Kan inte öka området listrutan så att hela etiketten visas i SSRS-2012

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2869735
Den här snabbkorrigeringen gäller för Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services.
Symptom
Föreställ dig följande:
  • Du har en rapport på en rapportserver för Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services (SSRS 2012) som är integrerat med en Microsoft SharePoint-instans.
  • Du kan använda hebreiska språkpaket för det SQL Server 2012 Reporting Services-tillägget för SharePoint.
  • Rapporten är konfigurerad för att använda hebreiska.
  • Rapporten innehåller ett flervärdesattribut parameter som har en etikett i en nedrullningsbar lista. Etiketten överskrider 26 tecken.
  • Du försöker markera etiketten för parametern flervärdesattribut.
I det här fallet kan du inte dra den lilla pilen i det nedre vänstra hörnet av listan att öka längden och bredden på den nedrullningsbara listan som förväntat.

Obs!Det här problemet uppstår inte när rapporten är på engelska.

Lösning

Information om samlade uppdateringar

Kumulativ uppdatering 5 för SQL Server 2012 servicepack 1

Korrigeringsfil för problemet gavs först ut i den kumulativa uppdateringen 5. Mer information om hur du skaffar den kumulativa uppdateringspaket för SQL Server 2012 Service Pack 1 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2861107 Samlingsuppdateringen 5 för SQL Server 2012 Service Pack 1
Obs! Eftersom byggen är kumulativa, varje ny version av korrigeringsfilen innehåller alla snabbkorrigeringar och säkerhetskorrigering för alla säkerhetskorrigeringar som ingår med föregående SQL Server 2012 Service Pack 1. Vi rekommenderar att du använder den senaste utgåvan av korrigering som innehåller den här snabbkorrigeringen. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2772858 SQL Server 2012 bygger som har getts ut efter SQL Server 2012 Service Pack 1
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2869735 – senaste granskning 10/12/2013 12:50:00 – revision: 1.0

Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1

  • kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2869735 KbMtsv
Feedback