Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

PPT2002: Alla PowerPoint-animeringar kan inte visas i PowerPoint Viewer

Denna artikel har tidigare publicerats under SV285493
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
När du skapar en presentation i Microsoft PowerPoint 2002, klickar på ResklarArkiv-menyn och sedan visar presentationen på en annan dator med PowerPoint Viewer, visas inte alla PowerPoint-animeringar i presentationen.

Det går inte heller att köra några inbäddade Microsoft ActiveX-kontroller eller makron i PowerPoint Viewer.

Detta problem kan även uppstå vid andra PowerPoint 2002-presentationer som visas med PowerPoint Viewer.
Orsak
Problemet beror på att den PowerPoint Viewer som ingår i PowerPoint-presentationer som skapats med Resklar är ett visningsprogram för PowerPoint 97. Animeringar som har utvecklats efter PowerPoint 97 kan inte visas med visningsprogrammet i Resklar.

PowerPoint Viewer stöder inte animeringseffekterna Avsluta, Betoning eller Rörelsebanor. De enda animeringseffekter som stöds av Viewer är ingångseffekter. Övriga effektalternativ (Tidsinställning, Fördröjning, Upprepa och Utlösare) stöds inte av Viewer. Vidare stöds inte effekterna Stoppa och Paus för ljud och filmer.
Lösning
Lös problemet med en eller flera av följande metoder:

Metod 1

När du skapar en presentation som du tänker paketera och visa med PowerPoint Viewer använder du bara de animeringar som är kompatibla med Viewer. Övergångsanimeringar som är kompatibla med PowerPoint Viewer inkluderar:
Persienner
Rutor
Schackbräden
Täckningar
Klipp
Upplösningar
Toningar
Slumpmässiga linjer
Delningar
Ränder
Avtäckningar
Svep
Övriga animeringseffekter som är kompatibla med Viewer inkluderar:
Inflygningar
Blinka en gång
Skrivmaskin
Ta fram
Så här gör du för att bara använda animeringar som är kompatibla med PowerPoint Viewer:
 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
 2. Klicka på fliken Redigera i dialogrutan Alternativ.
 3. Markera kryssrutan Nya animeringar under Inaktivera nya funktioner och klicka sedan på OK.Obs! När du nu klickar på Anpassad animering på menyn Bildspel, visas dialogrutan Anpassad animering i stället för åtgärdsfönstret Anpassad animering. De animeringar som finns i dialogrutan Anpassad animering är alla kompatibla med PowerPoint 97 och PowerPoint 2000.

Metod 2

Spara PowerPoint-presentationen som en webbpresentation, så att animeringarna kan visas med Microsoft Internet Explorer version 5.0 eller senare.

Så här sparar du en PowerPoint-presentation som en webbsida och visar animeringarna i Internet Explorer:
 1. Starta PowerPoint. Skapa en presentation, eller öppna den presentation du vill spara.
 2. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
 3. Klicka på fliken Allmänt i dialogrutan Alternativ och sedan på Webbalternativ.
 4. Klicka på fliken Webbläsare i dialogrutan Webbalternativ.
 5. Klicka på Microsoft Internet Explorer 5.0 eller senare i rutan Personer som visar den här webbsidan använder: .
 6. Klicka två gånger på OK.
 7. Klicka på Spara som webbsidaArkiv-menyn.
 8. Rekommenderas: Klicka på Webbarkiv i rutan Filformat.

  Valfritt: Klicka på Webbsida i rutan Filformat.
 9. Ange ett namn på filen.
 10. Gör något av följande:
  • Klicka på Spara.

   eller
  • Publicera presentationen på en webbplats så här:

  1. Klicka på Publicera.
  2. Klicka på Fullständig presentation under Vad ska publiceras? i dialogrutan Publicera som webbsida.
  3. Under Publicera en kopia som, i rutan Filnamn, skriver du den fullständiga sökvägen till webbplatsen och det filnamn du vill använda.
  4. Klicka på Publicera.

Metod 3

Paketera PowerPoint-presentationen utan PowerPoint Viewer och använd den endast på datorer med PowerPoint 2002 eller nyare.

Så här paketerar du en PowerPoint-presentation utan PowerPoint Viewer:
 1. Starta PowerPoint. Skapa en presentation, eller öppna den presentation du vill paketera.
 2. Klicka på ResklarArkiv-menyn.
 3. När Guiden Resklar visas klickar du på Nästa.
 4. Markera kryssrutan Aktiv presentation.

  Obs! Om den presentation som du vill paketera inte är den aktiva presentationen, klickar du på Andra presentationer och bläddrar sedan till önskad presentation.
 5. Klicka på Nästa.
 6. Klicka på målet för presentationen och sedan på Nästa.
 7. Markera lämpliga kryssrutor om du vill inkludera länkade filer och bädda in TrueType-teckensnitt. Klicka sedan på Nästa.
 8. Klicka på Inkludera inte Viewer och sedan på Slutför.
PPT prb
Egenskaper

Artikel-id: 285493 – senaste granskning 12/05/2015 23:54:49 – revision: 2.0

Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdta kbprb KB285493
Feedback