"Format" visas i fel kolumn för ett eller flera objekt när du har kört verktyget IdFix

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2857351
PROBLEMET
När du kör verktyget IdFix DirSync fel hjälpåtgärder i lokal Active Directory DS (AD DS)-miljö "format" visas i denFELkolumn för ett eller flera objekt.

Det här problemet uppstår om e-postadressen för objektet inte är en giltig, offentligt routad e-postadress.
LÖSNING
Lös problemet genom att ange rätt e-postadress för objektet. Gör så här:
  1. Skriv e-postadressen för objektet i kolumnen uppdatering för objektet.
  2. Klicka på Redigerai kolumnen åtgärd och klicka sedan på Verkställ.
  3. Upprepa steg 1 och 2 för varje objekt som har en "format"-post i fel kolumn.
  4. Kör IdFix igen om du vill söka efter fler objekt fel.
MER INFORMATION
IdFix kontrolleras först mail -attribut för ett objekt. Om attributet är tomt kontrollerar användarens huvudnamn (UPN) sedan IdFix. Verktyget använder DNS för att kontrollera om e-postadressen kan matcha till en MX-post. Om varken attributet mail eller UPN-namnet innehåller en giltig e-postadress, returneras "format" i fel kolumn.

Obs! Kontrollera att e-postadressen innehåller endast giltiga tecken. Mer information finns i avsnitten "Directory objekt beredning" på följande Microsoft-webbplats:
Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplatsen eller Azure Active Directory-forum webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2857351 – senaste granskning 01/14/2015 16:45:00 – revision: 6.0

Microsoft Azure cloud services, Microsoft Azure Active Directory, Microsoft Office 365, Microsoft Intune, CRM Online via Office 365 E Plans, Microsoft Azure Recovery Services, Office 365 Identity Management

  • o365 o365a o365e o365m o365022013 hybrid kbmt KB2857351 KbMtsv
Feedback