Office 365-användare får inte ut av office-meddelanden från lokal användare i en hybrid-distribution

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2871053
Obs! Hybrid konfigurationsguiden som ingår i Exchange Management Console i Microsoft Exchange Server 2010 stöds inte längre. Därför kan använder du inte längre den gamla Hybrid konfigurationsguiden. Använd i stället guiden Office 365 Hybrid-konfiguration finns på http://aka.MS/HybridWizard. Mer information finns i Office 365 Hybrid konfigurationsguiden för Exchange 2010.
PROBLEMET
Föreställ dig följande. Du har en hybrid distribution av lokala Microsoft Exchange Server och Exchange Online i Office 365, där det finns både för lokala postlådor och Exchange Online-postlådor. När Office 365-användare skickar e-post till lokal användare som har skapat en avisering office, får Office 365-användare inte-office-meddelande när e-postmeddelandet har skickats.

Det här problemet uppstår i Office 365-användare även om följande villkor är uppfyllda:
  • Intern-frånvarande svar fungerar korrekt för lokal användare.
  • Den interna utanför kontoret MailTip för lokal användare visas i e-postklient på Office 365-användare.
  • Egenskaper för lokal fjärrdomänen är rätt inställda InternalLegacy.
LÖSNING
Undvik det här problemet, gör du något av följande för en lokal Exchange-miljö.

Obs! När du utför de här procedurerna behandlas postlådor i Office 365 som externa postlådor för-office-meddelanden. Du kanske vill ändra lokal externa-office-meddelanden om som blir nödvändiga.

Exchange Server 2010: Ändra inställningen frånvarande för den fjärranslutna domänen

Om du har en Exchange 2010 hybrid-server gör du följande:
  1. Öppna Exchange Management Console på hybrid Exchange Server 2010-servern.
  2. Navigera till Organisationen konfiguration, Välj Hub Transport, klickar du på fliken Fjärrdomäner och dubbelklicka sedan på den fjärranslutna domänen.
  3. Klicka på fliken Allmänt och välj Tillåt externa - frånvarande meddelande endast.
Mer information om hur du konfigurerar den här inställningen i Exchange 2010 går du till följande Microsoft-webbplats:

Exchange Server-2013: Använd Exchange Management Shell för att ändra egenskapen – AllowedOOFType i den fjärranslutna domänen

Om du har en hybrid 2013 för Exchange Server-server kan du använda cmdlet Set-RemoteDomain för att ändra egenskapen – AllowedOOFType i den fjärranslutna domänen för Office 365. Här följer två exempel:
  • Set-RemoteDomain Contoso -AllowedOOFType External
  • Set-RemoteDomain Contoso -AllowedOOFType ExternalLegacy
Mer information om cmdlet Set-RemoteDomain finns på följande Microsoft-webbplats:Mer information om hur du konfigurerar den här inställningen i Exchange Server-2013 finns på följande Microsoft-webbplats:
STATUS
Microsoft är medvetet om problemet och arbetar på att lösa den. Vi mer information i den här artikeln när den blir tillgänglig.
MER INFORMATION
Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Communitywebbplatsen eller TechNet-forum för Exchange.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2871053 – senaste granskning 04/25/2016 23:07:00 – revision: 3.0

Microsoft Exchange Online

  • o365e o365m o365022013 o365 o365a hybrid kbmt KB2871053 KbMtsv
Feedback