Kontrollerar vem som följer dig i Yammer

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2848314
Introduktion
Denna artikel innehåller information om hur du styr som följer dig i Yammer.
PROCEDUREN
Du kan inte blockera personer från att följa du i Yammer. Det finns flera sätt som du kan begränsa vem som ser dina meddelanden. Det gör du genom att kommunicera privat.

Det finns tre sätt att styra som följer dig:
  • Skicka privata meddelanden endast till de användarna som du vill kommunicera med.
  • Skapa ett externt nätverk och begränsa inbjudningar till endast administratörer.
    Obs!Detta gäller endast om nätverket tillåter för externa nätverk.
  • Skapa en privat grupp och bjuda in endast de personer som du vill använda.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2848314 – senaste granskning 04/04/2016 22:54:00 – revision: 3.0

Yammer

  • kbmt KB2848314 KbMtsv
Feedback