Borttagning av en Operations Manager server från resurspoolen All Management Servers medför att servern blir nedtonad

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2853431
Symptom
I System Center 2012 Operations Manager admin console, blir en management server grå (grå) efter att tas bort från resurspoolen för alla servrar i systemet. Dessutom visas fel som liknar följande i Loggboken OperationsManager relaterade till lossning av arbetsflöden/regler:

Händelse-ID: 1108

Ett konto som har angetts i Kör som profilen "Microsoft.SystemCenter.Omonline.OutsideIn.RunAsProfile.Configuration" kan inte matchas. Kontot används framför allt i den säkra referens åsidosätta "SecureOverride92d3e014_93cb_d967_17b4_8c5eb18ae099".

Detta kan bero på kontot inte är konfigurerad för att distribueras till den här datorn. Lös det här problemet måste du öppna kör som profilen som anges nedan, leta upp redovisningstransaktion som anges av dess SSID och antingen välja att distribuera konto till den här datorn om det behövs, eller ändra inställningarna i profilen så att target-objektet inte används det angivna kontot.


Händelse-ID: 1108

Ett konto som har angetts i Kör som profilen "Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.ActionAccount" kan inte matchas. Kontot används framför allt i den säkra referens åsidosätta "SecureOverride0bc452d6_7bf2_17cc_a183_5aa213df34e6".

Detta kan bero på kontot inte är konfigurerad för att distribueras till den här datorn. Lös det här problemet måste du öppna kör som profilen som anges nedan, leta upp redovisningstransaktion som anges av dess SSID och antingen välja att distribuera konto till den här datorn om det behövs, eller ändra inställningarna i profilen så att target-objektet inte används det angivna kontot.


Varning
System Center Management Health Service bort systemets regler

System Center Management Health Service-56D4A306-C0F1-598F-77FF-8E4258FA3060 som körs på värddatorn <name>och betjänar management group med id {453EC1E1-382C-DD51-5EB3-81798AD7F7D2} är inte felfri. Vissa systemregler kunde inte läsa.</name>

Orsak
Detta beror på att data lager kör-som konton konfigureras som standard bara distribuera till All Management Servers resurspool. Det finns ingen runtime-metod för att fördela till alla hanteringsservrar av kontot automatiskt. När management server tas bort från All Management Servers resurspoolen kontot distribueras datalagret inte längre till den, därför kommer alla arbetsflöden som kräver det här kontot att misslyckas och tas bort. Och avlastning av arbetsflödena kommer att management server kan bli nedtonat.
Lösning
Lös problemet genom att gå till "Data lagerställe konto" och "Data lagerställe rapport distribution konto" profiler och avgör vilka konton som du använder. Sedan gå till dessa konton under Kör som konfiguration och ändra deras distribution till antingen "säkraste", av specifika hanteringsservrar eller ny resurspool som tillhör av hanteringsservrar.
Mer Information
utgråad nedtonad
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2853431 – senaste granskning 07/04/2015 02:07:00 – revision: 2.0

Microsoft System Center 2012 Operations Manager Service Pack 1

  • kbmt KB2853431 KbMtsv
Feedback