Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

KORRIGERA: Paketet variabel utlösa åtgärder misslyckas när du använder BizTalk-adaptern för Oracle-databasen för att ansluta till en Oracle-databas

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2845542
Den här artikeln gäller följande produkter:
  • Microsoft BizTalk Adapter Pack 2010
  • Microsoft BizTalk Adapter Pack 2013
Symptom
Anta att du har en WCF-baserade Oracle skicka port på en Microsoft BizTalk-adaptern för Oracle-databasen. Dessutom förutsätts att vissa variabler för Oracle-paketet och utlösa åtgärder används för Oracle-server. I detta fall utlösa åtgärder misslyckas och visas ett felmeddelande av följande slag:
Ett meddelande som skickats till adapter"Kortnamn> "Skicka på port"SendPortName> "med URI"URI> är pausad.

Felinformation: Microsoft.ServiceModel.Channels.Common.TargetSystemException: ORA 01400: Det går inte att infoga NULL i ("". "". "")
ORA-06512: på rad 2---> Oracle.DataAccess.Client.OracleException: ORA 01400: Det går inte att infoga NULL i ("". "". "")
ORA-06512: på rad 2
vid Oracle.DataAccess.Client.OracleException.HandleErrorHelper (Int32 errCode conn OracleConnection, IntPtr-opsErrCtx, OpoSqlValCtx * pOpoSqlValCtx, objekt src, sträng förfarande, booleska bCheck)
vid Oracle.DataAccess.Client.OracleException.HandleError (Int32 errCode conn OracleConnection, sträng förfarande, IntPtr-opsErrCtx, OpoSqlValCtx * pOpoSqlValCtx, objekt src, booleska bCheck)
vid Oracle.DataAccess.Client.OracleCommand.ExecuteNonQuery()
vid Microsoft.Adapters.OracleCommon.OracleCommonUtils.ExecuteNonQuery (OracleCommand-kommandot, OracleCommonExecutionHelper executionHelper)
Torrsubstanshalt slutet av stackdump torrsubstanshalt
Orsak
Problemet uppstår eftersom sessionstillståndet är startas när kortet får en anslutning.
Lösning
Installera den här korrigeringsfilen Lös problemet och inaktivera anslutningspoolen i Portegenskaper skicka.

Kumulativ uppdatering Paketinformation

För BizTalk Adapter Pack 2013

Snabbkorrigering som löser problemet med i samlade uppdateringspaket 1 för BizTalk Adapter Pack 2013.

Mer information om hur du skaffar den kumulativa uppdateringspaket klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2892600 Kumulativt uppdateringspaket 1 för BizTalk Adapter Pack 2013

För BizTalk Adapter Pack 2010

Den snabbkorrigering som löser problemet ingår i kumulativt uppdateringspaket 3 för BizTalk Adapter Pack 2010.

Mer information om hur du skaffar den kumulativa uppdateringspaket klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2617150 Kumulativt uppdateringspaket 3 för BizTalk Adapter Pack 2010


Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Referenser
Mer information om snabbkorrigeringar för BizTalk Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2003907 Information om snabbkorrigeringar för BizTalk Server
Mer information om Anslutningskonfiguration för anslutningspoolen finns på följande MSDN-webbplats:

Mer Information
Produkter från andra tillverkare som diskuteras i den här artikeln tillverkas av företag som är oberoende av Microsoft. Microsoft lämnar inga garantier, underförstådda eller andra, om prestanda eller tillförlitlighet hos dessa produkter.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2845542 – senaste granskning 10/31/2013 21:30:00 – revision: 1.0

  • kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbbtsadapters kbmt KB2845542 KbMtsv
Feedback