory Access), kanaler, I/O-portar, avbrottsbegäran (IRQ) och minnesadresser.
 • Resurser efter anslutning innebär att status visas för alla allokerade resurser efter anslutningstyp. Resurserna är: DMA-kanaler, I/O-portar, IRQ och minnesadresser.
 • Visa dolda enheter innebär att enheter som inte är Plug and Play-kompatibla (enheter med tidigare Windows-drivrutiner) omfattas.

Överst på sidan

Uppdatera eller ändra en drivrutin

Se till att den senaste drivrutinen för alla enheter är laddad i Windows XP. Tillverkare uppdaterar ofta sina drivrutiner för att korrigera problem och dra nytta av funktioner i operativsystem. Dessa drivrutiner är vanligtvis tillgängliga från tillverkarens webbplats. Microsoft har också filer med drivrutiner för många enheter på sina webbplatser.

Läs tillverkarens instruktioner innan du försöker använda filerna för att uppdatera enheten. Drivrutinfiler är ofta komprimerade i en självuppackande fil, som måste extraheras för att drivrutinen ska kunna användas. Markera alternativet Diskett finns i guiden Uppgradera maskinvara. Leta sedan upp drivrutinfilerna genom att klicka på Bläddra.

Överst på sidan

Installera en ny drivrutin från Enhetshanteraren

 1. Dubbelklicka på den typ av enhet som du vill uppdatera eller ändra.
 2. Högerklicka på den drivrutin som du vill uppdatera eller ändra.
 3. Klicka på Uppdatera drivrutin, så att guiden Uppdatera maskinvara öppnas. Följ instruktionerna i guiden.

Överst på sidan

Återställa en tidigare version av en drivrutin

Använd denna funktion om du får problem efter installation av en drivrutin, till exempel felmeddelanden när du använder enheten, felaktig funktion hos enheten eller att Windows inte startar.

Med Windows XP har du möjlighet att återställa en tidigare drivrutin som fungerade:
 1. Högerklicka på den enhet där den tidigare versionen av drivrutinen ska användas och klicka på Egenskaper.
 2. Klicka på fliken Drivrutiner.
 3. Klicka på Återställ tidigare drivrutin.

Överst på sidan

Felsökning

Om status är Inaktiverad beror detta vanligtvis på användarens åtgärder och inte nödvändigtvis på att det finns ett fel i enheten. Ibland inaktiverar emellertid användare en enhet på grund av att den orsakar ett problem. Du bör försöka aktivera enheten och se om den påverkar en annan enhet negativt.

Om det finns ett problem med enheten visas vilken typ av problem det är i rutan Enhetsstatus. Det kan hända att det visas en problemkod, en siffra (eller båda) och ett förslag på lösning. Om du ringer upp en supporttjänst kan denna siffra vara användbar för att fastställa och diagnostisera problemet.

Felsökning av en enhet kräver åtgärder som är specifika för denna enhet. Om ett problem anges i rutan Enhetsstatus kan du klicka på Felsök, om du vill att felsökaren i Windows XP för denna enhetstyp ska startas. Lämna information och besvara frågor enligt instruktionerna.

Om du inte kan lösa problemet med hjälp av felsökaren kan du kontakta tillverkaren.

Överst på sidan


Referenser
Om du vill veta mer kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
244601 How to Troubleshoot Unknown Devices Listed in Device Manager
125174 Explanation of Error Codes Generated by Device Manager
133240 Troubleshooting Device Conflicts with Device Manager
Överst på sidan


Vänligen observera: Detta är en översättning av en engelskspråkig artikel. Det är möjligt att efterföljande ändringar i eller tillägg till den engelska originalartikeln inte har skett i denna översättning. Uppgifterna i denna artikel är baserade på den/de engelskspråkiga produktversionen/-erna. Dessa uppgifter har inte prövats med produkter i andra språkversioner i syfte att kontrollera riktigheten i denna översättning. Microsoft tillhandahåller denna information utan att garantera riktigheten eller lämplighet för visst ändamål samt utan att på något sätt garantera att översättningen är fullständig eller korrekt.
devmgmt msc
Egenskaper

Artikel-id: 283658 – senaste granskning 12/05/2015 23:36:03 – revision: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbtool kbhardware kbhw KB283658
Feedback