Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

KORRIGERA: Skicka SQL anslutning minnesläcka när du använder WCF-baserade SQL kort enkelriktade port att returnera ett resultat från en databas i BizTalk Server 2010 eller i BizTalk-servern 2013

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2855762
Symptom
Anta att du använder en enkelriktad skicka port som använder Microsoft Windows Communication Foundation WCF-baserade SQL-kortet i Microsoft BizTalk Server 2010 eller i Microsoft BizTalk Server 2013 att bearbeta meddelanden. Efter en stund visas följande felmeddelande:
Tidsgränsen uppnåddes erhålla en anslutning från poolen. Detta kan bero på att alla poolade anslutningar användes och poolens storlek har uppnåtts.
Orsak
Det här problemet uppstår eftersom den tillhörande anslutningen SQL SQL-kortet inte frigörs när behandlingen av meddelandet genereras av resultaten.

Anteckningar:
  • Anslutningar släpps bara tillbaka till anslutningspoolen när BizTalk-värd instans återvinns. När den anslutningen ansamling av leads överskrider det angivna värdet för MaxConnectionPoolSize för anslutningspoolen, kommer ovanstående felmeddelande.
  • Det här problemet uppstår när du använder enkelriktade skicka portar.

Lösning

Kumulativ uppdatering Paketinformation

För BizTalk Server 2013

Den snabbkorrigering som löser problemet ingår i ett kumulativt uppdateringspaket 2 för BizTalk Server 2013.

Mer information om hur du skaffar det kumulativa uppdateringspaketet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2892599 Kumulativt uppdateringspaket 2 för BizTalk Server 2013

För BizTalk Server 2010

Den snabbkorrigering som löser problemet ingår i kumulativ uppdatering 6 för BizTalk-2010.

Mer information om hur du skaffar den kumulativa uppdateringspaket klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2855367 Kumulativ uppdatering 6 för BizTalk Server 2010


Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Mer Information
Mer information om bindningsegenskapen för MaxConnectionPoolSize finns på följande MSDN-webbplats:


Mer information om snabbkorrigeringar för BizTalk Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2003907 Information om snabbkorrigeringar för BizTalk Server

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2855762 – senaste granskning 11/01/2013 06:54:00 – revision: 1.0

Microsoft BizTalk Server Branch 2010, Microsoft BizTalk Server Developer 2010, Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010, Microsoft BizTalk Server Standard 2010, Microsoft BizTalk Server 2013 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 Standard

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2855762 KbMtsv
Feedback