E-postmeddelandet är tomt i Outlook

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2854787
Symptom
Meddelandetexten är tom när du visar ett e-postmeddelande i Microsoft Outlook.

Orsak
Det här problemet beror på inkompatibilitet mellan Avgoutlook.Addin-tillägg och Outlook.
Lösning
Viktigt Följ noga anvisningarna i detta avsnitt. Om du ändrar registret på felaktigt sätt kan det uppstå allvarliga problem. Innan du ändrar det. Säkerhetskopiera registret för återställning om det uppstår problem.

Följ instruktionerna om du vill inaktivera tillägget Avgoutlook.Addin för att lösa problemet. Om problemet är rekommenderar vi att du kontaktar leverantören av tillägget för att be om en uppdaterad version av tillägget.
 1. Avsluta Microsoft Outlook om programmet körs.
 2. Starta Registereditorn. Genom att använda någon av följande metoder som passar din version av Windows.

  Windows 10, Windows 8.1 och Windows 8: Tryck på Windows-tangenten + R för att öppna dialogrutan Kör typregedit i rutan Öppnaoch tryck sedan på OK.

  In Windows 7 ellerWindows Vista: Klicka på Start, Skriv regedit i rutan Påbörja sökning och tryck sedan på RETUR.
 3. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel, beroende på vilken typ av Office och Windows-installationer som du har.
  • 32-bitars Office plus 32-bitars Windows

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\avgoutlook.Addin
  • 64-bitars Office plus 64-bitars Windows

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\avgoutlook.Addin
  • 32-bitars Office plus 64-bitars Windows

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Outlook\Addins\avgoutlook.Addin
 4. Högerklicka på värdet LoadBehavior och klicka sedan på Ändra.
 5. Ändra värdet till Datavärde0, och klicka sedan på OK.
 6. Starta Microsoft Outlook.
Obs! Om du vill aktivera det här tillägget i Outlook, ändra värdet LoadBehavior3.
Mer Information
"Eget namn" av Avgoutlook.Addin är "AVG-tillägg för MS Outlook."

AVG-programvara kan du hämta information, gå till webbplatsen med följande medel:

Microsoft tillhandahåller kontaktinformation för tredje part för att hjälpa dig att hitta teknisk support. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft kan inte garantera riktigheten av denna information från tredje part.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2854787 – senaste granskning 01/14/2016 16:32:00 – revision: 3.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003

 • kbmt KB2854787 KbMtsv
Feedback