Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

"Det finns ett problem med den här webbplatsens säkerhetscertifikat" fel när en federerad användare loggas ut från Office 365 eller Intune Windows Azure

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2839590
PROBLEMET
När en federerad användare loggas ut från en Microsoft-tjänst för molnet Office 365, Windows Intune eller Microsoft Azure, visas följande felmeddelande på login.microsoftonline.com:
Det finns ett problem med den här webbplatsens säkerhetscertifikat
ORSAK
Det här problemet uppstår när en HTTP-URL som används för att logga ut URL-Adressen, men logga ut processen använder HTTPS för att komma åt URL: en. Om URL-Adressen inte kan acceptera HTTPS-anslutningar, visas felmeddelandet.

Det här problemet uppstår till exempel om logga ut URL-Adressen är http://idp.contoso.edu/idp/logout.htm och logga ut process försöker komma åt det med hjälp av https://idp.contoso.edu/idp/logout.htm.
LÖSNING
För att skydda sekretessen för personligt identifierbar information (PII) som finns i Security Assertions Markup Language (SAML) logout begäran krävs en säker anslutning (HTTPS). Granska dokumentationen security token service (STS) om du vill ta reda på vad logga ut URL-Adressen ska vara.

Lös problemet genom att prova metod 1. Om metod 1 inte löser problemet kan du använda metod 2.

Metod 1: Kontrollera att logga ut URL-Adressen kan godkänna HTTPS-begäranden

Uppdatera logga ut URL-Adressen så att den kan godta begäran HTTPS. Genom att öppna Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell och kör följande cmdlet:
Set-MsolDomainFederationSettings -DomainName user.contoso.com -LogOffUri <LogOffUri> -PreferredAuthenticationProtocol SAMLP
Obs! I det här kommandot <LogOffUri>representerar din logga ut URL.<b00> </b00> </LogOffUri>

Metod 2: Ta bort HTTP-URL som har angetts i parametern LogOffUri

Azure Active Directory (AD Azure) visas automatiskt ett meddelande till användaren stänger webbläsaren när användaren loggar ut om en logga ut URL saknas.

Om du vill ta bort HTTP-URL som har angetts i parametern LogOffUri öppna Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell och kör följande cmdlet:
Set-MsolDomainFederationSettings -DomainName contoso.com -LogOffUri “ ” –PreferredAuthenticationProtocol SAMLP
Viktigt! Kontrollera att det finns ett blanksteg mellan citattecken ("") på kommandoraden.
MER INFORMATION
Behöver du hjälp? Gå till Office 365-Community webbplatsen eller Azure Active Directory-forum .

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2839590 – senaste granskning 06/26/2014 18:14:00 – revision: 10.0

Microsoft Azure, Microsoft Office 365, Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade), Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade), CRM Online via Office 365 E Plans, Microsoft Azure Recovery Services, Office 365 Identity Management

  • o365 o365a o365e o365m o365062011 o365022013 pre-upgrade after upgrade kbmt KB2839590 KbMtsv
Feedback