Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

"Fördröjd skrivning misslyckades" visas när ett i/o-stress-test körs mot ett failover-kluster med Windows Server 2012 från en Windows 8- eller Windows Server 2012-baserad klient

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2842111
Symptom
Beaktar följande scenario:
 • Du har en Windows Server 2012 failover-kluster som har konfigurerats med hjälp av alltid tillgängliga filresurser.
 • En i/o-stresstest körs på en Windows 8 eller Windows Server 2012-baserad klient mot failover-kluster. Stress-test har ett högt förhållande för att öppna och stänga verksamhet på uppgifter. Testet upprepade gånger öppnar en fil på en filresurs, till exempel läser filen och sedan stänger filen.

  Obs! I det här scenariot kan hittas i stresstester men mappas inte direkt till kund användarscenarier.
I detta fall kan uppstå det i/o-fel under växling vid fel. Dessutom loggas följande händelse i systemloggen:


Händelse-ID: 50
Händelsekälla: Mup
Beskrivning: {Fördröjd skrivning misslyckades} Det gick inte att spara alla data från filen <file name="">.Data har gått förlorade. Det här felet kan orsakas av ett fel i datorns maskinvara eller nätverksanslutning. Försök att spara filen någon annanstans.</file>

Orsak
När en fil på filresursen öppnas, skapas en filreferens. När filen har stängts cachelagras omdirigeraren Server Message Block (SMB) filhandtag för en kort stund. Det finns en gräns för antalet referenser som kan cachelagras på detta sätt. Under stress-test ligger SMB-rensaren i stänga cachelagrade referenser. Detta kan resultera i en stor mängd handtag. Så småningom kommer antalet referenser överskrider den gräns som kan flyttas över inom tidsgränsen för kontinuerlig tillgänglighet och vissa i/o-åtgärder misslyckas. Som standard är kontinuerlig tillgänglighet timeout 60 sekunder.
Lösning
Den här snabbkorrigeringen finns också på Microsoft Update-katalogen.

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen är endast till för datorer med problemet som beskrivs i denna artikel. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ni inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning, finns det en "Snabbkorrigeringen tillgänglig" längst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Inte kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller felsökning krävs, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! "Snabbkorrigeringen tillgänglig"-formuläret visas de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att en snabbkorrigering inte är tillgänglig för det aktuella språket.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du köra Windows 8 eller Windows Server 2012.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Information om ersättning

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den engelska (USA) versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC (Coordinated Universal Time). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella inställning för sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.
Filinformation för Windows 8 och Windows Server 2012
Viktigt! Snabbkorrigeringar för Windows 8 och Windows Server 2012 ingår i samma paket. Dock bara finns bara "Windows 8" listad på sidan snabbkorrigeringsbegäran. Om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för ett eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen som anges under "Windows 8" på sidan. Läs alltid avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa det operativsystem som varje snabbkorrigering gäller.
 • De filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.2.920 0,20 xxxWindows 8 och Windows Server 2012RTMLDR
 • I MANIFESTET (.manifest) och de MUM-filerna (.mum) som installeras för de olika är anges separati den "Ytterligare filinformation för Windows 8 och för Windows Server 2012". MUM- och MANIFEST-filer, och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är mycket viktigt att bibehålla statusen för de uppdaterade komponenterna. Säkerhetskatalogfilerna som inte har attribut listade är signerade med en digital Microsoft-signatur.
För alla x 86-baserade versioner av Windows 8
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Rdbss.sys6.2.9200.20794321,02410-Aug-201303:22x 86
Mrxsmb20.sys6.2.9200.20794168,96010-Aug-201303:23x 86
Mrxsmb.sys6.2.9200.20794307,20010-Aug-201303:21x 86
För alla x 64-baserade versioner av Windows 8 och Windows Server 2012
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Rdbss.sys6.2.9200.20794422,40010-Aug-201304:06x 64
Mrxsmb20.sys6.2.9200.20794214,52810-Aug-201304:07x 64
Mrxsmb.sys6.2.9200.20794365,05610-Aug-201304:04x 64
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Mer Information
Du kan använda följande Windows PowerShell-kommando för att få antalet referenser på SMB-klienten:
Get-SmbConnection
När problemet uppstår förväntas mycket mer än antalet referenser. Du kan till exempel se fler än 10 000 referenser även om det förväntade antalet är ca 100 handtag.

Maskinvarukonfiguration och prestanda kan påverka tröskeln där problemet uppstår.

Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Ytterligare filinformation

Ytterligare filinformation för Windows 8 och Windows Server 2012

Ytterligare filer för alla x 86-baserade versioner av Windows 8
EgenskapenVärde
FilnamnX86_15957f8344f16cc8f1b29e9aa2e96ac8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_d92a086cc5e2e4e9.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek693
Datum (UTC)10-Aug-2013
Tid (UTC)13:51
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_193dff2918662525f306e6de1687bb8c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_733bdd156b91a087.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek698
Datum (UTC)10-Aug-2013
Tid (UTC)13:51
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_6b448ac11a57651831a9ba1eec752637_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_0190772db130a6d4.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek701
Datum (UTC)10-Aug-2013
Tid (UTC)13:51
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_56feb63e4bf5e785.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek22,921
Datum (UTC)10-Aug-2013
Tid (UTC)05:07
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_8804d40d745258e7.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek4 096
Datum (UTC)10-Aug-2013
Tid (UTC)05:07
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_7cbb4ba73ba9e714.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek57,195
Datum (UTC)10-Aug-2013
Tid (UTC)05:06
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla x 64-baserade versioner ofWindows 8and av Windows Server 2012 som stöds
EgenskapenVärde
FilnamnAmd64_425c30db1d1e500fc847f5b0746a5fc8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_a3da1928b7b79706.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek702
Datum (UTC)10-Aug-2013
Tid (UTC)13:53
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_4f0c0afd0d218a6fa0ca3d56db22dffb_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_2f60587d22f5a587.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek697
Datum (UTC)10-Aug-2013
Tid (UTC)13:53
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_7cc6caa2bd99269dc2057f6cf364a82e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_c7417d8366fa082e.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek705
Datum (UTC)10-Aug-2013
Tid (UTC)13:53
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_b31d51c2045358bb.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek22,927
Datum (UTC)10-Aug-2013
Tid (UTC)07:29
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_e4236f912cafca1d.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek4,100
Datum (UTC)10-Aug-2013
Tid (UTC)07:29
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_d8d9e72af407584a.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek57,199
Datum (UTC)10-Aug-2013
Tid (UTC)07:28
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUpdate.MUM
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,604
Datum (UTC)10-Aug-2013
Tid (UTC)13:53
PlattformEj tillämpligt

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2842111 – senaste granskning 10/23/2013 19:49:00 – revision: 3.0

Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows 8

 • kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbautohotfix kbHotfixServer kbqfe kbfix kbmt KB2842111 KbMtsv
Feedback
"display: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">/html>