KORRIGERA: Meddelanden blir kvar i SM58 när du använder en Adapter för WCF-baserade SAP i BizTalk Server 2010

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2845536
Den här artikeln gäller följande produkter:
  • Microsoft BizTalk Adapter Pack 2010
  • Microsoft BizTalk Adapter Pack 2013
Symptom
Anta att du använder ett Microsoft Windows Communication Foundation WCF-baserade SAP-kort från Microsoft BizTalk Adapter Pack 2010 för att ansluta till ett SAP-system på en dator med Microsoft BizTalk-servern. Vissa fel kan uppstå när WCF-baserade SAP-kortet får mellanliggande dokumentet (IDOC) meddelanden från SAP-system. I det här fallet kan IDOC meddelanden bli fastnat i tillståndet transaktionen utförs i SM58 i SAP-systemet. Dessutom kan loggas följande felmeddelanden i programloggen på BizTalk-servern:
<EventData><Data>WCF-anpassad</Data><Data>System.Runtime.InteropServices.COMException (0xC0C0163C): undantag från HRESULT: 0xC0C0163C vid Microsoft.BizTalk.TransportProxy.Interop.IBTTransportBatch.SubmitMessage (IBaseMessage-msg) vid Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.Batch2.SubmitMessage (IBaseMessage-meddelandet, objektet userData) vid Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.BizTalkExecutionQueue.DequeueTaskCore()</Data></EventData>
<EventData><Data>WCF-anpassad</Data><Data>Microsoft.Adapters.SAP.RFCException: information: felkod = RFC_INVALID_HANDLE. AdapterErrorMessage = ett undantagsfel har inträffat på lyssnaren vid körning av RfcWaitForRequest... vid Microsoft.ServiceModel.Channels.Common.Channels.AdapterReplyChannel.EndTryReceiveRequest (IAsyncResult resultatet, RequestContext & requestContext) vid Microsoft.Adapters.Internal.LayeredChannelBindingElement.LayeredInboundChannel'1.System.ServiceModel.Channels.IReplyChannel.EndTryReceiveRequest (IAsyncResult resultatet, RequestContext & kontext) vid System.ServiceModel.Dispatcher.ErrorHandlingReceiver.EndTryReceive (IAsyncResult resultatet, RequestContext & requestContext)</Data></EventData>
Obs!Det här problemet uppstår även när värd för WCF-baserade SAP-kortet stängs av eller nätverksproblem uppstå.
Orsak
Det här problemet beror på att BizTalk-adaptern skickar felmeddelanden till SAP-systemet. Dock kan inte SAP-system hantera felmeddelandena.
Lösning
När du har installerat korrigeringsfilen överförs en annan typ av felmeddelande till SAP-systemet.

Kumulativ uppdatering Paketinformation

För BizTalk Adapter Pack 2013

Snabbkorrigering som löser problemet med i samlade uppdateringspaket 1 för BizTalk Adapter Pack 2013.

Mer information om hur du skaffar den kumulativa uppdateringspaket klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2892600 Kumulativt uppdateringspaket 1 för BizTalk Adapter Pack 2013

För BizTalk Adapter Pack 2010

Den snabbkorrigering som löser problemet ingår i kumulativt uppdateringspaket 3 för BizTalk Adapter Pack 2010.

Mer information om hur du skaffar den kumulativa uppdateringspaket klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2617150 Kumulativt uppdateringspaket 3 för BizTalk Adapter Pack 2010


Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Mer Information
Mer information om snabbkorrigeringar för BizTalk Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2003907 Information om snabbkorrigeringar för BizTalk Server
Produkter från andra tillverkare som diskuteras i den här artikeln tillverkas av företag som är oberoende av Microsoft. Microsoft lämnar inga garantier, underförstådda eller andra, om prestanda eller tillförlitlighet hos dessa produkter.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2845536 – senaste granskning 10/31/2013 21:35:00 – revision: 1.0

  • kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbbtsadapters kbmt KB2845536 KbMtsv
Feedback