Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Information om Inkorgen i Yammer

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2840532
INTRODUKTION
Den här artikeln innehåller information om Inkorgen i Yammer. Den innehåller praktiska tips om hur du använder Inkorgen och en lista över vanliga frågor och svar (FAQ).
PROCEDUREN

Översikt

Inkorgen är den enda platsen för att visa, prioritera och hantera konversationer som är mest relevant för dig i Yammer.

Viktiga funktioner

Från din inkorg kan du vidta följande åtgärder:
 • Granska alla Yammer-aktivitet som är relevant för dig på en enda plats.
 • Prioritera viktiga konversationer genom att markera dem som "oläst" för senare uppföljning.
 • Sluta följa konversationer som inte längre är relevant för dig.
 • Läs igenom dina konversationer med hjälp av en delad vy för lästa och olästa meddelanden.
 • Håll dig informerad med hjälp av mobila Inkorgen när du reser.
  Obs! Mobil inkorg-funktionen är tillgänglig för iOS och Android.

Så här använder du Inkorgen

Hur du kommer åt Inkorgen

Inkorgen finns där du använde för att hitta privata meddelanden. Du kan komma åt den genom att klicka på Inkorg i den vänstra kolumnen genom att klicka på kuvertikonen i övre navigeringsfönstret eller under Mina foder .

Hur du visar Inkorgen

Relevanta konversationer är sorterade i lästa och olästa meddelanden i Inkorgen. Olästa meddelanden visas överst. Du kan också skicka till en grupp eller starta ett privat meddelande genom att klicka på Skapa meddelandet.

Hur du markerar ett meddelande som oläst

Klicka på en konversation om du vill visa hela konversationen i Inkorgen i din inkorg. Högst upp i konversationen klickar du på Markera som oläst att markera konversation som olästa. Den här åtgärden tar du tillbaka till vyn på den översta nivån i din inkorg.

Så sluta följa en konversation i Inkorgen

Det finns två sätt att sluta följa en konversation i Inkorgen:
 • Klicka på Stoppa följande i Inkorgen i rubriken överst i en konversation.
 • Klicka på Stoppa följandemer -menyn i en konversation.
Om du avbryter efter en konversation, konversationen tas bort från Inkorgen och inga ytterligare meddelanden i konversationen visas i Inkorgen. Konversationer som du har stoppats efter visas igen i din inkorg i någon av följande situationer:
 • Du bestämmer dig att följa konversationen.
 • Någon svar direkt på ett meddelande som du skrev i konversationen.
 • Någon @mentions du i konversationen när du har slutat efter detta.

Så här gör du en konversation

Du kan följa särskilda konversationer och lagra dem i din inkorg, även om du inte är en del av konversationen. Om du vill göra detta klickar du påFölj i Inkorgenmer-menyn i en konversation. Konversationer som du gör sparas i Inkorgen så att du kan visa och hantera dem.

Hur du söker efter ett meddelande i Inkorgen

Om du vill söka efter ett specifikt meddelande i Inkorgen kan använda du sökfältet i Inkorgen. Verktyget söker igenom de meddelanden som finns i Inkorgen. Du kan också använda sökfältet längst upp på startsidan söka alla Yammer-innehåll. (Detta inkluderar konversationer Inkorgen). Du kan sedan filtrera resultat om du vill visa endast konversationer i Inkorgen. Gör så här:
 1. Utföra den första sökningen med hjälp av sökfältet högst upp på startsidan. Du kommer till sidan med sökresultat.
 2. Gå till avsnittetAvancerad SÖKNING på höger sida.
 3. I deni: fältet, Skriv Inkorgenoch klicka sedan påSök. Resultatet visas nu endast konversationer i Inkorgen.


Vanliga frågor och svar (FAQ)

Q:Vilka meddelanden levereras till Inkorgen?
A: din inkorg innehåller de meddelanden som du följer. I allmänhet innebär privata meddelanden, meddelanden och att konversationer som du deltagit i eller har @ anges i. Du kan också välja att följa en konversation som du vill använda. Om du vill göra detta klickar du påFölj i Inkorgenmer-menyn i en konversation.

Q:Hur kan jag ange en konversation som skall följas i min inkorg?
A: du kan ange en konversation som skall följas i Inkorgen genom att använda någon av följande metoder:
 • Skapa ett privat meddelande eller en konversation i gruppen.
 • Svara på ett samtal i grupp.
 • Väljföljer i Inkorgenpå den mer -menyn i en konversation.

Q:Hur kan jag ange en konversation som skall följas i en annan användares inkorg?
A: du kan ange en konversation som skall följas i en annan användares inkorg med någon av följande metoder:
 • Lägg till användaren i ett privat meddelande.
 • @mention som användaren i en grupp konversation.
 • Svara på meddelandet som användaren.
 • Skicka ett meddelande till en grupp som användaren är medlem.

Q:Om jag läser en konversation i min grupp som foder och om den konversationen finns också i min inkorg, kommer det att markeras som "Läsning" i min inkorg?
A: Nej, lästa och olästa stater oberoende finns i Inkorgen. När du läser en konversation i yourGroup Feedthe konversation som inte markerats som läser i din inkorg och vice versa. Men om du interagerar med i konversationen i dinGrupp Feedkommer konversationen att markeras som läst i Inkorgen. Utbildningsinteraktioner kan vara följande:
 • Skicka ett svar
 • Klicka påVisa konversationpå den mer -menyn i en konversation
 • Liking en konversation
 • Klicka på om du vill visa äldre svar
Q:Hur jag skilja mellan privata meddelanden och gruppen konversationer i min inkorg?
A: på vyn på den översta nivån i din inkorg Visa grupp konversationer gruppen som ett visst meddelande ska bokföras. Dessutom visas en ikon till vänster om meddelandet som anger vilken typ av meddelande som det är. Privata meddelanden som är markerade med ett kuvert, andgroup konversationer som markeras med en ikon som visar en grupp människor.

En skärmdump visar grupp konversation och privat meddelande alternativ markeras

Q:Hur e-meddelanden arbete för Inkorgen?
A: Om du har e-postmeddelanden är aktiverat får du ett e-postmeddelande för varje ny oläst meddelande i Inkorgen. Även om e-postinställningarna är avstängd, får du e-postmeddelanden om gruppen och meddelanden för alla företag att se till att du vet om dessa viktiga meddelanden. Följande funktioner begränsa antalet e-postmeddelanden som du får:
 • Du får en enda e-postmeddelande endast för nya olästa meddelanden. Om det finns fler olästa meddelanden i den samma konversationen, får inte ytterligare e-postmeddelanden.
 • Du får e-postmeddelanden bara för meddelanden som är direkt relevanta för dig. Dessa meddelanden innehåller privata meddelanden, svar, @mentions och meddelanden.
 • Du får inte e-postmeddelanden för Online nu meddelanden när du är Online i Yammer.

Q:Varför är min inkorg så liknande namn och funktioner som e-post?
A: vi utformat Inkorgen ska fungera på ett sätt som liknar erfarenheter som e-post eftersom många användare är bekanta med läsa, ordna och hantera sina meddelanden i det här sammanhanget. Vår avsikt är att den här bekant gör funktionen enkel att använda. Vi vill kombinera fördelarna med e-post med sociala nätverk för att skapa en produktiv, användarvänlig upplevelse.

Q:Mina meddelanden var?
A: med introduktionen av Inkorgen märker du kanske en minskning i meddelanden. Detta beror på att Inkorgen ska nu räkna nya @mentions och svar på dina meddelanden snarare än orsaka dessa händelser för att utlösa meddelanden för dig. Alla andra typer av meddelanden (till exempel ändringar i filer eller anteckningar, nya blandare och beröm för dina meddelanden) finns fortfarande kvar.

Q:Hur skapar privata meddelanden?
A: Klicka på skapa meddelandet i övre högra hörnet i Inkorgen om du vill skriva ett privat meddelande.

Q:Hur söka min inkorg?
A: Om du vill söka i Inkorgen kan du använda sökfältet i Inkorgen. Eller du kan använda huvudsakliga sökfältet överst i Yammer för att söka efter alla Yammer-innehåll. Detta inkluderar att konversationer Inkorgen. Därefter kan du filtrera resultaten till din inkorg.

Hantering av meddelande

Q:Om jag sluta följa ett privat meddelande, där det går?
S: privat meddelande visas inte längre i din inkorg. Det kommer dock fortfarande vara tillgänglig via sökning. Detta gäller även för Online nu meddelanden eftersom de behandlas som privata meddelanden.

Q:Vad händer när jag slutar efter privata meddelanden?
A: Om du stoppar efter ett meddelande som privat kan tas den bort från Inkorgen. Det kommer dock fortfarande vara tillgänglig via sökning. Du får stå kvar på listan över deltagare, men kommer inte längre att ta emot ytterligare meddelanden. Privat meddelande kan sättas tillbaka i Inkorgen om någon @mentions du eller direkt svar på en av dina meddelanden.

Q:Om jag sluta följa en konversation, där det går?
A: konverteringen kommer inte längre att visas i din inkorg. Du kan ändå hitta konversationen på Yammer i gruppen som bokfördes.

Meddelanden

Q:Hur många meddelanden som ska visas i min Feed?
A: upp till tre olästa meddelanden visas överst i min Feed så att användare kommer aldrig att missa viktiga meddelanden.

Q:Vad har hänt med rutan aktuella meddelanden i höger navigeringsfält?
A: det tagits bort och ersatts med den nya konfigurationen för meddelanden. Nu finns meddelanden både överst på min Feed och i Inkorgen.

Q:Vad som händer med meddelanden när de har lästs?
A: när ett meddelande har lästs för första gången, visas den inte längre överst i min Feed. I stället finns det i avsnittetLästa meddelandeni din inkorg.

Q:Vad händer om jag har fler än tre meddelanden?
A: eftersom endast tre meddelanden visas i den översta ofMy foder, måste du klicka på en av meddelanden att räkna som läst. Nästa olästa meddelande visas när du klickar på en av meddelandena.

Andra

Q:Hur använder mobila Inkorgen?
 • Åtkomst: Knacka på Inkorg i den vänstra kolumnen. Eller knacka på kuvertikonen i övre huvudet.
 • Hanterar meddelanden:Så snart du finns i Inkorgen markerar du alla meddelanden som du vill visa hela konversationen. Härifrån kan du svara och ha meddelanden precis som i denna feed. Du kan också markera konversationer som olästa visa dem senare.
 • Skicka privata meddelanden:Knacka på ikonen i det övre högra hörnet i din inkorg. Välj mottagare i privat meddelande och knacka påhar gjort när alla mottagare har valts. Sedan Skriv meddelandet och klicka påSkicka.
 • Följer eller sluta följa samtal:Om du vill följa en konversation så att det kommer att lagras i Inkorgen, flytta iMina foder eller till en grupp foder, och knacka sedan på konversation som du vill öppna. Konversationen öppnas i konversationsvyn. Android användare ser en flagga i övre huvudet. Du kan knacka på den här flaggan att följa konversationen och knacka igen om du vill sluta följa. iOS-användare kommer att seFöljande följer/Stop-knappen. Detta tjänar samma funktion. I Inkorgen mobile kan du klicka på ikonen X att sluta följa den konversationen.
Q:Hur inaktivera e-postmeddelanden för min inkorg?
A: i dina profilinställningar klickar du påRedigera kontooch klicka sedan på meddelanden. Markera det nätverk som du vill inaktivera meddelanden och avmarkera sedan kryssrutan e-post mig när jag får ett meddelande i Inkorgen .

Produkter från andra tillverkare som diskuteras i den här artikeln tillverkas av företag som är oberoende av Microsoft. Microsoft lämnar inga garantier, underförstådda eller andra, om prestanda eller tillförlitlighet hos dessa produkter.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2840532 – senaste granskning 10/02/2013 06:53:00 – revision: 4.0

Yammer

 • kbgraphxlink kbgraphic kbmt KB2840532 KbMtsv
Feedback