Felsökning av Outlook när det inte går att skicka eller ta emot e-post

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs felsökning av vanliga konfigurationsproblem i Microsoft Outlook som kan uppstå när du använder tjänsterna för Internet-e-post. Följande felsökningsmetoder beskrivs:
 • Skapa en ny e-postprofil
 • Kontrollera Internetanslutningen
 • Ange TCP/IP som standardprotokoll
Den här artikeln är avsedd för användare på nybörjar- till mellannivå.
Det kan vara lättare att följa instruktionerna om du skriver ut artikeln först.
Metod 1: Skapa en ny e-postprofil

Steg 1: Öppna dialogrutan "Konfigurera e-post"

 1. Klicka på Start, Kör, skriv Control i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. Om vyn Välj en kategori visas klickar du på Användarkonton.

  Om vyn Välj en kategori inte visas går du till nästa steg.
 3. Dubbelklicka på E-post på Kontrollpanelen.

Steg 2: Starta guiden Ny profil

 1. Klicka på Visa profiler.
 2. Starta guiden Ny profil genom att klicka på Lägg till.

Steg 3: Skapa en profil

 1. Ge den nya e-postprofilen ett namn genom att skriva Test i rutan Profilnamn och sedan klicka på OK.
 2. Gör så här:
  • Microsoft Office Outlook 2007
   1. Markera kryssrutan Konfigurera serverinställningar manuellt.
   2. Klicka på Nästa.
   3. På sidan Välj e-posttjänst klickar du på Internet-e-post.
   4. Klicka på Nästa.
   5. Kontrollera att Kontotyp är POP3.
   6. Fyll i rutorna med information från Internetleverantören eller e-postadministratören.
   7. Klicka på Nästa, slutför kontokonfigurationen enligt instruktionerna och klicka på Slutför.
  • Microsoft Office Outlook 2003 och tidigare versioner av Outlook
   1. Klicka på Lägg till ett nytt e-postkonto.
   2. Klicka på Nästa.
   3. Klicka på POP3.
   4. Klicka på Nästa.
   5. Fyll i rutorna med information från Internetleverantören eller e-postadministratören.
   6. Klicka på Nästa.
   7. Klicka på Slutför.

Steg 4: Ange standardprofilen

 1. Markera den nya profilen i rutan Använd den här profilen när Microsoft Office Outlook startas.
 2. Klicka på OK.
 3. Kontrollera att problemet är borta genom att följa instruktionerna i avsnittet "Så här kontrollerar du att problemet är löst".
Metod 2: Kontrollera Internetanslutningen

Steg 1: Avsluta Outlook

Klicka på AvslutaArkiv-menyn.

Steg 2: Anslut till Internet

Om du ansluter till Internet med Fjärranslutning gör du så här:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv command netconnections i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. Högerklicka på anslutningen du använder i Outlook och klicka sedan på Anslut.
 3. Stäng fönstret Nätverksanslutningar.

Steg 3: Öppna en kommandotolk

Klicka på Start, Kör, skriv command i rutan Öppna och klicka på OK.

Steg 4: Använd PING-kommandot

 1. Skriv ping search.live.com vid kommandotolken och tryck på RETUR.
 2. Om orden "Svar från" visas fyra gånger har PING-protokollet fungerat. Fortsätt till nästa steg.

  Om ett annat meddelande visas finns det ett Internetanslutningsproblem eller ett nätverksproblem. Anteckna meddelandet och kontakta nätverksadministratören eller Internetleverantören.
 3. Skriv ping servernamn.com vid kommandotolken. I det här kommandot är servernamn namnet på Internetleverantörens server.

  Om orden "Svar från" visas fyra gånger har PING-protokollet fungerat. Dessutom fungerar DNS-inställningarna (Domain Name System) som de ska.
 4. Skriv EXIT vid tolken och tryck på RETUR.
 5. Kontrollera att problemet är borta genom att följa instruktionerna i avsnittet "Så här kontrollerar du att problemet är löst".
Metod 3: Ange TCP/IP som standardprotokoll
Obs! Om du ansluter till Internet med Fjärranslutning ska du inte använda den här metoden.

Steg 1: Öppna dialogrutan "Egenskaper för nätverksanslutning"

 1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.
 2. Högerklicka på Mina nätverksplatser under Andra platser och klicka på Egenskaper.
 3. Högerklicka på Internetanslutningen och sedan på Egenskaper.

Steg 2: Kontrollera att TCP/IP används i anslutningen

 1. Kontrollera att kryssrutan Internet Protocol (TCP/IP) är markerad på fliken Allmänt. Om den inte är markerad klickar du i den.
 2. Klicka på OK.
 3. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill starta om datorn.
 4. Kontrollera att problemet är borta genom att följa instruktionerna i avsnittet "Så här kontrollerar du att problemet är löst".
Så här kontrollerar du att problemet är löst
 1. Gör så här:
  • Outlook 2007 och Outlook 2003
   1. Klicka på Start och peka på Alla program.
   2. Peka på Microsoft Office och klicka sedan på Microsoft Office Outlook 2003 eller Microsoft Office Outlook 2007.
  • Outlook 2002 och tidigare versioner av Outlook
   1. Klicka på Start och peka på Alla program.
   2. Klicka på Microsoft Outlook.
 2. Skicka ett e-postmeddelande till dig själv.
 3. Klicka på Skicka och ta emot.
 4. Om du får tillbaka meddelandet har du löst problemet.
Liknande problem och lösningar
En version av den här artikeln för Microsoft Outlook 2000 finns i254832 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).
En version av den här artikeln för Microsoft Outlook 98 finns i256572 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).
En version av den här artikeln för Microsoft Outlook 97 finns i256574 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).
Mer Information

Informationstjänster

I Outlook används informationstjänster för följande funktioner:
 • Skicka, lagra och ta emot meddelanden och objekt
 • Ange var adresser ska lagras
Om du vill veta mer om informationstjänster klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
289467 Användarprofiler och informationstjänster (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Internet-e-posttjänsten innehåller inställningarna som överförs till e-postservern. Genom de här inställningarna autentiseras du, och servern får behörighet att leverera din e-post.
OfficeKBHowTo ol2002 ol2003 OL2007 kbtshoot kbemail kbconfig kbhowto KB286040
Egenskaper

Artikel-id: 286040 – senaste granskning 05/15/2011 05:11:00 – revision: 6.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbhowto kbexpertiseinter kbceip kbtshoot kbemail kbconfig KB286040
Feedback