Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Dela ut kontakter till Outlook-profiler

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 286044
Microsoft Outlook 2000 (företag eller arbetsgrupp) version av denna artikel, för att se 253480.
Sammanfattning
Den här artikeln beskrivs hur en användare kan dela ut kontakter till olika Microsoft Outlook-profiler. Begreppen i denna artikel gäller även för andra Outlook-komponenter, som kalender och e-post.
Mer Information
Du kanske vill dela ut kontaktposter till flera Outlook-profiler. Alternativt kanske du vill kopiera mappen Kontakter från en Outlook-profil till en annan att använda mappen Kontakter i standardfilen för personliga mappar (.pst) eller som en separat mapp i en egen personlig mappfil.

Om du vill dela ut mappen kontakter mellan profiler måste du använda profiler som pekar mot samma Microsoft Exchange Server-postlåda. Om profilerna inte pekar på samma Exchange Server-postlåda, i profilerna dela inte mappen Kontakter, och uppdateringar kan inte ske automatiskt.

Nedan beskrivs hur du kopierar eller flyttar kontaktinformation från en profil till en annan. När du flyttar eller kopierar kontaktinformation, är ändringar i informationen i varje profil unika. Dessutom, om mappen Kontakter lagras i en personlig mappfil, kan filen inte öppnas av två olika profiler samtidigt.

Mappen Kontakter kan vara:
 • Importeras från PST-filen i en profil till en annan .pstfile i en separat profil.
 • Exporteras från en personlig mapp i en profil till en .pstfile i en annan profil och sedan öppnas separat i folderlist.

Importera från fil för personliga mappar (PST) i en profil till filen för personliga mappar (PST) i en andra profil

Så här importerar du PST-filen i en profil till PST-filen i en separat profil:

Från Outlook 2013 och Outlook 2010:
 1. Klicka på InfoArkiv-menynoch klicka sedan på Kontoinställningar.
 2. Välj Kontoinställningar i den nedrullningsbara listan.
 3. Klicka på den filer fliken.
 4. Välj personliga mappar (klicka på namnet om du byter namn på din personliga mapp till ett annat namn), och klicka sedan på Inställningar. Anteckna sökvägen till PST-filen.
 5. Klicka på OKoch klicka sedan på Stäng.
 6. Klicka på Öppnapå Arkiv- menyn, och klicka sedan på Importera.
 7. Klicka på Importera från ett annat Program eller en fili listan Välj en åtgärd att utföra i dialogrutan Import- och exportguiden och klicka sedan på Nästa.
 8. Klicka på Personlig mappfil (.pst)i listan Välj filtyp som ska importera från och sedan på Nästa.
 9. I den fil att importera dialogrutan lista skriver du sökvägen eller klicka på Bläddra att leta upp filen som du identifierade i steg 1 till 4. Välj det alternativ som du vill använda och klicka sedan på Nästa.
 10. I den Välj mapp att importera från klickar du på den kontaktmapp som du vill importera. Kontrollera att du klickar på den Inkludera undermappar kryssrutan om det behövs.
 11. Klicka på Importera objekt till den aktuella mappenoch klicka sedan på Slutför.
Outlook importeras till målmappen.

Från Outlook 2007 och Outlook 2003:
 1. Klicka på DatafilshanteringArkiv -menyn.
 2. Klicka på Personliga mappar (om du har gett din personliga mapp till ett annat namn, klickar du på namnet), och klicka sedan på Inställningar. Anteckna sökvägen till PST-filen.
 3. Klicka på OKoch klicka sedan på Stäng.
 4. Klicka på Importera och exporteraArkiv -menyn.
 5. Klicka på Importera från ett annat Program eller en fili listan Välj en åtgärd att utföra och klicka sedan på Nästa.
 6. Klicka på Personlig mappfil (.pst)i listan Välj filtyp som ska importera från och sedan på Nästa.
 7. I listan Importfil skriver du sökvägen eller klicka på Bläddra om du vill leta upp filen som du identifierade i steg 1 till 3 Markera alternativet som du vill använda och klicka sedan på Nästa.
 8. Klicka på den kontaktmapp som du vill importera i listan Välj mapp att importera från . Kontrollera att du klickar för att markera kryssrutan Inkludera undermappar vid behov.
 9. Klicka på Importera objekt till den CurrentFolderoch klicka sedan på Slutför.
Outlook importeras till målmappen.

Hur du exporterar kontakter från en personlig mapp i en profil till en fil för personliga mappar (PST) i en annan profil och sedan öppna kontakterna separat i mapplistan

Från Outlook 2013 och Outlook 2010:
 1. På den filen klickar du på Alternativ.
 2. I den Alternativ för Outlook dialogrutan klickar du på Avancerat.
 3. Klicka på Exportera.
 4. I den Välj en åtgärd att utföra rutan och klicka på Exportera till en fil.
 5. I den Skapa en fil av typen lista, klickar du på Outlook-datafil (.pst)och klicka sedan på Nästa.
 6. Klicka på den kontaktmapp som du vill exportera från (Välj att inkludera undermappar vid behov), och klicka sedan på Nästa.
 7. Skriv ett nytt namn som du vill använda för PST-filen och Skriv sökvägen som du vill att den personliga mappfilen ska finnas ii rutan Spara exporterad fil som .
 8. I den Skapa personliga mappar dialogrutan klickar du på OK. Mappen Kontakter som du har valt exporteras till den nya PST-filen.
 9. Öppna Outlook med den profil som du vill importera kontakterna till.
 10. På den filen fliken, klicka på Öppnaoch klicka sedan på Öppna Outlook-datafil.
 11. Bläddra till den exporterade PST-filen som du skapade i steg 1 till 8 och klicka på PST-filen.
PST-filen öppnas med den kontaktmapp som du valde i mapplistan.

Från Outlook 2007 och Outlook 2003:
 1. Klicka på MapplistaVisa -menyn.
 2. Markera den mapp som du vill använda toshare i rutan Mapplista.
 3. Klicka på Importera och exporteraArkiv -menyn.
 4. I den Välj en åtgärd att utföra<b00> </b00> rutan och klicka på Exportera till en fil.
 5. Klicka på Personlig mappfil (.pst)i listan Skapa en fil av typen och klicka sedan på Nästa.
 6. Klicka på den kontaktmapp som du vill exportera från (Välj att inkludera undermappar vid behov) och klicka sedan på Nästa.
 7. Skriv ett nytt namn på PST-filen i rutan Spara exporterad fil som , typ av sökväg du vill använda den personliga mappfilen ska placeras och klicka sedan på Nästa.
 8. Klicka på OKi dialogrutan Skapa personliga mappar . Mappen Kontakter som du har valt exporteras till filen new.pst.
 9. Öppna Outlook med den profil som du vill importthe kontakter.
 10. Klicka på ÖppnaArkiv -menyn och klicka sedan på Outlook-datafil.
 11. Bläddra till den exporterade PST-filen som du skapade i steps1 till 8 och klicka på PST-filen.
PST-filen öppnas med den kontaktmapp som du valde i mapplistan.

Använda gemensamma mappar för att dela kontakter

Om Exchange Server-administratören skapar gemensamma mappar kan skapa du en gemensam kontaktmapp som kan delas av flera profiler och flera användare samtidigt. Mer information om hur du hanterar gemensamma mappar på en dator med Exchange Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
169198 XADM: Tips för att hantera delade mappar
OfficeKBHowTo OL2007

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 286044 – senaste granskning 11/19/2013 11:38:00 – revision: 6.0

Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003

 • kbcontacts kbinfo kbmt KB286044 KbMtsv
Feedback
> /html>