Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Meddelandet om lite diskutrymme i Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
När det börjar bli ont om diskutrymme på en dator med Windows XP, visas ett meddelande om "Ont om ledigt diskutrymme" . När du klickar på meddelandet startas guiden Diskrensning. I artikeln beskrivs under vilka villkor meddelandet "Ont om ledigt diskutrymme" visas.
Mer Information
Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows XP
När det bara finns 200 megabyte (MB) ledigt utrymme på hårddisken, visas följande meddelande i tio sekunder, en gång per session:
Diskutrymmet på [enhet] håller på att ta slut. Om du vill frigöra diskutrymme på den här enheten genom att ta bort gamla filer och filer som inte behövs klickar du här.
När det bara finns 80 MB ledigt utrymme på hårddisken, visas följande meddelande i trettio sekunder, var fjärde timme, två gånger per session:
Diskutrymmet håller på att ta slut på [enhet]. Om du vill frigöra diskutrymme på den här enheten genom att ta bort gamla filer och filer som inte behövs klickar du här.
När du bara har 50 MB ledigt utrymme kvar visas följande meddelande i 30 sekunder, var femte minut, tills du frigör utrymme:
Diskutrymmet håller på att ta slut på [enhet]. Om du vill frigöra diskutrymme på den här enheten genom att ta bort gamla filer och filer som inte behövs klickar du här.
Obs! Du kan inaktivera denna funktion via ett registervärde. Om du vill inaktivera kontrollen av hur mycket diskutrymme som finns kvar kan du följa dessa instruktioner, logga ut och sedan logga in igen:Följ anvisningarna, och avsluta sedan Registereditorn:
  1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
  2. Leta upp och klicka på följande nyckel i registret:
    HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
  3. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
  4. Skriv NoLowDiskSpaceChecks och tryck på RETUR.
  5. Klicka på ÄndraRedigera-menyn.
  6. Skriv 1 och klicka på OK.
Referenser
Om du vill ha hjälp med systemunderhållsåtgärder i Windows Vista går du till följande Microsoft-webbsida:
Egenskaper

Artikel-id: 285107 – senaste granskning 12/05/2015 23:50:06 – revision: 3.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB285107
Feedback