Vanliga frågor och svar om funktionen kommentarer i Word

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 286169
Sammanfattning
En kommentar är en anmärkning eller anteckning som en författare eller granskare kan lägga till ett dokument. Microsoft Word visas kommentaren i en pratbubbla i dokumentets marginal eller i granskningsrutan.

I denna artikel besvaras några vanliga frågor om kommentarfunktionen i Word.
Mer Information
Vad är en pratbubbla?


En pratbubbla visas markeringselement (till exempel kommentarer) i marginalerna för din documentso att den inte täcker texten eller påverka layouten i dokumentet. Du kan använda pratbubblor i utskriftslayoutläge eller webblayoutläge enkelt se och svara på granskares ändringar och kommentarer. Hur ser jag kommentarerna i ett Word-dokument?


Gör följande om du vill visa kommentarer i ett dokument:

Word 2010 och Word 2007
 • Klicka på Visa markering i gruppen Uppföljningpå flikenGranska och markera kryssrutankommentarer . Om kommentarpratbubblan inte visas klickar du på Utskriftslayout eller WebblayoutVisa-menyn.

Word 2003 och Word 2002
 • Klicka på markeringVisa -menyn. Visas en pratbubbla i yourdocument för varje kommentar. Om kommentarpratbubblan inte visas klickar du påUtskriftslayout eller WebblayoutVisa -menyn.
Hur dölja kommentarerna i ett Word-dokument?


Gör så här om du vill dölja kommentarer:

Word 2010 och Word 2007

 • Klicka på Visa markering i gruppen Uppföljningpå fliken Granska och avmarkera sedan kryssrutankommentarer .


Word 2003 och Word 2002

 • Klicka på markeringVisa -menyn.

Hur infogar jag en kommentar?


Gör så här om du vill infoga en kommentar:

Word 2010 och Word 2007
 1. Klicka på Ny kommentarpå flikenGranskai gruppen kommentarer .
 2. Skriv kommentaren i den pratbubbla som visas när du arbetar i utskriftslayoutläge eller webblayoutläge eller i granskningsrutan när du är i normalläge och dispositionsläge.


Word 2003 och Word 2002
 1. Markera texten eller objektet som du vill använda om du vill kommentera eller klicka på den plats där du vill infoga kommentaren.
 2. Klicka på kommentarInfoga -menyn.
 3. Skriv kommentaren i den pratbubbla som visas när du arbetar i utskriftslayoutläge eller webblayoutläge eller i granskningsrutan när du är i normalläge och dispositionsläge.
Obs! Du kan inte infoga en kommentar i området Sidhuvud eller en sidfot i ett dokument.Hur ändrar jag en kommentar?


Gör något av följande om du vill ändra en befintlig kommentar:
 • Klicka i kommentarpratbubblan och skriv sedan den text som du vill.
 • Sök upp den kommentar som du vill ändra i granskningsrutan, och skriv sedan den text som du vill.
Hur tar jag bort en kommentar?


Gör något av följande om du vill ta bort en kommentar:
 • Högerklicka på kommentarpratbubblan och klicka sedan på Ta bort kommentar.
 • Högerklicka på kommentaren i granskningsrutan, och klicka sedan på Ta bort kommentar.
Vad är i granskningsrutan?


Word inte alltid att visa hela texten i kommentaren i en pratbubbla. Detta kan inträffa när en sida innehåller många kommentarer eller mycket långa kommentarer. Visa kommentarerna om du vill se hela texten för alla kommentarer i adocument i granskningsrutan.

Word 2010 och Word 2007
 • Klicka på Granskningsruta i gruppen Uppföljning på fliken Granska och klicka på Granska rutan lodrät eller Granska rutan Vågrät.
Word 2003 och Word 2002

 • Klicka på Granskningsrutai verktygsfältet Granska . Om verktygsfältet Granska inte visas pekar du på verktygsfältVisa -menyn och klicka sedan på Granska.

Hur skriver jag ut kommentarerna i ett Word-dokument?


Om du vill skriva ut ett dokument med kommentarer visas så här:

Word 2010
 1. Klicka påUtskriftslayout i gruppen Dokumentvyer på flikenVisa.
 2. Klicka på Visa markering i gruppen Uppföljningpå flikenGranska och markera kryssrutankommentarer .
 3. Om du vill visa kommentarerna som du vill att de ska visas i det utskrivna dokumentet, gör du något av följande:
  • Visa alla kommentarer: Klicka på Visa markering i gruppen spårning om du vill visa alla kommentarer i dokumentet på flikenGranska , peka på granskareoch markera Alla granskare.
  • Visa kommentarer som har gjorts av en granskare: Klicka på Visa markering i gruppen Uppföljning om du vill visa alla kommentarer som har gjorts av en viss granskare på flikenGranska , peka på granskareoch klicka för att markera granskaren vars kommentarer du vill visa.
 4. Klicka på Skriv utpå Arkiv-menyn.
 5. Klicka på pilen bredvid Skriv ut alla sidorunder Inställningar.
 6. Klicka på Skriv ut markering.
  Skriv ut markering
Word 2007
 1. Klicka på Utskriftslayout i gruppen Dokumentvyer på fliken Visa .
 2. Klicka på Visa markering i gruppen Uppföljning på fliken Granska och markera kryssrutan kommentarer .
 3. Om du vill visa kommentarerna som du vill att de ska visas i det utskrivna dokumentet, gör du något av följande:
  • Visa alla kommentarer: Klicka på Visa markering i gruppen spårning om du vill visa alla kommentarer i dokumentet på fliken Granska , peka på granskareoch markera Alla granskare.
  • Visa kommentarer som har gjorts av en granskare: Klicka på Visa markering i gruppen Uppföljning om du vill visa alla kommentarer som har gjorts av en viss granskare på fliken Granska , peka på granskareoch klicka för att markera granskaren vars kommentarer du vill visa.
 4. Klicka på Microsoft Office-knappenoch klicka sedan på Skriv ut.
 5. Ändra rutan Skriv ut till dokument som visar markeringaroch klicka på OKi dialogrutan Skriv ut .

Word 2003 och Word 2002
 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa -menyn.
 2. Klicka på markeringom du vill visa alla kommentarer i dokumentet på Visa -menyn.
 3. Visa kommentarerna som du vill att de ska visas i det utskrivna dokumentet. Gör något av följande om du vill göra detta:
  • Visa alla kommentarer: Klicka påVisa i verktygsfältet Granska om du vill visa alla kommentarer i yourdocument, peka på granskareoch markera Alla granskare.
  • Visa kommentarer som har gjorts av en granskare: Om du vill visa alla kommentarer som har gjorts av en viss granskare och klicka på Visa i verktygsfältet Granska , peka på granskareoch klicka sedan för att markera granskaren vars kommentarer du vill visa.
 4. Klicka på Skriv utArkiv -menyn.
 5. Ändra rutan Skriv ut till dokument som visar markeringaroch klicka på OKi dialogrutan Skriv ut .
Hur skriver jag ut ett dokument utan att skriva ut kommentarerna?


Gör så här om du vill skriva ut ett dokument utan att skriva ut kommentarer:

Word 2010

Gör något av följande:

Metod 1
 1. Klicka på Visa markering i gruppen Uppföljning på flikenGranska .
 2. Avmarkera kryssrutan förkommentarer .

Metod 2
 1. Klicka påSkriv utpå fliken Arkiv.
 2. Klicka på pilen bredvid Skriv ut alla sidorunder Inställningar.
 3. Klicka på Skriv ut markering.
  Skriv ut markering

Word 2007

Gör något av följande:
 • Klicka på Visa markering i gruppen Uppföljning på fliken Granska och avmarkera sedan kryssrutan kommentarer .
 • lickar du påMicrosoft Office-knappenoch klicka sedan på Skriv ut. Ändra rutan Skriv utdokumentetoch klicka på OKi dialogrutan Skriv ut .

Word 2003 och Word 2002

Gör något av följande:
 • Klicka på markeringVisa-menyn om du vill dölja pratbubblor i dokumentet och skriver ut dokumentet.
 • lickarSkriv utArkiv -menyn. Ändra rutan Skriv utdokumentetoch klicka på OKi dialogrutan Skriv ut .
Jag kan se kommentarerna, men hur avgör författaren en kommentar och när det gjordes?


Gör något av följande om du vill se författarens namn och datum och tid när kommentaren skapades:
 • Placera muspekaren över kommentarpratbubblan. Det visas en beskrivning som innehåller denna information.
 • Öppna i granskningsrutan och leta upp kommentaren.
Hur svarar på en kommentar?Word 2010 ochWord 2007

 1. Klicka på den kommentar som du vill svara på.
 2. Klicka påNy kommentar i gruppen kommentarer på flikenGranska.
 3. Skriv kommentaren i den pratbubbla som visas.


Word 2003 och Word 2002

 1. Klicka på den kommentar som du vill svara på.
 2. Klicka på kommentarInfoga -menyn.
 3. Skriv kommentaren i den pratbubbla som visas.

Ytterligare resurser
Mer information om hur du använder kommentarer finnsTa bort spårade ändringar och kommentarer i ett dokument.
inf WD WD2002 WD2003 WD2007 WD2010

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 286169 – senaste granskning 05/21/2016 09:46:00 – revision: 2.0

Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbhowto kbmt KB286169 KbMtsv
Feedback