Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

WD2002: Så ändrar du färg på vågiga understrykningar

Denna artikel har tidigare publicerats under SV284845
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
I denna artikel förklaras hur du ändrar färg på vågiga understrykningar i Word. Du kan byta färg med hjälp av makrot Registeralternativ i mallen Support.dot.
Mer Information
Som ett led i ökad tillgänglighet och möjlighet till personlig anpassning kan du i Word 2002 ange registerinställningar för den färg som används i vågiga understrykningar. Vågiga understrykningar används för markering av text för smarta etiketter och för konsekvens i formatering eller för skrivfel som felstavningar. Standardfärgen för understrykning är exempelvis rött, men det kan hända att du vill använda en annan färg för att enklare kunna skilja den från andra färger för vågiga understrykningar. Supportmallen erbjuder ett enkelt sätt att ändra dessa färginställningar utan att öppna registret.

Så här installerar du supportmallen (Support.dot)

Obs! Mallen Support.dot installeras inte som standard i en standard- eller uppgraderingsinstallation. Om du har utfört en fullständig installation, installeras mappen i följande mapp:
C:\Program\Microsoft Office\Office10\Makrobib
Om mallen Support.dot inte har installerats gör du så här:
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen.
 3. Dubbelklicka på Microsoft Word 2002 eller Microsoft Office XP i listan över installerade produkter i dialogrutan Egenskaper för Lägg till/ta bort program.
 4. Klicka på Lägg till eller ta bort funktioner i dialogrutan Underhållsläge vid installationen.
 5. Expandera Microsoft Word för Windows i dialogrutan Microsoft Office 2000: Uppdatera funktioner, klicka på ikonen intill Guider och mallar och klicka sedan på Kör från datorn.
 6. Klicka på Uppdatera nu.

Så här använder du supportmallen för att ändra färgen i vågiga understrykningar

Gör så här:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Klicka på Bläddra i dialogrutan Kör.
 3. Leta upp och klicka på Winword.exe. Klicka på Öppna.
 4. Placera insättningspunkten efter Winword.exe" i rutan Öppna i dialogrutan Kör.

  Obs! Sökvägen till filen Winword.exe i dialogrutan Kör står inom citattecken. Flytta insättningspunkten till höger om det sista citattecknet.
 5. Skriv ett blanksteg och sedan /a.

  Sökvägen i rutan Öppna ska nu likna följande:
  "C:\Program\Microsoft Office\Office10\Winword.exe" /a
 6. Klicka på OK.
 7. Klicka på ÖppnaArkiv-menyn. Leta upp mallen Support.dot och klicka på Öppna.

  Mallen Support.dot finns som standard i följande mapp:
  enhet :\Program\Microsoft Office\Office10\Makrobib
 8. Välj Registeralternativ på huvudsidan i Support.dot för att visa dialogrutan Alternativ för Registret. Välj sedan ett av fyra följande element för den vågiga understrykning som du vill ändra:
  • SpellingWavyUnderlineColor för stavfel.
  • GrammarWavyUnderlineColor för grammatiska fel.
  • SmartTagUnderlineColor för att etikettera smarta etiketter som är markerade i texten.
  • FormatConsistencyWavyUnderlineColor för markering av inkonsekvent dokumentformatering.
 9. Klicka på Välj färg, välj önskad färg och klicka på OK.
 10. Klicka på Stäng och starta sedan om Word.
inf
Egenskaper

Artikel-id: 284845 – senaste granskning 02/24/2014 00:50:28 – revision: 3.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdta kbhowto KB284845
Feedback