Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Ogiltiga sidfel i Windows

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Om du inte hittar ditt maskinvaruproblem i den här artikeln kan du söka efter fler artiklar om maskinvara på följande Microsoft-webbplats:
Symptom
Följande felmeddelande visas i Windows 95 och 98:
Programmet har utfört en förbjuden åtgärd och kommer att avslutas. Kontakta återförsäljaren för programmet om problemet består.
När du klickar på Information visas kanske följande felmeddelande:
Program orsakade ett ogiltigt sidfel i modulen modulnamnminnesadress.
När du klickar på OK avslutas programmet.

Följande felmeddelande visas i Windows Millennium Edition (ME):
Program har orsakat ett fel i modulnamn.
Program kommer nu att avslutas.
Starta om datorn
om problemen kvarstår.
Tryck på ALT+D om du vill se informationen eller öppna filen Faultlog.txt i Windows-mappen.
Orsak
Felmeddelandet kan bero på något av följande:
  • En oväntad händelse har inträffat i Windows. Ett felmeddelande om "ogiltigt sidfel" beror ofta på ett felaktigt försök att använda RAM (Random Access Memory). Felmeddelandet kan till exempel visas om ett program eller en Windows-komponent läser från eller skriver till en minnesplats som inte är tilldelad programmet eller komponenten. I sådana fall kan annan programkod i detta minnesområde skrivas över och skadas.
  • En begäran om data som inte för tillfället finns i det virtuella minnet har skickats från ett program. Data hämtas från en lagringsenhet och laddas i RAM. Ett meddelande om "ogiltigt sidfel" kan visas om dessa data inte kan hittas. Problemet uppstår ofta när det virtuella minnesområdet skadas.
  • Det virtuella minnessystemet har blivit instabilt på grund av för lite fysiskt minne (RAM).
  • Det virtuella minnessystemet har blivit instabilt på grund av för lite ledigt diskutrymme.
  • Det virtuella minnesområdet har skadats av ett program.
  • Försök görs att komma åt data från ett program som i sin tur ändras av ett annat program som körs.
Lösning
Lös problemet genom att ta reda på när felmeddelandet visades första gången. Ta också reda på om du nyligen har gjort några ändringar av datorn, till exempel installerat program eller ändrat maskinvarukonfigurationen.

Använd felsökning i ren miljö för att ta reda på orsaken till felmeddelandet.

Om du vill veta mer om start i ren miljö klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
243039 Starta Windows 95 i ren miljö (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
192926 Felsökning av Windows 98 i felsäkert läge
267288 Starta Windows Millennium Edition i ren miljö
Om du vill veta mer om hur du minskar maskinvaruaccelerationen för grafik klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
263391 Money: Ändra maskinvaruaccelerationen för grafik i Windows (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Mer Information
Obs! För att söka mer effektivt i Microsoft Knowledge Base kan du använda nyckelord med anknytning till problemet. Om du söker efter felsökningsinformation som inte nämns i den här artikeln, kan du söka i Microsoft Knowledge Base igen med hjälp av nyckelord som finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
242450 Söka i Microsoft Knowledge Base med nyckelord och frågeord
HWMEM winmil win98 win95 ipf ie ie5 ie5.5 faultlog txt
Egenskaper

Artikel-id: 286180 – senaste granskning 12/06/2015 00:03:29 – revision: 2.0

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbinvalidpagefault kbprb kbtshoot KB286180
Feedback