Beskrivning av Microsoft Office för Mac 2011 14.3.6 uppdatering

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2869604
Introduktion
Microsoft har gett ut 14.3.6 uppdatering för Microsoft Office för Mac 2011 den 16 juli 2013. Den här uppdateringen innehåller förbättringar som nämns i denna artikel. Dessutom finns nu Office för Mac 2011 som erbjuds en prenumeration. Information om hur du prenumererar finnsVanliga och frågor svar om Office.

Uppdateringen innehåller de senaste förbättringarna i Office för Mac 2011. Dessa omfattar följande:
 • Meddelandet skickas i Microsoft Outlook för Mac
  Den här uppdateringen åtgärdas ett problem som Outlook upprepade gånger försökt att skicka meddelanden som överstiger vissa storleksgränser för server-side från Utkorgen. Meddelanden som överskrider dessa storleksgränser placeras nu i den lokala utkastmappen efter tre misslyckade försök att sendthe meddelanden.
 • Synkronisera en mapp där många meddelanden har tagits bort i Outlook för Mac
  Den här uppdateringen åtgärdas ett problem i vilka synkronisera en mapp där många meddelanden har tagits bort på en annan klient som ofta orsakas av Microsoft Outlook för Mac att frysa.
 • Sparar filer till en Server Message Block(SMB) delar i Microsoft Word för Mac
  Den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att det inte går att spara filer till en SMB-resurs i Word.
Mer Information

Förutsättningar

Kontrollera att du har Office för Mac 2011 14.1.0 eller senare installerat på datorn innan du installerar Office för Mac 2011 14.3.6 uppdatering.

Kontrollera också att datorn kör Mac OS X v10.5.8 eller en senare version av Mac OS X körs på datorn. Kontrollera att datorn uppfyller det här kravet genom att klicka på om den här datorn på Apple-menyn.

Så här kontrollerar du att Office för Mac 2011 14.1.0 eller en senare version är installerad på datorn:
 1. På den -menyn, klicka på program.
 2. Öppna mappen Microsoft Office 2011 och starta sedan valfritt Office-program. (Till exempel starta Word.)
 3. Klicka på Program-menyn omprogram>.
 4. I den Omprogram> dialogrutan och Lägg märke till det versionsnummer som visas där. Det bör vara 14.1.0 eller ett senare versionsnummer.

Så hämtar du uppdateringen

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta Microsoft Office för Mac 14.3.6 uppdateringen nu.

Utgivningsdatum: 16 juli 2013

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hur du hämtar Microsoft-supportfiler från onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälper dig att förhindra otillåtna ändringar av den.

Uppdaterade filer

En fullständig lista över filer att denna uppdatering lägger till eller ändrar, dubbelklicka installationsprogrammet för uppdateringen och sedan på den filen -menyn klickar du på Visa filer.

Obs!

 • Office för Mac 2011 14.3.6 uppdatering är även tillgänglig från Microsoft AutoUpdate. Detta är ett program som automatiskt håller Microsoft-program uppdaterade.

  Om du vill använda AutoUpdate startar du ett Microsoft Office-program. Klicka på den Hjälp -menyn klickar du på Sök efter uppdateringar.

  Mer information om resurser för Office för Mac 2011 finns på följande Microsoft-webbplats:
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2869604 – senaste granskning 08/15/2013 16:14:00 – revision: 1.0

Microsoft Office for Mac Academic 2011, Microsoft Office for Mac Home and Business 2011, Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 Home Use Program, Microsoft Office for Mac Home and Student 2011, Microsoft Office for Mac 2011, Microsoft Excel 2011 for Mac, Microsoft Lync for Mac 2011, Microsoft Outlook 2011 for Mac, Microsoft PowerPoint 2011 for Mac, Microsoft Word 2011 for Mac

 • kbqfe kbfix atdownload kbmt KB2869604 KbMtsv
Feedback