Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Microsoft Dynamics CRM 2011 samlade 15

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2843571
Meddelande
Vi har upptäckt ett kompatibilitetsproblem uppstår när du använder Microsoft Dynamics CRM 2011-klienten för Outlook med Update Rollup 15 tillämpas mot 2013 för Dynamics CRM-servern. Det här problemet påverkar inte servrar för Dynamics CRM 2011. En ny Update Rollup 15-klient har som stöder anslutning till en server för Microsoft Dynamics CRM 2013 publicerats. Vi rekommenderar att kunder uppgraderar till den nya klienten för att förhindra problem med programkompatibilitet i framtiden. Den nya klienten som utsett "-v2" i paket. Den här uppdateringen kan tillämpas på den ursprungliga samlade 15 eller någon av den samlade uppdateringen tidigare av CRM 2011 för Microsoft Outlook.

INTRODUKTION

Samlad uppdatering 15 för Microsoft Dynamics CRM 2011 är tillgängligt. I den här artikeln beskrivs snabbkorrigeringar och uppdateringar som ingår i den samlade uppdateringen.

Upprullningen är tillgängligt för alla språk som stöds av Microsoft Dynamics CRM 2011.

Obs!
 • Samlad uppdatering 11 eller senare måste vara installerat på CRM-servern för Update Rollup 15 installeras på alla CRM för Outlook och e-postrouter klienter och fortsätter att vara kompatibla.
 • Den här samlade uppdateringen innehåller också många CRM för Outlook-klienten förbättringar.
 • Tidigare support och introduktioner funktioner finns i de enskilda artiklarna för den samlade uppdateringen som nämns i Snabbkorrigeringar och uppdateringar för Microsoft Dynamics CRM 2011.
Samlad uppdatering 15 för Dynamics CRM 2011 innehåller följande förbättringar:
 • Den innehåller en ny funktion som kommer att levereras med Microsoft Dynamics CRM 2013. Den här funktionen flyttar CRM kundspecifika arbetsbelastningen i en egen process så att den inte längre delar minne med Microsoft Office Outlook-processen. Den här funktionen kallas också processisolering.
 • Den innehåller en uppgradering till Microsoft SQL Server för Windows CE 4.0 för bättre minneshantering, bättre cachelagring och förbättringar av anslutningen.
 • CRM för Outlook-konfigurationsfiler för att CRM för Outlook-SDF-filerna kompatibla med SQL Server för Windows CE 4.0 uppdateras.
 • Det materialiseras adressbokstjänst om du vill minska prestandaproblem som orsakas av stora adressböcker.
 • Det begränsar mängden aktiva öppna formulär.
 • Det ger en MAPI-lås-timeout.
 • Hård koder den föregående registerinställning som förhindrade att fästa vyer drar ned information till lokala SQL CE-cachen. Inställningen DisableMapiCaching som standard värdet 1. Mer information om hur den här inställningen finns Dåliga prestanda vid fästa vyer i Microsoft Dynamics CRM

  Obs! Detta värde kan åsidosättas genom att ändra inställningen för DisableMapiCaching i verktyget OrgDbOrgSettings om den viktiga uppdateringen har kopplats till Dynamics CRM-servern. Mer information finns i Verktyget OrgDBOrgSettings för Microsoft Dynamics CRM 2011.
Mer Information

Build-nummer och filnamn för den samlade uppdateringen

Samlad uppdateringBuild-nummerFilnamn (32-bitarsversioner)Filnamn (64-bitarsversioner)
Microsoft Dynamics CRM 2011 Server5.0.9690.3731Ej tillämpligtCRM2011-Server-KB2843571 -LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM 2011 för Microsoft Office Outlook5.0.9690.3739CRM2011-klient-KB2843571-v2-ENU -LangID-i386.exeCRM2011-klient-KB2843571-v2-ENU -LangID-amd64.exe
E-postrouter för Microsoft Dynamics CRM 20115.0.9690.3731CRM2011-Router-KB2843571 -LangID-i386.exeCRM2011-Router-KB2843571 -LangID-amd64.exe
Språkpaket för Microsoft Dynamics CRM 20115.0.9690.3731CRM2011-Mui-KB2843571 -LangID-i386.exeCRM2011-Mui-KB2843571 -LangID-amd64.exe
Rapporteringstillägg för Microsoft Dynamics CRM 20115.0.9690.3731Ej tillämpligtCRM2011-Srs-KB2843571 -LangID-amd64.exe

Information om Samlad uppdatering

Samlad uppdatering 15 för Microsoft Dynamics CRM 2011 är tillgängligt för kunder på plats.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta paketet 2843571 nu.

Installationsinformation

Viktigt! Du kan inte importera en databas som har skapats med hjälp av Samlad uppdatering 6 för Microsoft Dynamics CRM 2011 eller en senare version av Microsoft Dynamics CRM 2011 i en samlad uppdatering 5 för Microsoft Dynamics CRM 2011-distribution eller en tidigare version av Microsoft Dynamics CRM 2011.

Windows Update-installation

Använd Windows Update för att installera automatiskt 15 av Update Rollup för Microsoft Dynamics CRM 2011. Den här samlade uppdateringen blir tillgängliga på Windows Update i oktober 2013.

Du kan konfigurera Windows för att automatiskt installera rekommenderade uppdateringar. Den här inställningen löser problem med icke-kritiska och förbättrar din datorupplevelse. Valfria uppdateringar varken hämtas eller installeras automatiskt när du använder den här inställningen.

Om du vill veta mer om inställningarna för att installera Windows-uppdateringar, gå till följande Microsoft-webbplatser:
Så här installerar du Update Rollup 15 för Microsoft Dynamics CRM 2011 med hjälp av Windows Update:
 1. Klicka på Startoch Skriv Uppdatering i rutan Påbörja sökning .
 2. Klicka på Windows Updatei listan över sökresultat.
 3. Klicka på Sök efter uppdateringar i navigeringsfönstret och vänta medan Windows söker efter de senaste uppdateringarna för datorn.
 4. Om du får meddelandet att medlemsstaterna att viktiga uppdateringar är tillgängliga eller som uppmanar dig att granska viktiga uppdateringar, markera kryssrutorna för alla uppdateringar som du vill installera och klicka sedan på OK.

  Obs! Klicka på någon uppdatering för mer information.
 5. Klicka på installera uppdateringar.
 6. Läs och acceptera licensvillkoren och klicka sedan på Slutför (om uppdateringen kräver den här åtgärden). Om du ombeds ange ett administratörslösenord skriver du lösenordet. Bekräfta att du accepterar villkoren om du uppmanas att göra detta.

Manuell installation

Så här installerar du Update Rollup 15 manuellt för Microsoft Dynamics CRM 2011.
 1. Gå till följande webbplats för Microsoft Update-katalogen:
 2. I den söka skriver du2843571, och klicka sedan på Sök.
 3. Klicka på Lägg till att lägga till uppdateringen i korgen.
 4. Klicka på Hämta.
 5. Klicka på Bläddraoch ange i vilken mapp du vill hämta uppdateringen.
 6. Klicka på Fortsättoch sedan på jag accepterar att acceptera licensvillkoren för programvara från Microsoft.
 7. Klicka på Stängnär uppdateringen har hämtats till den plats som du har angett.
Mer information om Microsoft Update-katalogen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
323166 Hämta uppdateringar, drivrutiner och snabbkorrigeringar för Windows Update-katalogen

Ytterligare installationsinformation

 • När du har installerat den här samlade uppdateringen Avsluta alla befintliga Microsoft Dynamics CRM-sessioner och starta en ny session i Microsoft Dynamics CRM.
 • När du deprovision ett språkpaket återgår språkinställningar för alla Microsoft Dynamics CRM-användare som använder språket till inställningarna för standardspråk. Reprovisioning process uppdaterar inte språkinställningar för användare. Därför måste användare återställa sina språkinställningar under personliga alternativ när de loggar in på Microsoft Dynamics CRM 2011.

Förutsättningar

Du måste ha Microsoft Dynamics CRM 2011 Samlad uppdatering 6 (build 5.0.9690.1992) eller en senare version av Microsoft Dynamics CRM 2011 installerat den här samlade uppdateringen. Om du vill veta mer om Samlad uppdatering 6 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2600640 Samlad uppdatering 6 för Microsoft Dynamics CRM 2011
Om du vill veta mer om kompatibilitet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2669061 Microsoft Dynamics CRM Compatibility List

Krav på omstart

Gör om du uppmanas att starta om datorn när du har installerat samlade uppdateringen.

Information om borttagning

Du kan avinstallera uppdateringen samlade 15 från en server som kör Microsoft Dynamics CRM. Se dock till att du säkerhetskopierar databasen innan du avinstallerar uppdateringen samlade 15. Mer information finns på följande Microsoft Developer Network (MSDN)-webbplatser:

Problem som åtgärdas i 15 av Update Rollup för Microsoft Dynamics CRM 2011

15 den samlade uppdateringen löser följande problem:
 • Ny organisation inställningen Inaktivera närvaro för kontakter.
 • Användargränssnittet för rapporten Editor redigera knappar för kategorier, relaterade posttyper och visa har knappen som visar "..." är avsedda för att redigera alternativ för fältet.
 • Efter flikarna Allmänt och Administration flyttas användare fokus till adressfältet innan du går tillbaka till formuläret.
 • När en Visa lista öppnas fokus placeras på alternativ och du kan inte TABB eller piltangenterna.
 • Instrumentpanelen fliken beställning är felaktig.
 • Anpassade entiteter är inte tillgängliga för uppslagsfält för avtalad tid.
 • Menyn inte navigerbar med hjälp av tangentbordet när du använder skärmläsare.
 • Dynamics CRM 2011 för SharePoint 2010 listwebbdelen ignoreras när du använder Metadata hanteras kolumner.
 • Det finns två flikar som är Namnlös ramar på den nya instrumentpanelen som redigerar sidan när tabbar ut namnfältet.
 • Långsamma prestanda logga in på CRM för Outlook-klienten när organisationen har en stor mängd team. Dvs 5000 team.
 • När kvalificerat ett Lead med uppdaterar försäljnings-formulär i Microsoft Dynamics CRM 2011 saknas kontaktinformation från det nyligen skapade formuläret affärsmöjlighet.
 • Prestandaproblem när du lägger till eller tar bort en medlem i gruppen på grund av p_SystemUserBuEntityMapReinit lagrad procedur.
 • En tom sida visas med meddelandet "Fel på sidan" i Internet Explorer-fönstret när du kör en anpassad rapport i en anpassad vy.
 • Uppslagsvy för platsentiteten sorteras inte korrekt.
 • CRM för Outlook-klienten ibland tar bort förfallodatumet från avtalade tider.
 • Mängder av produkter i affärsmöjlighet beräknas inte om omsättningen är "Användarna".
 • Efter uppgradering till Update Rollup 12 felmeddelande ett när du försöker ändra ett arbetsflöde genom att ta bort ett villkor från ett kontrollvillkor eller vänta steg. Det här felet uppstår om kontrollvillkor eller vänta villkor innehåller ett villkor för ett uppslagsfält som tidigare i steg. Felet är:

  Denna process kan inte skapas, uppdateras eller aktiveras eftersom den skapades utanför webbprogrammet Microsoft Dynamics CRM. Din organisation tillåter inte den här typen av arbetsflöde.
 • Användare kan välja inaktiva köer under mitt arbete | Köer när de inte ska visas här.
 • När du utnyttja hämta flera optimeringar i CRM 2011 och du begär data från CRM med hjälp av 2007 slutpunkten begäranden som kan leda till fel om borttagning tillstånd kod attribut ingår automatiskt i listan över kolumner som ska hämtas. Attributen borttagning tillstånd koden läggs automatiskt för bakåtkompatibilitet till CRM 2007 slutpunkt begäranden.
 • Krävs av företaget valutafält visar ursprungsvärdet på mobile express när du sparar som tomt.
 • SDK - FetchXmlToQueryExpressionRequest fungerar inte efter uppdatering samlad 11.
 • När du skapar en n: n-relation med båda sidor i relationen som samma entitet kan fälten dras och släppas till vissa platser på navigeringsmenyn. de fortsätter dock att visas längst ned.
 • När du har installerat uppdateringen samlade 12 det finns ett fel med användaren sparade vyer i servicekalendern. "Posten är inte tillgänglig
  Det gick inte att hitta den begärda posten eller du har inte behörighet att visa den."
 • Sidan Tjänsteaktivitet blir långsamt när du använder Internet Explorer 8 efter Update Rollup 12.
 • Rapporten körs inte när du kör en rapport mot alla poster på alla sidor för en entitet som visas i en sub-området i ett entitetsformulär.
 • Målet entitet faktiska och pågående associerade vyer är felaktiga.
 • Det gick inte att skapa kopior av e-postmeddelanden i Microsoft Dynamics CRM när du uppmanas: "e-postmeddelandet redan spåras i Microsoft Dynamics CRM. Vill du skapa en kopia av det här objektet i Microsoft Dynamics CRM?"
 • Ordning webbfiler resurs skript för inläsning är inte iakttas efter Update Rollup 12.
 • Rapporter igång återgivning med felaktiga resultat efter TORSK som används för att köra rapporter i en vy med en relaterad entitet.
 • Det går inte att markera, kopiera och klistra in text sökning efter Update Rollup 12.
 • DOM-element är som läckt i basklass för FilterPopup.
 • DOMElement _elmNavigationInstructions i menyfliksområdet vålla minnesläcka.
 • _elmLarge DOM Element i menyfliksområdet växelknapp avyttrade inte vålla minnesläcka.
 • Inte uppdatera servicekalendern.
 • Det gick inte att koppla poster med en anpassad n till 1-relation till anslutningar. "Ett oväntat fel. Ett fel har uppstått. Felkod: 0x80040216 "
 • Det gick inte att koppla poster med en anpassad n till 1-relation till anslutningar. Uppdateringar görs i anslutningsposten poster kommer inte att ömsesidiga anslutningsposten.
 • DOMElement _elmScrollCurtain och _elmStoredFocus i menyfliksområdet vålla minnesläcka.
 • Återkommande möten starttid ändra synkroniseringsproblem från Outlook till CRM.
 • Många onödiga blanksteg i e-postmeddelandet för e-postaktiviteter.
 • Meddelandet är felaktigt visas för underordnade dialoger.
 • Uppgifter visas inte i vyn aktiviteter om användaren är tilldelad till team i underordnade BU.
 • CRM Mobile Express sparar numeriska/valuta med felaktig CrmCultureInfo.
 • POA tabell inte rensas efter borttagning av relaterade aktivitetstyper.
 • JScript logik problem i telefonsamtalsaktiviteten.
 • Viktig uppdatering för CRM 2011 UR11 orsakar instrumentpanelsvyer inte att uppdatera.
 • Fel på dynamisk export när avancerad sökning kopplad enhet filtreras på datum.
 • Får felet "Tabell alias alias name' är inte unikt" när öppna vissa vyer.
 • Det går inte att spara ett kontrollvillkor eller vänta Villkorssteg om villkor för sökning på steg.
 • Anpassade varaktighetsfält standard till 1 minut efter Update Rollup 12.
 • "Innehåller" och "Inte innehåller" filter för arbetsflödet är tillgängligt efter Update Rollup 12.
 • Bokför Update Rollup 12 SetFocus kallas när formuläret har aktiverats för användaren avbryter navigering.
 • Anger om brutna när med CRM 2011 Update Rollup 12 server CRM 4.0-klienten.
 • Visa Selector DOM element i rutnätet är som läckt.
 • CRM 2011 Outlook-klienten går till "Online"-tillstånd automatiskt när du är i offline-läge.
 • Bokför återställer Update Rollup 12 Offline synkroniseringsfilter Outlook-synkroniseringsfilter oväntat.
 • Det gick inte att koppla poster med en anpassad n till 1-relation till anslutningar.
 • Uppdateringar görs i anslutningsposten poster kommer inte att ömsesidiga anslutningsposten.
 • Länka entiteten filtervillkoren visas inte i Användargränssnittet när en länk enhet kolumn läggs först.
 • När du använder Microsoft CRM-klienten för Outlook 32-bitars förekomma höga minnesanvändningen och när minne ökar till mycket Outlook avslutas oväntat.
 • CRM-klienten för Outlook avslutas oväntat när du navigerar till CRM-mapparna och öppna CRM-poster. (formuläret isolering)
 • Planering Alert varning saknas efter Update Rollup 12.
 • Händelsehanterare för DOM element tas inte bort på alla platser som orsakar minnesläckor.
 • Lync närvaro ikonen saknas i rutnätet vyformuläret kontroller.
 • Ägare till avtalad tid ändras till en deltagare som synkroniserar den avtalade tiden först.
 • Grupprincip som orsakar vit skärm för sökning i Outlook-klienten.
 • Skicka kopplade dokument till mer än 3000 mottagare orsakar fel. "Ett fel uppstod i Microsoft Dynamics CRM kopplad utskrift."
 • Server frågas om dubblett inställningar för dubblettidentifiering för varje post när Outlook är Online.
 • KBs radbrytning får ignoreras när en är i slutet av raden.
 • Om fältet används två gånger i ett formulär, inte kopplingen om fältet är null i underordnat.
 • QualifyMember meddelande är inte tillgänglig i plugin-programmet för registrering.
 • DOMElements som läckt ut i grupp i menyfliksområdet.
 • Menyfliksområdet beskrivningar är läcker DOM element.
 • E-postrouter: Bilagans filnamn för inkommande e-postmeddelanden kommer med GUID som läggs till i den.
 • Importera hanterad lösning misslyckas när innehåller anpassad aktivitet attributändringar.
 • Dubblettidentifiering returnerar inga poster när spårning kontakt från Outlook.
 • IE10: Anmälan inte visas när du första gången du klickar "Export"-knappen på "Exportera Data till Excel" guiden i Outlook-klienten.
 • Ta bort fasta vyer kan skada TabOrderXml orsakar rending problem i Outlook.
 • Exportera programmet menyfliksområdet innehåller dubblettvärden i XML.
 • Exportera rapporter öppnas fönstret utsidan av CRM-klienten för Outlook.
 • Sidan fungerar inte när rapporten skapas med befintlig fil i outlook-klienten.
 • UR14 Outlook-klienten inte kan synkronisera kontakter efter omkonfigurering.
 • Outlook-uppgiften tar bort förfallodatum datum periodvis.
 • Efter uppgradering till UR12 felmeddelande ett när du försöker ändra ett arbetsflöde genom att ta bort ett villkor från ett kontrollvillkor eller vänta steg.
 • Tillämpa Update Rollup 14 för Microsoft Dynamics CRM 2011 medför flera databasuppdateringar tillämpas inte om systemet har Update Rollup 13 använts tidigare.
 • När du har installerat den viktiga uppdateringen för Update Rollup 11 för Microsoft Dynamics CRM 2011-klienten för Outlook är stödraster inte längre uppdateras.
 • När du har installerat den viktiga uppdateringen för Update Rollup 11 för Microsoft Dynamics CRM 2011-klienten för Outlook är stödraster inte längre uppdateras.
 • SetStateRequest för KB-artikeln ska behöver behörighet för prvWriteArticle.
 • Outlook kraschar i det här scenariot: Installera UR6-> UR11-> korrigeringsfil för UR11 +-> avinstallera korrigeringsfilen UR11 + korrigeringsfil
 • Outlook-klienten inte lyckas installera patch när datornamn / domän är längre än 125 tecken med fel kod: 1638
 • Sidan fungerar inte när rapporten skapas med befintlig fil i outlook-klienten.
 • Ange ämne inte returnerar posten efter installation av Samlad uppdatering 11 uppdateringen.
 • Process för WebFormsHost tillåter inte för att öppna formulär när återvinning av processer har slutförts i scenariot för Terminal Service.
 • Publicera CRM report misslyckades eftersom överordnade rapporten redan länkar till en annan rapport med samma namn.

Snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt

Samlad uppdatering 15 för Microsoft Dynamics CRM innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt.

Samlad uppdatering 14 för Microsoft Dynamics CRM innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt.

Samlad uppdatering 13 för Microsoft Dynamics CRM innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt.

Samlad uppdatering 12 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller följande uppdatering som du måste aktivera eller konfigurera manuellt:


Synkronisera den privata egenskapen från avtalade tider i Outlook till Microsoft Dynamics CRM 2011 med Update Rollup 13

Uppdatering samlad 11 för Microsoft Dynamics CRM 2011 åtgärdas följande problem att du manuellt lösa installation av Update Rollup 11 för Microsoft Dynamics CRM 2011:


Regeldistributionsguiden för Microsoft Dynamics CRM e-Router fungerar inte i en blandad miljö för Exchange 2003 och Exchange 2010

Samlad uppdatering 10 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt.

Samlad uppdatering 8 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller följande uppdatering som du måste aktivera eller konfigurera manuellt:
2651621 Datorn blir långsam när du använder Sök efter tillgängliga tider i Microsoft Dynamics CRM 2011
Samlad uppdatering 7 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt.

Samlad uppdatering 6 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller följande uppdatering som du måste aktivera eller konfigurera manuellt:
2664150 Hur du styr PrincipalObjectAccess tabell tillväxt i CRM 2011
Om du vill rensa tabellen PrincipalObjectAccess efter installation av Samlad uppdatering 6 följer du instruktionerna i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
2741514 Dåliga prestanda vid fästa vyer i Microsoft Dynamics CRM
Samlad uppdatering 5 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste konfigurera manuellt.

Samlad uppdatering 4 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste manuellt konfigurera.

Samlad uppdatering 3 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste manuellt konfigurera.

Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller följande uppdatering som du måste aktivera eller konfigurera manuellt:
2535245 Datorn är långsam när du utför RetrieveMultiple frågor på stora datamängder i Microsoft Dynamics CRM 2011
Samlad uppdatering 1 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste manuellt konfigurera.

Produkter från andra tillverkare som diskuteras i den här artikeln tillverkas av företag som är oberoende av Microsoft. Microsoft lämnar inga garantier, underförstådda eller andra, om prestanda eller tillförlitlighet hos dessa produkter.

Uppdatera Information om samlade 15


Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2843571 – senaste granskning 05/14/2014 02:50:00 – revision: 7.0

Microsoft Dynamics CRM 2011

 • kbqfe kbfix kbmt KB2843571 KbMtsv
Feedback