Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

"För egenskapen är för lång" felmeddelande när du försöker skapa en hybrid-distribution

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2860844
Meddelande
Hybrid konfigurationsguiden som ingår i Exchange Management Console i Microsoft Exchange Server 2010 stöds inte längre. Därför kan använder du inte längre den gamla Hybrid konfigurationsguiden. Använd i stället guiden Office 365 Hybrid-konfiguration finns på http://aka.MS/HybridWizard. Mer information finns i Office 365 Hybrid konfigurationsguiden för Exchange 2010.
PROBLEMET
Försök att använda guiden för konfiguration av Hybrid- eller Exchange Management Shell-cmdlet Set-HybridConfiguration för att skapa en hybrid-distribution mellan lokal miljö 2013 för Microsoft Exchange Server eller Microsoft Exchange 2010 och Microsoft Exchange Online i Office 365. Men får du ett felmeddelande om att värdet för parametern TlsCertificateName överskrider maxgränsen på 256 tecken. Felmeddelandet slag av följande:
Egenskapen är för långt. Maxlängden är 256 och längden på det angivna värdet är <Number></Number>.
ORSAK
Det här problemet uppstår om värdet för attributet rangeUpper för parametern TlsCertificateName innehåller fler än 256 tecken. Namn på certifikatet kan inte ha fler än 256 tecken.
LÖSNING
Använd någon av följande metoder om du vill åtgärda problemet.

Om du kör Exchange 2013

 1. Installera den senaste kumulativa uppdateringen för Exchange Server 2013. Om du vill hämta den här uppdateringen, gå till Uppdateringar för Exchange 2013.
 2. Kör den senaste versionen av guiden Hybrid. För senaste Hybrid konfigurationsguiden, gå till http://aka.MS/TAPHCW.
Läs mer om fördelarna med senaste Hybrid konfigurationsguiden, Introduktion till konfigurationsguiden för Microsoft Office 365-Hybrid.

Om du kör Exchange 2013 och du anger en Edge Transport-server i guiden Hybrid

Varning Denna procedur kräver Active Directory Service Interface Redigera (ADSI Edit). Med hjälp av ADSI Edit felaktigt kan orsaka allvarliga problem som kräver att du installerar om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problem på grund av felaktig användning av ADSI-redigering kan lösas. Använda ADSI-redigering på egen risk.

 1. Installera den senaste kumulativa uppdateringen för Exchange Server 2013. Om du vill hämta den här uppdateringen, gå till Uppdateringar för Exchange 2013.
 2. På Edge Transport-server gör du följande:

  1. Öppna ADSI-redigering.
  2. Högerklicka på ADSI-redigeringoch klicka sedan påAnslut till.
  3. Välj konfiguration,, och klicka på OKi rutanVälj en välkänd namngivningskontext .
  4. Under datorskriver du: localhost:50389.
  5. När du är ansluten, Välj schemabehållaren .
  6. Leta upp och högerklicka på CN = ms-Exch-Smtp-TLS-certifikat, och klicka sedan på Egenskaper.
  7. Leta upp den rangeUpper attribut. Om värdet anges till 256, anger du till1024, och klicka sedan på OK.

Om du kör Exchange 2010

Använd ett certifikat från en fristående certifikatutfärdare (CA) som har ett certifikatnamn som innehåller färre än 256 tecken.
MER INFORMATION
Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplatsen eller TechNet-forum för Exchange.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2860844 – senaste granskning 08/06/2016 17:23:00 – revision: 12.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

 • o365e o365m o365022013 o365 o365a hybrid kbbug kbfix kbmt KB2860844 KbMtsv
Feedback