Project och projektserver supportbegränsningar - vad man förväntar sig

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2844167
Sammanfattning
Teknisk Support Team uppgifter i fall åtgärdar felet har stöd för våra kunder. Vilket innebär att om du får ett felmeddelande eller få oväntade resultat som du tycker är felaktigt per dig att förstå hur funktionerna produkt produkten verkar vara bruten och du behöver en korrigering. Om du inte hittar svar via en av våra gratis alternativ kan du börja en supportincident där fungerar en supporttekniker för att hitta dig en lösning på ditt problem.

Microsoft Support erbjuder flera alternativ för kunder för att få support. Länken nedan beskriver alternativen och innehåller ytterligare länkar till stöd: http://support.microsoft.com/gp/Microsoft-Support-Options/en-us

I artikeln beskrivs vissa supportbegränsningar när det gäller att betald teknisk Support för Project och Project Server.

AVSNITT 1: INSTÄLLNINGAR

Följande exempel är inom riktlinjerna för stöd för installationen:

· Bistå vid installationen av Project eller Project Server enligt beskrivningen i dokumentationen för användaren.

· Kontrollera installationen, minst en användare kan logga in i Project och Project Server utan fel.

· Kontrollera distribution media integritet - kopiera filer lokalt och testa installera från den lokala katalogen.Följande exempel är utöver riktlinjer för installationen:

· Stöd för installation på operativsystem inte finns med i rutan om problemet är operativsystemsspecifika.

· Stöd för modifiering av installationsfilen eller avskrift för administrerade installationer.

· Ändring av systemet filer såsom * .bat, *.sys, *.ini och *.dat-filer.Avsnitt 2:Kodning för makron, VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS (VBA) och Project Data Service (PDS) eller Project Server Interface (PSI)

Anpassningar kan inte omfattas av definitionen av ett problem/åtgärd i många fall. Teknisk supportteam fungerar dock i vår supportbegränsningar för att flytta framåt om du stöter på problem. Dock kan vi be dig att ta bort anpassningen och kontrollera om problemet kvarstår så att vi kan begränsa problemet. Om vi tycker den anpassning som orsakar problemet fortsätter vi att arbeta med dig för att avgöra om problemet är vår dokumentation eller en viss programmering metod inte fungerar enligt beskrivningen. Vi kan behöva be dig att isolera problemet till några rader med kod (högst 15 rader) som vi kan återskapa problemet med för att fortsätta felsökningen.

Nedan visas exempel som finns i riktlinjer för primära makro/VBA-kod och koden support i Project och Project Server.

Supportteknikern kommer:

· Beskriver syntax och parametrar i VBA eller makrokommandot, inklusive att undersöka en rad problem i koden för korrekt syntax.

· Ta reda på om du upplever problemet beror på ett programfel. Ange några dokumenterade lösningar. Detta inkluderar inte felsökning programming logik problem som medför att ett makro fungerar felaktigt.

· Beskriv funktioner i VBA-redigeringsmiljö, inklusive Objektgranskning, makroinspelaren, hjälpfiler, verktyg för felsökning och kod.

· Förklara grundläggande begrepp som används vid felsökning VBA-procedurer som stega igenom koden.

· Ta reda på om problemet kan lösas genom ett befintligt makro.

· Visa hur du kan använda makroinspelaren för att automatisera enkla uppgifter.

· Demonstrera hur du inaktiverar Visual Basic for Applications.

· Skapa och beskriva upp till femton kodrader som är specifika för ditt problem i ett makro. Detta innefattar inte redigera eller ändra ett befintligt makro för kunden.

Utveckla anpassning med hjälp av PDS eller PSI

Förstå ditt mål - support tekniker kommer:

· Kontrollera så att se om målet kan det åstadkommas via gränssnittet för användare. Ytterligare utvecklarresurser
Project Developer Center- http://msdn.microsoft.com/en-us/Office/aa905469.aspx

Följande exempel är utöver riktlinjer för makro/VBA-stöd (förutom ovanstående för OD-stöd):

· Felsöka koden för kunden, inklusive identifierar logiska fel.

· Syntax stöd för API-anrop som är tillgängliga via lämpliga Software Developer Kit (SDK).

· Skriva kod som är specifik för en kund program.

· Skapa anpassade lösningar till kända buggar.

· Stöd för odokumenterade kommandon eller kommandosyntax.

AVSNITT 3: ODBC/OLEDB (Project 2007 och 2010 endast)

Följande exempel är inom riktlinjer för ODBC/OLEDB-Support:

· Kontrollera att ODBC-/ OLEDB-drivrutin har installerats korrekt.

· Ta reda på om kunden kan ansluta med ett annat verktyg, helst icke ODBC-verktyget.

· Identifiera buggar relaterade till ODBC-/ OLEDB-drivrutiner och anslutning.

Följande exempel är utöver riktlinjer för ODBC/OLEDB-Support:

· Felsöka problem med Microsoft-angivna ODBC-drivrutiner.

· Felsöka SQL-syntax i ODBC-anslutning.AVSNITT 4: INTERNET - WEB - SHAREPOINT

Följande exempel är inom riktlinjer för Internet, webb- och SharePoint-Support:

· Visa skapandet av ett hyperlänk-fält i ett dokument.

· Kontrollera att kunden kan få en allmän URL (www.microsoft.com) genom att skriva det i adressraden i kundens webbläsare.

· Hjälp med installation av SharePoint Server-tjänster. Även utöka webbplatser, konfigurera konfigurations- och innehållsdatabaser och kör konfigurationsguider.

· Skapa nya webbplatser och utöka dem till SharePoint.

Följande exempel är utöver riktlinjer för Internet, webb- och SharePoint-Support

· Felsök problem där kunden kan ändras i registret för att skapa egna länkar.

· Felsöka en HTML- eller ASP som kunden skapar eller ändrar.

· Felsök kundens webbserver eller problem med Internetanslutningen.AVSNITT 5: TILLÄGG OCH FRÅN TREDJE PART

Följande exempel är inom riktlinjer för tillägg och tredjeparts-Support:

· Sök efter kända konflikter, programfel eller supportkontakter för alla tredjeparts-tillägg.

Följande exempel är utöver riktlinjer för tillägg och tredjeparts-Support:

· Alla tillverkare objekt stöds av leverantören. Kontakta programmets hjälpfil för supportinformation.
Mer Information
Hjälpfiler för Project Server-programmering kan grundare på följande plats:

Dokumentation för utvecklare av projektet 2013- http://msdn.microsoft.com/en-us/library/Office/ms512767 (v=office.15)

SDK-dokumentationen Project 2010-http://msdn.microsoft.com/en-us/library/Office/ms512767 (office.14)

SDK för Project 2007 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/Office/ms512767 (office.12)
PSVR2010, psvr2013, psvr2007, PJO, Proj2007, proj2010, proj2013

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2844167 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/06/2016 09:43:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Project Online, Microsoft Project 2013 Standard, Microsoft Project 2013 Professional, Microsoft Project Server 2013, Microsoft Project Standard 2010, Microsoft Project Professional 2010, Microsoft Project Server 2010, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Server 2007, Microsoft Project for Office 365

  • kbmt KB2844167 KbMtsv
คำติชม