Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Kontrollfältet för videoklippet visas när videoklippet spelas upp i PowerPoint

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 285471
Symptom
När du gör en video i en PowerPoint-presentation som ett objekt med videoklipp, visas en kontrollfältet när videoklippet spelas upp.
Orsak
Det här problemet uppstår när följande villkor är uppfyllda:
  • Du har lagt till videon i presentationen som ett objekt i videoklippet.
  • Kontroll bar inställning för videoklippet är aktiverat.
Lösning
Om du vill dölja kontrollfältet när videoklippet spelas upp, så här:
  1. Starta PowerPoint och öppna presentationen.
  2. Högerklicka på objektet videoklippet, peka på Videoklipp-objekt, och klicka sedan på Redigera.
  3. I Media Player Redigera -menyn klickar du på Alternativ.
  4. Avmarkera den Kontrollfältet vid uppspelning Markera kryssrutan och klicka sedan på OK.
Mer Information
Det här problemet uppstår även i Microsoft Office PowerPoint 2003 när du klickar på Objekt på den Infoga -menyn och klicka sedan på Medieklipp.

Det här problemet uppstår inte när du använder någon av följande metoder:
  • I PowerPoint 2003 eller Microsoft PowerPoint 2002 kan peka du på Filmer och ljud på den Infoga -menyn och klicka sedan på Film från fil eller Film från Clip Organizer.
  • Klicka på i PowerPoint 2007 Film i den Medieklipp gruppen på den Infoga fliken och klicka sedan på Film från fil eller Film från Clip Organizer.
PPT prb PPT2002 PPT2003 PPT2007 kontrollfältet videoklipp objekt

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 285471 – senaste granskning 05/20/2013 21:07:00 – revision: 1.0

Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition

  • kbexpertisebeginner kbtshoot kbpending kbprb kbmt KB285471 KbMtsv
Feedback
ms.js"> /html>