Fel 0x80070057 och inga hämtningen av offlineadressboken i Outlook 2013 eller senare versioner

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2845987
Symptom
När du använder Microsoft Outlook 2013 och senare versioner, hämtas offlineadressboken (OAB). Dessutom visas ett felmeddelande av följande slag:
Uppgift michaela@fourthcoffee.com rapporterade felet (0x80070057): "tyvärr något gick fel. Du kanske vill försöka igen "
Obs! I det här meddelandet platshållaren michaela@fourthcoffee.com representerar en SMTP-adress.
Orsak
Microsoft Exchange-servern är konfigurerad för att aktivera OAB-hämtning med hjälp av gemensamma mappar distribueras endast. Outlook 2013 och senare stöder inte hämtning av offlineadressboken från en gemensam mapp i Exchange server. Exchange-servern måste konfigureras så att hämta OAB med hjälp av webbaserade-distribution.
Lösning
Din Exchange server-administratör måste se till att offlineadressboken kan hämtas med hjälp av webbaserade-distribution. Dessutom kräver webb-baserad distribution tjänsten för automatisk upptäckt ska konfigureras korrekt för Exchange server-organisationen.

Viktigt Outlook 2013 och senare stöder endast OAB version 4.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2845987 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/15/2016 18:50:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013

  • kbmt KB2845987 KbMtsv
คำติชม