Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Felmeddelandet "Fel 2355. Det gick inte komma åt en arkivfil." visas vid installation av Office XP

Support for Office 2003 has ended

Microsoft ended support for Office 2003 on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Denna artikel har tidigare publicerats under SV284250
Symptom
När du försöker installera Microsoft Office XP får du följande felmeddelande:
Fel 2355. Det gick inte att komma åt en arkivfil. Kontrollera nätverksanslutningen eller CD-ROM-enheten. Andra tänkbara lösningar på det här problemet kan finnas i C:\Program\Microsoft Office\Office10\1033\SETUP.HLP.
Om du klickar på Försök igen visas följande felmeddelande:
Fel 2351. Det gick inte att hitta filnyckeln 'F273_l1033.ngr.510B3546_8F44_45B7_ADF0_55E2CFD58592' i arkivfilen 'OFFICE1.CAB'. Kontrollera nätverksanslutningen eller CD-ROM-enheten. Andra tänkbara lösningar på det här problemet kan finnas i C:\Program\Microsoft Office\Office10\1033\SETUP.HLP.
Detta inträffar även när du startar datorn i felsäkert läge,

Dessutom kan följande felmeddelande visas:
Fel 1335: CAB-filen <filnamn.cab> som krävs för den här installationen är skadad och kan inte användas. Detta kan tyda på ett nätverksfel, ett problem med att läsa från CD-skivan eller ett problem med paketet.
Lösning
Det finns flera lösningar på problemet. För maximal effektivitet bör du prova lösningarna i den angivna ordningen:
 1. Installera den version av Windows Installer som finns på Office XP-skivan.
 2. Logga in som "Administratör" (endast Windows NT 4.0 och Windows 2000).
 3. Kontrollera om det finns alternativa installationsplatser.
 4. Inaktivera och/eller ta bort antivirusprogram.
 5. Kontrollera om cd-skivan eller cd-enheten är skadade

Installera den version av Windows Installer som finns på Office XP-skivan.

Felmeddelandet kan orsakas av ett problem med Windows Installer-programmet och vissa CD-ROM-enheter. Om du installerar en uppdaterad version av Windows Installer kan problemet kanske lösas. Kontrollera i steg 6 att du väljer rätt steg för datorns operativsystem.

Obs! Gå till följande Microsoft-webbplats och installera den senaste Service Pack-uppdateringen för Microsoft Windows 2000: Så här installerar du den uppdaterade versionen av Windows Installer:
 1. Sätt in Microsoft Office XP CD1 i CD-ROM- eller DVD-ROM-enheten.
 2. Dubbelklicka på ikonen Den här datorn på skrivbordet.
 3. Högerklicka på CD-ROM-enheten i fönstret Den här datorn och klicka sedan på Öppna.
 4. Dubbelklicka på mappen Filer.
 5. Dubbelklicka på mappen Stöd i mappen Filer.
 6. Gör det som passar för ditt operativsystem.
  • Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 SE eller Microsoft Windows Millennium Edition (ME):

   Dubbelklicka på InstMSI.exe så att det körs och uppdateringen installeras.
  • Microsoft Windows NT 4.0:

   Dubbelklicka på InstMSIW.exe så att det körs och uppdateringen installeras.
  • Microsoft Windows 2000:

   Dubbelklicka på Q282879.exe så att det körs och uppdateringen installeras.
 7. När installationen av uppdateringen för Windows Installer har slutförts måste du starta om datorn. Starta sedan installationsprogrammet igen för att slutföra installationen av Microsoft Office XP.
Obs! Om du använder Windows 2000 och inte hittar uppdateringen för Windows 2000 på cd-skivan för Office, kan du installera den senaste Service Pack-uppdateringen för Windows 2000. I denna uppdatering ingår en uppdaterad Windows Installer. Om du vill installera den senaste Service Pack-uppdateringen går du till följande Microsoft-webbplats och klickar på Sök efter uppdateringar. Om du vill veta mer om hur du skaffar den senaste Service Pack-versionen för Windows 2000 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
260910 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows 2000
Obs! För Windows 2000 kräver denna uppdatering att språket i Windows stämmer överens med det Office-språk som du installerar. Därför är det inte möjligt att uppdatera en icke-engelsk version av Windows 2000 med filerna på CD-ROM-skivan för den engelska versionen av Office XP. Skaffa uppdateringen genom att hämta och installera Windows 2000 SP2-uppdateringen från webbplatsen Windows Update.

Logga in som "Administratör" (endast Windows NT 4.0 och Windows 2000).

Om du använder Microsoft Windows 2000 eller Microsoft Windows NT 4.0 loggar du in som "Administratör" och försöker installera Office.

Kontrollera om det finns alternativa installationsplatser.

Om det finns mer än en CD-ROM-kompatibel enhet på datorn (till exempel ytterligare en CD-ROM-enhet, en DVD-ROM-enhet eller en CD-RW-enhet) och felmeddelandet i avsnittet "Symptom" i denna artikel visas, kan du köra installationsprogrammet genom att sätta i CD-ROM-skivan i den andra enheten. I de flesta fall uppstår inte problemet när du genomför installationen med hjälp av den andra enheten.

Om datorn är ansluten till ett nätverk kan du kanske få tillgång till Microsoft Office XP-CD:n via en annan dators CD-ROM-enhet. Om du har tillgång till en annan dators CD-ROM-enhet sätter du in Microsoft Office XP-CD:n i denna, ansluter från din arbetsstation till den andra datorn och kör installationsprogrammet.

Om den andra datorn till exempel kallas "server" och dess CD-ROM-enhet delas som "cdrom", gör du så här för att köra installationsprogrammet från din dator:
 1. Klicka på KörStart-menyn.
 2. Skriv följande sökväg i rutan Öppna:
  \\server\cdrom\setup.exe
 3. Klicka på OK.
Du ska nu kunna gå vidare genom installationsprogrammet på normalt vis. Om inte går du vidare till nästa steg.

Inaktivera och/eller ta bort antivirusprogram.

Det är möjligt att antivirusprogram som körs kan orsaka problemet. Om du har installerat ett antivirusprogram på datorn måste du kanske stänga av det eller till och med ta bort det innan du kan installera Microsoft Office XP. Läs hur du ska göra i dokumentationen till antivirusprogrammet eller kontakta återförsäljaren.

Kör installationsprogrammet när du har inaktiverat eller tagit bort antivirusprogrammet. Om problemet kvarstår avbryter du installationen och går vidare till nästa steg.

Obs! När du har slutfört denna åtgärd kan du aktivera eller installera om antivirusprogrammet. Microsoft använder en omfattande process för att säkerställa att alla program från Microsoft är virusfria. Eftersom Microsoft Office XP endast säljs på CD kan en Office-CD inte infekteras av virus.

Kontrollera om cd-skivan eller cd-enheten är skadade

Kontrollera att det går att läsa skivan i cd- eller dvd-enheten.Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
266700 OFFXP: Felsökning av installation från CD-media
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
2355 2351 OFF2000 OFFXP internal error 2350
Egenskaper

Artikel-id: 284250 – senaste granskning 12/04/2007 05:49:46 – revision: 5.4

 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Students and Teachers
 • kbtshoot kbsetup kbdta kberrmsg kbfix kbprod2web KB284250
Feedback
script type="text/javascript" src="https://c.microsoft.com/ms.js" '="">