Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av kumulativ uppdatering för Lync Server 2010, huvudkomponenter: juli 2013

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2847898
Sammanfattning
Den här artikeln beskrivs den Microsoft Lync Server 2010, kärnkomponenter problem som åtgärdas i den kumulativa uppdateringen är daterad juli 2013.
Den här artikeln innehåller följande information om den samlade uppdateringen:
 • Problem som åtgärdas i den kumulativa uppdateringen.
 • Förutsättningarna för installation av den kumulativa uppdateringen.
 • Om måste du starta om datorn efter installation av den kumulativa uppdateringen.
 • Om den kumulativa uppdateringen ersätts av kumulativ uppdatering.
 • Om du måste göra ändringar i registret.
 • Filer som innehåller den kumulativa uppdateringen.
Introduktion

Problem som åtgärdas genom denna kumulativa uppdatering

Den här kumulativa uppdateringen åtgärdas följande problem:
 • 2861326 Lync Windows Store App fungerar inte i en coexistent Lync Server 2010-server och Office Communications Server 2007 R2 kant server-miljö
 • 2848882 Uppdatering är tillgänglig för Lync Server 2010 som gör det möjligt för användare att köra cmdlets för rörlighet i Lync Server Management Shell
Den här kumulativa uppdateringen åtgärdas även ett problem som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base (KB):
 • 2793350 Beskrivning av kumulativ uppdatering för Lync Server 2010, huvudkomponenter: mars 2013
 • 2740403 Beskrivning av kumulativ uppdatering för Lync Server 2010, huvudkomponenter: oktober 2012
 • 2701663 Beskrivning av kumulativ uppdatering för Lync Server 2010, huvudkomponenter: juni 2012
 • 2670334 Beskrivning av kumulativ uppdatering för Lync Server 2010, huvudkomponenter: februari 2012
 • 2514981 Beskrivning av kumulativ uppdatering för Lync Server 2010, huvudkomponenter: November 2011
 • 2571545 Beskrivning av kumulativ uppdatering för Lync Server 2010, huvudkomponenter: juli 2011
 • 2500444 Beskrivning av kumulativ uppdatering för Lync Server 2010, huvudkomponenter: April 2011
 • 2467775 Beskrivning av kumulativ uppdatering för Lync Server 2010, huvudkomponenter: januari 2011
Mer Information

Microsoft Download Center

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta uppdateringen nu.
Utgivningsdatum: Juli 2013

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hur du hämtar Microsoft-supportfiler från onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälper dig att förhindra otillåtna ändringar av den.

Förutsättningar

Det finns inga särskilda förutsättningar för att tillämpa den här kumulativa uppdateringen.

Krav på omstart

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här samlade uppdateringen.

Uppdatera information om ersättning

Den här kumulativa uppdateringen ersätter följande kumulativ uppdatering:
2793350 Beskrivning av kumulativ uppdatering för Lync Server 2010, huvudkomponenter: mars 2013

Registerinformation

Du behöver inte göra några ändringar i registret om du vill använda ett uppdateringspaket i det här paketet.

Uppdatera information för installation av paket

Om du vill använda den här kumulativa uppdateringen installera OcsCore.msp-paketet på datorer som kör följande serverroller:
 • Lync Server 2010 - Server Standard Edition
 • Lync Server 2010 - Enterprise Edition - frontserver
 • Lync Server 2010 - fristående Audio Video Conferencing Server
 • Lync Server 2010 - direktören
 • Lync Server 2010 - Server kant
 • Lync Server 2010 - Server för fristående medling
 • Lync Server 2010 - Övervakningsserver
 • Lync Server 2010 - arkivering Server
 • Lync Server 2010 - Administrationsverktyg
 • Lync Server 2010 - Server Survivable Branch
 • Lync Server 2010 - Trusted Application Server
Obs!
 • Du kan uppdatera server-pooler i valfri ordning.
 • Vi rekommenderar att du uppgraderar alla server-pooler till samma version av den kumulativa uppdateringen.
Du måste köra följande cmdlet när du har installerat det här uppdateringspaketet på en server Standard Edition och Enterprise Edition - servern:
Installera CsDatabase-uppdatera - ConfiguredDatabases - SqlServerFqdn <EEBE.Fqdn>-UseDefaultSqlPaths</EEBE.Fqdn>
Obs!
 • Uppgradera alla frontservrar i poolen server innan du kör cmdlet.
 • I en miljö med Lync Server 2010 Standard Edition kör du cmdlet från Standard Edition-server.
 • I en miljö med Lync Server 2010 Enterprise Edition där tjänster för arkivering/övervakning collocated med Enterprise Edition-backendservern, köra denna cmdlet från Enterprise Edition backend-servern.
 • I en miljö med Lync Server 2010 Enterprise Edition där tjänster för arkivering/övervakning inte collocated med Enterprise Edition-backendservern, köra denna cmdlet från Enterprise Edition frontend-servern.
Om RTCDyn databaser tas bort när du kör cmdlet utan parametern UseDefaultSqlPaths , kör du följande cmdlet om du vill återställa RTCDyn databaser:
Installera CsDatabase-uppdatera - ConfiguredDatabases - SqlServerFqdn <EEBE.Fqdn>-DatabasePaths</EEBE.Fqdn>RtcDyn loggsökväg>,Sökvägen RtcDyn>
Obs! RtcDyn-logg finns längre längs sökvägen till filen Rcdyn.ldf. RtcDyn-data finns längre längs sökvägen till filen Rtcdyn.mdf.

Information om borttagning

Ta bort den här kumulativa uppdateringen med Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.

När du försöker ta bort den här kumulativa uppdateringen uppmanas du ibland för käll-CD: N. Om detta inträffar kan du infoga käll-CD: N eller ange sökvägen där källfilerna finns.

Filinformation

Det här uppdateringspaketet får inte innehålla alla filer som behövs för att fullständigt uppdatera en produkt till den senaste build-versionen. Det här uppdateringspaketet innehåller endast de filer som behövs för att lösa de problem som nämns i denna artikel.

När uppdateringen har installerats har den globala versionen av den här uppdateringen de filattribut eller senare filattribut som visas i följande tabell:
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Aggregatorsprocdef.SQLEj tillämpligt471,43421-Sep-1215:26Ej tillämpligt
Dbcommon.SQLEj tillämpligt20,51921-Jul-112:32Ej tillämpligt
Dbrtc.SQLEj tillämpligt1,283,34418-Feb-1217:21Ej tillämpligt
Dbrtccdr.SQLEj tillämpligt502,57325-Maj-124:14Ej tillämpligt
Dbsetup.WSFEj tillämpligt108,75418-Feb-1217:21Ej tillämpligt
File_bootstrapper.exe4.0.7577.10856,08014-Jan-119:31x 64
File_default.tmxEj tillämpligt19,546,33624-Jun-1319:22Ej tillämpligt
File_deploy.exe4.0.7577.183867,08815-Nov-1121:15x 86
File_deployreports.ps1Ej tillämpligt24,96125-Maj-128:30Ej tillämpligt
File_gac_interop.certcli.dll4.0.7577.20517,03221-Sep-1219:53x 64
File_gac_interop.CertEnroll.dll4.0.7577.205162,44021-Sep-1219:53x 64
File_gac_interop.NetFwTypeLib.dll4.0.7577.20543,64821-Sep-1219:54x 64
File_gac_microsoft.RTC.Client.psom.applicationcore.dll4.0.7577.183281,43215-Nov-1121:14x 86
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.dll4.0.7577.108318,79214-Jan-119:31x 86
File_gac_microsoft.RTC.Internal.sipepsnet.dll4.0.7577.1902,825,03218-Feb-1221:22x 86
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.dll4.0.7577.183547,65615-Nov-1121:15x 86
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.dll4.0.7577.2051,981,08021-Sep-1219:51x 86
File_gac_microsoft.RTC.Management.dll4.0.7577.2174,090,56024-Jun-1320:05x 86
File_gac_microsoft.RTC.rgs.data.dll4.0.7577.190301,87218-Feb-1221:22x 86
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.dll4.0.7577.190449,34418-Feb-1221:23x 86
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.dll4.0.7577.205559,79221-Sep-1219:53x 86
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll4.0.0.021,86415-Nov-1121:15x 86
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.de_De4.0.0.015,11224-Jun-1320:05Ej tillämpligt
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.es_es4.0.0.015,11224-Jun-1320:05Ej tillämpligt
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.fr_FR4.0.0.015,11224-Jun-1320:05Ej tillämpligt
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.it_IT4.0.0.015,11224-Jun-1320:05Ej tillämpligt
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.ja_jp4.0.0.015,62424-Jun-1320:05Ej tillämpligt
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.ko_kr4.0.0.015,11224-Jun-1320:05Ej tillämpligt
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.pt_br4.0.0.015,11224-Jun-1320:05Ej tillämpligt
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.zh_cn4.0.0.014,60024-Jun-1320:05Ej tillämpligt
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.zh_tw4.0.0.014,60024-Jun-1320:05Ej tillämpligt
File_localocscmdlets.format.ps1xmlEj tillämpligt214,33424-Jun-1320:04Ej tillämpligt
File_microsoft.RTC.Management.Core.dll4.0.7577.2171,317,57624-Jun-1320:04x 86
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XMLEj tillämpligt7,640,67925-Maj-123:33Ej tillämpligt
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.de_DeEj tillämpligt8,365,55424-Jun-1315:16Ej tillämpligt
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.es_esEj tillämpligt8,249,78524-Jun-1315:16Ej tillämpligt
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.fr_FREj tillämpligt8,373,49924-Jun-1315:16Ej tillämpligt
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.it_ITEj tillämpligt8,293,74924-Jun-1315:16Ej tillämpligt
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.ja_jpEj tillämpligt8,796,74024-Jun-1315:17Ej tillämpligt
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.ko_krEj tillämpligt8,175,44424-Jun-1315:17Ej tillämpligt
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.pt_brEj tillämpligt6,928,38224-Jun-1315:17Ej tillämpligt
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.zh_cnEj tillämpligt7,514,65924-Jun-1315:17Ej tillämpligt
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.zh_twEj tillämpligt7,546,87724-Jun-1315:17Ej tillämpligt
File_microsoft.RTC.Management.writableconfig.dll4.0.7577.2171,256,16024-Jun-1320:05x 86
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XMLEj tillämpligt409,09915-Nov-1116:11Ej tillämpligt
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.de_DeEj tillämpligt445,70524-Jun-1315:16Ej tillämpligt
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.es_esEj tillämpligt438,03924-Jun-1315:16Ej tillämpligt
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.fr_FREj tillämpligt444,20424-Jun-1315:16Ej tillämpligt
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.it_ITEj tillämpligt446,57824-Jun-1315:16Ej tillämpligt
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.ja_jpEj tillämpligt483,87624-Jun-1315:17Ej tillämpligt
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.ko_krEj tillämpligt438,97124-Jun-1315:17Ej tillämpligt
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.pt_brEj tillämpligt364,44624-Jun-1315:17Ej tillämpligt
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.zh_cnEj tillämpligt397,98424-Jun-1315:17Ej tillämpligt
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.zh_twEj tillämpligt399,63724-Jun-1315:17Ej tillämpligt
File_ocslogger.exe4.0.7577.217613,02424-Jun-1320:04x 86
File_ocstrace.dll4.0.7577.166576,26421-Jul-114:52x 64
File_ocstypes.ps1xmlEj tillämpligt483,12824-Jun-1320:05Ej tillämpligt
File_remoteocscmdlets.format.ps1xmlEj tillämpligt217,12124-Jun-1320:04Ej tillämpligt
File_reportdata.XMLEj tillämpligt6,899,31818-Feb-137:54Ej tillämpligt
File_reportdata1_de_de.XMLEj tillämpligt6,916,97524-Jun-1315:16Ej tillämpligt
File_reportdata1_en_us.XMLEj tillämpligt6,899,31818-Feb-137:54Ej tillämpligt
File_reportdata1_es_es.XMLEj tillämpligt6,916,78324-Jun-1315:16Ej tillämpligt
File_reportdata1_fr_fr.XMLEj tillämpligt6,927,91824-Jun-1315:16Ej tillämpligt
File_reportdata1_it_it.XMLEj tillämpligt6,913,34524-Jun-1315:17Ej tillämpligt
File_reportdata1_ja_jp.XMLEj tillämpligt6,931,38424-Jun-1315:17Ej tillämpligt
File_reportdata1_ko_kr.XMLEj tillämpligt6,906,33224-Jun-1315:17Ej tillämpligt
File_reportdata1_pt_br.XMLEj tillämpligt6,913,09624-Jun-1315:17Ej tillämpligt
File_reportdata1_zh_cn.XMLEj tillämpligt6,874,80424-Jun-1315:17Ej tillämpligt
File_reportdata1_zh_tw.XMLEj tillämpligt6,876,78624-Jun-1315:17Ej tillämpligt
File_reportsetup.exe4.0.7577.205430,69621-Sep-1219:53x 86
File_rgsconfigdbsetup.WSFEj tillämpligt100,14518-Feb-1217:57Ej tillämpligt
File_rgsconfig_schema.SQLEj tillämpligt17,69618-Feb-1219:23Ej tillämpligt
File_rgsdyn.SQLEj tillämpligt19,30118-Feb-1217:57Ej tillämpligt
File_rgsdyndbsetup.WSFEj tillämpligt99,89918-Feb-1217:57Ej tillämpligt
File_user.format.ps1xmlEj tillämpligt31,79224-Jun-1320:04Ej tillämpligt
Msdiagmetadata.SQLEj tillämpligt454,91315-Nov-1118:34Ej tillämpligt
Referenser
Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
Mer information om de senaste uppdateringarna för Lync Server 2010 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2493736 Uppdateringar för Lync Server 2010

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2847898 – senaste granskning 09/27/2013 12:06:00 – revision: 1.0

Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition, Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition

 • kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2847898 KbMtsv
Feedback