Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Så lägger du till grafik eller en logotyp till alla etiketter i Word

Denna artikel har tidigare publicerats under SV285065
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs en metod för att lägga till en bild, logotyp eller annan grafik till varje etikett i en grupp av etiketter i Microsoft Word 2002 eller senare.

Obs! Metoden som beskrivs i den här artikeln skiljer sig från metoden som används för tidigare versioner av Microsoft Word.

Överst på sidan

Lägga till grafik till etiketter

Så här lägger du till ett grafiskt objekt till en grupp etiketter
 1. Starta Word 2002 eller Word 2003.
 2. Peka på Brev och utskickVerktyg-menyn och klicka sedan på Guiden Kopplad utskrift.
 3. Klicka på Etiketter under Välj dokumenttyp i åtgärdsfönstret Koppla dokument.
 4. Klicka på Nästa: Startdokument i nedre delen av åtgärdsfönstret Koppla dokument .

  Obs! Peka på Brev och utskickVerktyg-menyn i Word 2003, och klicka sedan på Koppla dokument.
 5. Följ anvisningarna i guiden Kopplad utskrift tills du kommer till steg fyra av sex.
 6. Välj den första etiketten i steg fyra av sex i guiden Kopplad utskrift.
 7. Peka på BildInfoga-menyn, och klicka sedan på önskad typ av grafikobjekt.
 8. Klicka på Adressblock under Ordna etiketterna, när du har infogat grafikobjektet.
 9. Ordna innehållet i den första etiketten så att det visas som du vill att alla dina etiketter ska visas.
 10. När du har ordnat den första etiketten klickar du på Uppdatera alla etiketter under Replikera etiketter.
 11. Utför återstående åtgärder i guiden Kopplad utskrift.
Överst på sidan
Referenser
Gör så här om du vill veta mer om hur du skapar en grupp etiketter: klicka på Hjälp om Microsoft WordHjälp-menyn, skriv skapa och skriva ut etiketter för massutskick i Office-assistenten eller Svarsguiden och klicka på Sök så att avsnitten visas.
Överst på sidan
OfficeKBHowTo inf
Egenskaper

Artikel-id: 285065 – senaste granskning 05/16/2011 14:36:00 – revision: 4.0

 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • kbgraphic kbhowtomaster kbmerge KB285065
Feedback