Kumulativ tidszonsuppdatering från augusti 2013 för Windows-operativsystem

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2863058
Sammanfattning
Den här uppdateringen ersätter och ersätter uppdateringen som beskrivs i Microsoft Knowledge Base (KB) artikel 2779562, som gavs ut i December 2012. Alla ytterligare tidszonsändringar som publicerades som ingår i uppdateringen snabbkorrigeringar efter uppdatering 2779562 gavs ut.

Om du redan har distribuerat uppdatering 2779562, läsa beskrivningarna av de tidszonsändringar som nämns i denna artikel för att avgöra om du måste distribuera den här uppdateringen omedelbart. Om inga system påverkas direkt, kan distributionen ske vid nästa möjliga tillfälle.

Vi rekommenderar att du distribuerar den mest kumulativa tidszonsuppdateringen för Windows för att garantera konsekvens i databasen med tidszoner i alla system.

Viktigt

 • Innan du installerar uppdateringen som beskrivs i denna artikel bör du vara medveten om eventuella problem som kan uppstå i Microsoft Outlook. Mer information om dessa problem klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  931667 Hantera tidszonsändringar med hjälp av uppdateringsverktyget för tidszonsdata för Microsoft Office Outlook
 • Kumulativa tidszonsuppdateringar innehåller endast data som har ändrats för en viss region eller som har lagts till för att upprätthålla paritet med andra operativsystemsversioner. Om du därför tar bort en tidszonsnyckel, återställs kanske inte vissa ursprungliga värden när du har installerat den kumulativa zonuppdateringen.

  Obs! Vi rekommenderar inte att du tar bort alla registernycklar som hör till olika tidszoner. På en dator med ofullständiga tidszonsnycklar återställer du tidszonsnycklar från en känd och bra säkerhetskopia. Sedan installerar du uppdateringen.
Mer Information
Uppdateringen som beskrivs i den här artikeln ändras data om tidszonen för sommartid (DST) ändringar i flera länder.

Uppdateringen som beskrivs i den här artikeln är en kumulativ samlad uppdatering som innehåller alla tidigare Windows tidszonsändringar. Mer information om hur ändringar av Sommartid kan påverka andra Microsoft-produkter finns på följande Microsoft-webbplats:

Mer information om hur ändringar av Sommartid kan påverka andra Microsoft-produkter klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

914387 Konfigurera sommartid för Microsoft Windows-operativsystem
Obs! När du har installerat den här uppdateringen kan du få ett meddelande av följande slag:

Uppdateringen kan inte installeras eftersom en nyare eller samma tidszonsuppdateringen redan har installerats på datorn.
Detta meddelande anger du redan har installerat rätt uppdatering eller Windows Update eller Microsoft Update automatiskt har installerat den här uppdateringen. Inga ytterligare åtgärder krävs för uppdatering av Windows-operativsystemet.

Uppdatera information

Hur du hämtar den här uppdateringen

Microsoft Download Center
Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

Uppdatering för Windows 7 för x 64-baserade system (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=d027b8da-c9c3-422c-a3d8-085a6a28f5ef

Uppdatering för Windows 8 (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=04a4ee46-9cdb-4e83-8df0-121e6eba2a3d

Uppdatering för Windows Server 2008 R2 x 64 edition (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=b3330a00-4375-4dab-962f-1673e485d57d

Uppdatering för Windows Server 2008 för Itanium-baserade system (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=62c190bd-3f6f-4cfe-8c6d-21d597df21c4

Uppdatering för Windows Server 2003 för Itanium-baserade system (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=158d6c9f-232b-4e59-bc19-250b8b40880f

Uppdatering för Windows Server 2003 x 64 edition (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3bdcebbd-33e1-49da-ba8a-2540a5563ef4

Uppdatering för Windows XP (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6e5adcbf-6afe-413e-adf5-2d514d47a575

Uppdatering för Windows 8 för x 64-baserade system (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=9e92630b-254b-43b3-a237-3b532b3f33e2

Uppdatering för Windows Vista (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7def79dc-0d2d-4d1f-a495-537ad77e93d7

Uppdatering för Windows Vista för x 64-baserade system (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=b8e859dd-88f5-4168-b69c-57422c752394

Uppdatering för Windows Server 2003 (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4fe47457-09d1-4fd9-ae8d-65f7f70757fa

Uppdatering för Windows 7 (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=264bc3a3-f21f-4ec2-9a5a-7cc0ead1b01f

Uppdatering för Windows Embedded Standard 7 (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8ad0cd86-de83-4183-adb9-82d092d3ce26

Uppdatering för Windows Embedded Standard 7 för x 64-baserade system (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=274adacc-1289-49c0-aeb2-a05ef2e88e0b

Uppdatering för Windows Server 2008 x 64 edition (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=abf78f24-494e-4DDE-b411-a75415276c80

Uppdatering för Windows Server 2008 R2 för Itanium-baserade system (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4abb15b8-ae41-4E8A-a250-cddb438c75df

Uppdatering för Windows Server 2012 (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=5ba35c39-cb4d-4e1c-a550-d4143f64d84d

Uppdatering för Windows XP x 64 edition (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=e6779817-bbcc-4906-a808-e4f7c794fb30

Uppdatering för Windows Server 2008 (KB2863058)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7071379f-c802-4970-881d-f94ec6dcfdda

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

119591 Hur du hämtar Microsoft-supportfiler från onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälper dig att förhindra otillåtna ändringar av den.

Allmänna ändringar gjorda av den här uppdateringen

Följande ändringar har gjorts sedan den föregående kumulativa tidszonsuppdateringen för Windows:
 • Libyen normaltid:
  Nya Sommartid börjar den sista fredagen i mars klockan 02:00 och slutar på den sista fredagen i oktober klockan 02:00. Det här nya regler för Sommartid introducerades från 2013 och ny dedicerad tidszon har också lagts till (UTC + 1 Tripoli). Det gavs ut i januari via Microsoft Download Center (KB 2794119).
 • Israel, normaltid:
  Nya Sommartid börjar på fredag före den sista söndagen i mars och slutar den sista söndagen i oktober, 02:00. Den nya regeln Sommartid gäller från 2013 till 2023.
 • S.A. Pacific Standard Time:
  Nya Sommartid slutar på den 27 April 2013 och startar den 7 September 2013. Ändringen gäller endast 2013. Det gavs ut i mars som snabbkorrigering (KB 2821346)
 • Paraguay, normaltid:
  Nya Sommartid slutar den 23 mars 2013. Den här ändringen ingår förkortad regler för Sommartid för Paraguay i 2013. Det gavs ut i mars som en del av KB 2829069.
 • Västra Asien, normaltid:
  Denna ändring lägger till Ashgabat visningsnamnet. Det kommer att presenteras i alla plattformar som en del av den kumulativa uppdateringen för Sommartid augusti.
 • Marocko, normaltid:
  Förändringen i den kumulativa uppdateringen för Sommartid augusti står endast för korrigering av tidigare efter Sommartid 2013 Ramadan Fix den lösning som levereras i juni 2013 (KB 2860495).

Tidszonsändringar gjorda av den här uppdateringen

Tidszonsändringar sammanfattas i följande tabell.

Namn på tidszonsnyckelVisningsnamnNytt startdatum för sommartidNytt slutdatum för sommartidTZI-undernyckeln
Libyen, normaltid(UTC + 01:00) TripoliSista fredagen i mars 01:00:00.000Sista fredagen i oktober 02:00:00.000HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Libya Standard Time\Dynamic DST\
DWORD-värdet för FirstEntry: 000007db
DWORD-värdet för LastEntry: 000007dd
HEXADECIMALT värde 2011:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEXADECIMALT värde för 2012: c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 06, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEXADECIMALT värde för 2013: c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Israel, normaltid

(UTC + 02:00) Jerusalem

Fredag före den sista söndagen i mars 02:00:00.000

Sista söndagen i oktober 02:00:00.000

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Israel Standard Time\Dynamic DST\
DWORD-värdet för FirstEntry: 000007d 4
DWORD-värdet för LastEntry: 000007e7
HEXADECIMALA värdet för 2004:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEXADECIMALT värde för 2005:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 05, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEXADECIMALT värde 2006:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEXADECIMALT värde för 2007:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 03, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEXADECIMALT värde 2008:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEXADECIMALT värde 2009:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEXADECIMALT värde 2010:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEXADECIMALT värde 2011:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 05, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEXADECIMALT värde 2012:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEXADECIMALT värde för 2013:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEXADECIMALT värde 2014:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEXADECIMALT värde 2015:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEXADECIMALT värde 2016:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEXADECIMALT värde 2017:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEXADECIMALT värde 2018:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEXADECIMALT värde 2019:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEXADECIMALT värde för 2020:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEXADECIMALT värde 2021:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEXADECIMALT värde 2022:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEXADECIMALT värde 2023:88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

SA Pacific, normaltid

(UTC-04:00) Santiago

Första lördagen i September 23:59:59.999

Sista lördagen i April 23:59:59.999

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific SA Standard Time\Dynamic DST\
DWORD-värdet för FirstEntry: 000007d 7
DWORD-värdet för LastEntry: 000007de
HEX-värde av 2007: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX-värde av 2008: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX-värde av 2009: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX-värde av 2010: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX-värde av 2011: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 05, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 08, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEXADECIMALT värde för 2012: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 09, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEXADECIMALT värde för 2013: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 09, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX 2014-värde: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

Paraguay, normaltid

(UTC-04:00) Asuncion

Första lördagen i oktober 23:59:59.999

Fjärde lördagen i mars 23:59:59.999

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Paraguay Standard Time\Dynamic DST\
DWORD-värdet för FirstEntry: d 000007 8
DWORD-värdet för LastEntry: 000007e5
HEX-värde av 2008: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX-värde av 2009: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX-värde av 2010: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX-värde av 2011: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEXADECIMALT värde för 2012: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEXADECIMALT värde för 2013: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 04, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX 2014-värde: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEXADECIMALT värde för 2015: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX-värde av 2016: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX-värde 2017: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 09, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEXADECIMALT värde för 2018: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX-värde av 2019: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEXADECIMALT värde för 2020: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX 2021-värde: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

Västra Asien, normaltid

(UTC + 05:00) Ashgabat, TasjkentEj tillämpligtEj tillämpligtEj tillämpligt
Marocko, normaltid

(UTC) Casablanca

Sista söndagen i April 02:00:00.000

Sista söndagen i September 03:00:00.000

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Morocco Standard Time\Dynamic DST\
DWORD-värdet för FirstEntry: 000007d 7
DWORD-värdet för LastEntry: 000007de
HEX-värde av 2007: 00,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEX-värde av 2008: 00,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 08, 00, 00, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 05, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX-värde av 2009: 00,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 08 00, 04, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 05, 00, 00, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX-värde av 2010: 00,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 08 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 05, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX-värde av 2011: 00,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 07, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEXADECIMALT värde för 2012: 00,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEXADECIMALT värde för 2013: 00,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEX 2014-värde: 00,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

Förutsättningar

Windows XP

Om du vill installera den här uppdateringen måste du köra Windows XP Service Pack 3 (SP3). Mer information om hur du skaffar service Pack-versionen för Windows XP klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Windows Server 2003

Om du vill installera den här uppdateringen måste du köra Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2). Mer information om hur du skaffar service Pack-versionen för Windows Server 2003 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
889100 Skaffa senaste Service Pack för Windows Server 2003

Windows Vista och Windows Server 2008

Om du vill installera den här uppdateringen måste du köra Windows Vista Service Pack 2 (SP2) eller Windows Server 2008 SP2.

Om du vill veta mer om hur du skaffar Windows Vista service pack klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
935791 Hur du skaffar den senaste service pack-versionen för Windows Vista
Om du vill veta mer om hur du skaffar Windows Server 2008 Service Pack klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
968849 Skaffa senaste Service Pack för Windows Server 2008

Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Inga särskilda förutsättningar krävs för att installera den här uppdateringen. Samma paket installeras både på RTM-versionen samt Service Pack 1-versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2. För mer information om hur du skaffar en Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 service pack klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
976932 Information om Service Pack 1 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Windows 8 och Windows Server 2012

Inga särskilda förutsättningar krävs för att installera den här uppdateringen.

Windows Embedded Standard 7

Inga särskilda förutsättningar krävs för att installera den här uppdateringen. Samma paket installeras både på RTM-versionen samt Service Pack 1-versioner av Windows Embedded Standard. Mer information om hur du uppdaterar en enhet till Windows Embedded Standard 7 SP1 finns på följande Microsoft-webbplats:

Registerinformation

Du behöver inte göra några ändringar i registret.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här samlade uppdateringen.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2863058 – senaste granskning 09/25/2013 03:47:00 – revision: 2.0

 • kbmt KB2863058 KbMtsv
Feedback