Microsoft-säkerhetsmeddelande: Uppdatering för säkerhetsproblem i Adobe Flash Player i Internet Explorer 10: 11 juni 2013

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2847928
INTRODUKTION
Microsoft har gett ut en Microsoft security advisory om det här problemet för IT-proffs. Säkerhetsmeddelandet innehåller ytterligare säkerhetsrelaterad information. Om du vill visa Säkerhetsmeddelandet finns på följande Microsoft-webbplats:
Mer Information

Kända problem med den här säkerhetsuppdateringen

 • Windows Update erbjuds inte denna säkerhetsuppdatering till datorer med Windows-RT tills uppdateringen 2808380 har installerats. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  2808380 RT-baserade Windows-enhet kan inte hämta uppdateringar av programvara eller Windows Store apps
Lösning
Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8 (KB2847928)

HämtaHämta paketet Windows8-RT-KB2847928-x86.msu nu.

Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows 8 x 64-baserade system (KB2847928)

HämtaHämta paketet Windows8-RT-KB2847928-x64.msu nu.

Uppdatering för Internet Explorer Flash Player för Windows Server 2012 (KB2847928)

HämtaHämta paketet Windows8-RT-KB2847928-x64.msu nu.

Utgivningsdatum: 11 juni 2013

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälper dig att förhindra otillåtna ändringar av den.
Uppdatera information

Identifiering och distribution av verktyg och vägledning

Säkerhet Central

Hantera uppdateringar för programvara och säkerhet som måste distribueras till servrar, stationära och mobila system i din organisation. Mer information finns i TechNet Update Management Center. Den Webbplatsen Microsoft TechNet Security ger ytterligare information om säkerhet i Microsoft-produkter.

Säkerhetsuppdateringar finns tillgängliga från Microsoft Update och Windows Update. Säkerhetsuppdateringar finns också från den Microsoft Download Center. Du hittar dem enklast genom att göra en sökning på nyckelordet "Säkerhetsuppdatering".

Slutligen kan du hämta säkerhetsuppdateringarna från den Microsoft Update-katalogen. Microsoft Update-katalogen innehåller en sökbar katalog över innehåll som är tillgängliga via Windows Update och Microsoft Update. Detta inkluderar säkerhetsuppdateringar, drivrutiner och service Pack-versioner. Mer information om Microsoft Update Catalog finns på Vanliga frågor om Microsoft Update-katalogen.

Identifiering och distribution

Microsoft tillhandahåller identifierings- och distributionsråd för säkerhetsuppdateringar. Den här vägledningen innehåller rekommendationer och information som kan hjälpa IT-folk förstår hur du använder olika verktyg för identifiering och distribution av säkerhetsuppdateringar. Mer information finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 961747.

Microsoft Baseline Security Analyzer

Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) kan administratörer genomsöka lokala system och fjärrsystem för saknade säkerhetsuppdateringar och vanliga felaktiga säkerhetskonfigurationer. Mer information finns iMicrosoft Baseline Security Analyzer.

Följande tabell innehåller MBSA-identifieringen för den här säkerhetsuppdateringen.
ProgramvaraMBSA
Windows 8 för 32-bitars systemNr
Windows 8 för 64-bitars systemNr
Windows Server 2012Nr
Obs! Kunder som använder äldre program som inte stöds av den senaste versionen av MBSA, Microsoft Update och Windows Server Update Services ska se Microsoft Baseline Security Analyzer och sedan hänvisa till avsnittet "Äldre Product Support". Här kommer de hitta information om hur du skapar en heltäckande identifiering av säkerhetsuppdateringar med äldre verktyg.

Windows Server Update Services

Windows Server Update Services (WSUS) ger IT-administratörer distribuera de senaste Microsoft-produktuppdateringarna till datorer som kör Windows. Mer information om hur du distribuerar säkerhetsuppdateringar med hjälp av Windows Server Update Services finns på Windows Server Update Services TechNet-artikeln.

Systems Management Server

Följande tabell innehåller de SMS sammanfattas identifiering och distribution för den här säkerhetsuppdateringen.
ProgramvaraSMS 2003 med ITMUKonfigurationshanteraren för System Center
Windows 8 för 32-bitars systemNrJa
Windows 8 för 64-bitars systemNrJa
Windows Server 2012NrJa
Obs! Microsoft SMS 2.0 stöder inte längre den 12 April 2011. För SMS 2003 Microsoft också stöder inte längre för Security Update Inventory Tool (SUIT) den 12 April 2011. Kunder uppmanas att uppgradera till Konfigurationshanteraren för System Center. För kunder som finns kvar i SMS 2003 Service Pack 3 påInventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) är också ett alternativ.

För SMS 2003 kan SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) användas av SMS för att identifiera säkerhetsuppdateringar som erbjuds av Microsoft Update och som stöds av Windows Server Update Services. Mer information om SMS 2003 ITMU finns SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates. Mer information om SMS finns verktyg, SMS 2003 Software Update Scanning Tools. Se även Hämtningar för Systems Management Server 2003.

System Center Konfigurationshanteraren används WSUS 3.0 för identifiering av uppdateringar. Mer information finns i System Center.

Detaljerad information finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 910723: Sammanfattning av månadens vägledningar om identifiering och distribution.

Uppdatera Evaluator kompatibilitet och Application Compatibility Toolkit

Uppdateringar är ofta skriva till samma filer och registerinställningar som krävs att köra programmen. Detta kan utlösa inkompatibiliteter och öka den tid som krävs för att distribuera säkerhetsuppdateringar. Du kan underlätta testning och validering av Windows-uppdateringar mot installerade program med hjälp av den Uppdatera kompatibilitet Evaluator komponenter som ingår i Application Compatibility Toolkit.

Application Compatibility Toolkit (ACT) innehåller de verktyg och dokumentation för att utvärdera och minska problem med programkompatibilitet innan du distribuerar Windows Vista, en Windows-uppdatering, en säkerhetsuppdatering eller en ny version av Windows Internet Explorer i din miljö.

Distribution av säkerhetsuppdateringen

Windows 8 (alla utgåvor)

Referenstabell
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program. Du kan hitta ytterligare information i underavsnittet "Information om distribution" i det här avsnittet.
Ingår i framtida service Pack-versionerUppdatering för det här problemet kommer att ingå i framtida service pack eller den samlade uppdateringen
Distribution
Installera utan användaråtgärder frånFör Adobe Flash Player i Internet Explorer 10 i alla 32-bitarsutgåvor av Windows 8 som stöds:
Windows8-RT-KB2847928-x86.msu/quiet
Adobe Flash Player i Internet Explorer 10 i alla stöds i 64-bitarsversioner av Windows 8:
Windows8-RT-KB2847928-x64.msu/quiet
Installation utan omstartFör Adobe Flash Player i Internet Explorer 10 i alla 32-bitarsutgåvor av Windows 8 som stöds:
Windows8-RT-KB2847928-x86.msu/quiet/norestart
För Adobe Flash Player i Internet Explorer 10 i alla x 64-bitars utgåvor av Windows 8 som stöds:
Windows8-RT-KB2847928-x64.msu/quiet/norestart
Ytterligare informationFinns i underavsnittet identifiering och av distributionsverktyg och vägledning .
Krav på omstart
Krävs omstart?I vissa fall kan kräver den här uppdateringen inte en omstart. Om de nödvändiga filerna används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
För att minska risken att en omstart krävs, stoppar alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du uppmanas att starta om, Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA växeln /Uninstall installationen. Eller klicka på På Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, och klicka sedan under Windows Update Visa installerade uppdateringar, och väljer från listan med uppdateringar.
Verifiering av registretObs!Det finns ingen registernyckel för att verifiera förekomsten av den här uppdateringen.

Information om distribution

Installera uppdateringen
När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen kontrolleras om en eller flera av filerna som uppdateras på datorn tidigare har uppdaterats med en snabbkorrigering från Microsoft.

Läs mer om terminologi som visas i den här Knowledge Base-artikeln, till exempel "snabbkorrigering" Artikel 824684 i Microsoft Knowledge Base.

Den här säkerhetsuppdateringen stöder följande installationsväxlar.
Installationsväxlar som stöds
VäxelBeskrivning
/?, /h, / HelpVisar hjälpinformation om hur du växlar som stöds.
/ quietVisar status-eller felmeddelanden.
/ norestartNär det är kombineratmed/quietsystemet inte startas om efter installationen även om en omstart krävs för att slutföra installationen.
/warnrestart:<seconds></seconds>När det är kombinerat med/quietuppmanas användaren innan den börjar omstarten av installationsprogrammet.
/promptrestartNär den kombineras med/quiet, frågar installationsprogrammet innan omstart påbörjas.
/ forcerestartNär det är kombinerat med/quietstänger program och börjar starta tvång.
/ LOG:<file name=""></file>Aktiverar loggning till den angivna filen.
/ extract:<destination></destination>Extraherar paketinnehållet i till målmappen.
/ uninstall/kB:<KB number=""></KB>Avinstallerar säkerhetsuppdateringen.
Obs! Mer information om Wusa.exe installer finns i avsnittet "Fristående installationsprogrammet Windows Update" i TechNet-artikel Diverse andra förändringar i Windows 7.
Kontrollera att uppdateringen har installerats
Eftersom det finns flera versioner av Windows, kan följande skilja på datorn. Om de är olika hittar du anvisningar i produktdokumentationen.

Verifiering av filversion
 1. Klicka på Start, och skriv sedan ett namn i uppdateringen den Sök i rutan.
 2. När filen visas under Program, högerklicka på filen och klicka sedan på Egenskaper.
 3. På den Allmänt fliken, jämföra filstorleken med filinformationstabellerna som finns i Microsoft Knowledge Base-artikel.

  Obs! Beroende på vilken utgåva av operativsystemet eller program som är installerade på datorn kan inte vissa filer i filinformationstabellen installeras.
 4. Du kan också klicka på Information fliken och jämföra information om filversion och ändringsdatum med filinformationstabellerna som finns i Microsoft Knowledge Base-artikel.

  Obs! Andra attribut än filversionen ändras under installationen. Jämför andra attribut till information i filinformationstabellen är inte en metod som stöds för att kontrollera att uppdateringen har installerats. Även i vissa fall filer kan byta namn under installationen. Om filen eller version information saknas kan du använda något av de andra metoderna för att kontrollera installationen av uppdateringen.
 5. Slutligen, du kan också klicka på Tidigare versioner fliken och jämföra Filinformation för den tidigare versionen av filen med filinformationen för nya eller uppdaterade, version av filen.

Windows Server-2012 (alla utgåvor)

Referenstabell
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program. Du kan hitta ytterligare information i underavsnittet distributionsinformationi det här avsnittet.
Ingår i framtida service Pack-versionerUppdatering för det här problemet kommer att ingå i framtida service pack eller den samlade uppdateringen
Distribution
Installera utan användaråtgärder frånAdobe Flash Player i Internet Explorer 10 i alla utgåvor av Windows Server 2012 som stöds:
Windows8-RT-KB2847928-x64.msu/quiet
Installation utan omstartAdobe Flash Player i Internet Explorer 10 i alla utgåvor av Windows Server 2008 R2 som stöds:
Windows8-RT-KB2847928-x64.msu/quiet/norestart
Ytterligare informationFinns i underavsnittet identifiering och av distributionsverktyg och vägledning .
Krav på omstart
Krävs omstart?I vissa fall kan kräver den här uppdateringen inte en omstart. Om de nödvändiga filerna används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
För att minska risken att en omstart krävs, stoppar alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du uppmanas att starta om, Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA växeln /Uninstall installationen. Eller klicka påPå Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, och klicka sedan under Windows Update Visa installerade uppdateringar, och väljer från listan med uppdateringar.
Verifiering av registret

Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Information om distribution

Installera uppdateringen
När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen kontrolleras om en eller flera av filerna som uppdateras på datorn tidigare har uppdaterats med en snabbkorrigering från Microsoft.

Läs mer om terminologi som visas i den här Knowledge Base-artikeln, till exempel "snabbkorrigering"Artikel 824684 i Microsoft Knowledge Base.

Den här säkerhetsuppdateringen stöder följande installationsväxlar.
Installationsväxlar som stöds
VäxelBeskrivning
/?, /h, / HelpVisar hjälpinformation om hur du växlar som stöds.
/ quietVisar status-eller felmeddelanden.
/ norestartNär det är kombineratmed/quietsystemet inte startas om efter installationen även om en omstart krävs för att slutföra installationen.
/warnrestart:sekunder>När det är kombinerat med/quietuppmanas användaren innan den börjar omstarten av installationsprogrammet.
/promptrestartNär den kombineras med/quiet, frågar installationsprogrammet innan den börjar omstarten.
/ forcerestartNär det är kombinerat med/quietstänger program och börjar starta tvång.
/ log:filnamn>Aktiverar loggning till den angivna filen.
/ extract:målet>Extraherar paketinnehållet i till målmappen.
/ uninstall/kB:KB-nummer>Avinstallerar säkerhetsuppdateringen.
Obs! Mer information om Wusa.exe installationsprogrammet finns i "Fristående installationsprogrammet Windows Update" i TechNet-artikel Diverse andra förändringar i Windows 7.
Kontrollera att uppdateringen har installerats
Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows kan kan följande åtgärder skilja på datorn. Om de är olika hittar du anvisningar i produktdokumentationen.

Verifiering av filversion
 1. Klicka på Start, och skriv sedan ett namn i uppdateringen den Starta sökningen i rutan.
 2. När filen visas under Program, högerklicka på filen och klicka sedan på Egenskaper.
 3. På den Allmänt fliken, jämföra filstorleken med filinformationstabellerna som finns i Knowledge Base-artikel.

  Obs! Beroende på vilken utgåva av operativsystemet eller program som är installerade på datorn, kanske du inte installerat några filer i filinformationstabellen.
 4. Du kan också klicka på Informationfliken jämföra information om filversion och ändringsdatum med filinformationstabellerna som finns i Knowledge Base-artikel.

  Obs! Andra attribut än filversionen ändras under installationen. Jämför andra attribut till information i filinformationstabellen är inte en metod som stöds för att kontrollera att uppdateringen har installerats. Även i vissa fall filer kan byta namn under installationen. Om filen eller version information saknas kan du använda något av de andra metoderna för att kontrollera installationen av uppdateringen.
 5. Slutligen, du kan också klicka på Tidigare versioner fliken och jämföra Filinformation för den tidigare versionen av filen med information för den nya eller uppdaterade, versionen av filen.
FILINFORMATION

Hash-filinformation

FilnamnSHA1-hashSHA256 hash
Windows8-RT-KB2847928-x64.msuD6931DBE9C8BE69DB6FE47D23D9AE62E075679FC8AAC2A0752D1F2E289EFBCAC03CD466F6AF94E1C1EC72B2C957F29E30379342E
Windows8-RT-KB2847928-x64.msuD6931DBE9C8BE69DB6FE47D23D9AE62E075679FC8AAC2A0752D1F2E289EFBCAC03CD466F6AF94E1C1EC72B2C957F29E30379342E
Den engelska (USA) versionen av den här programuppdateringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid och med din aktuella (DST) sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

Flash Player för Internet Explorer för x 86-baserade versioner av Windows 8 (KB2847928)

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Flash.ocx11.7.700.22412,121,97604-Jun-201322:09x 86
Flashplayerapp.exe11.7.700.224693,11204-Jun-201322:09x 86
Flashplayercplapp.cpl11.7.700.22478,20004-Jun-201322:09Ej tillämpligt
Flashutil_activex.dll11.7.700.224487,80004-Jun-201322:09x 86
Flashutil_activex.exe11.7.700.224805,75204-Jun-201322:09x 86
Flash.ocx11.7.700.22412,121,97604-Jun-201322:07x 86
Flashplayerapp.exe11.7.700.224693,11204-Jun-201322:07x 86
Flashplayercplapp.cpl11.7.700.22478,20004-Jun-201322:07Ej tillämpligt
Flashutil_activex.dll11.7.700.224487,80004-Jun-201322:07x 86
Flashutil_activex.exe11.7.700.224805,75204-Jun-201322:07x 86

För Internet Explorer Flash Player för x 64-baserade versioner av Windows 8 och Windows Server 2012 (KB2847928)

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Flash.ocx11.7.700.22414,336,88804-Jun-201322:09x 64
Flashutil_activex.dll11.7.700.224536,95204-Jun-201322:09x 64
Flashutil_activex.exe11.7.700.224512,37604-Jun-201322:09x 64
Flash.ocx11.7.700.22414,336,88805-Jun-201300:31x 64
Flashutil_activex.dll11.7.700.224536,95205-Jun-201300:31x 64
Flashutil_activex.exe11.7.700.224512,37605-Jun-201300:31x 64
Flash.ocx11.7.700.22412,121,97604-Jun-201322:09x 86
Flashplayerapp.exe11.7.700.224693,11204-Jun-201322:09x 86
Flashplayercplapp.cpl11.7.700.22478,20004-Jun-201322:09Ej tillämpligt
Flashutil_activex.dll11.7.700.224487,80004-Jun-201322:09x 86
Flashutil_activex.exe11.7.700.224805,75204-Jun-201322:09x 86
Flash.ocx11.7.700.22412,121,97604-Jun-201322:07x 86
Flashplayerapp.exe11.7.700.224693,11204-Jun-201322:07x 86
Flashplayercplapp.cpl11.7.700.22478,20004-Jun-201322:07Ej tillämpligt
Flashutil_activex.dll11.7.700.224487,80004-Jun-201322:07x 86
Flashutil_activex.exe11.7.700.224805,75204-Jun-201322:07x 86
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning specialutformad omfattning specialutformad denial of service DoS TSE WinNT Win2000

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2847928 – senaste granskning 06/11/2013 21:50:00 – revision: 1.0

Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 8 N, Windows 8 Professional N, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Microsoft Hyper-V Server 2012, Windows Server 2012 Standard

 • atdownload kbfix kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2847928 KbMtsv
Feedback