Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av teckensnittet Arial Unicode MS i Word 2002

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Teckensnittet Arial Unicode MS (ARIALUNI.TTF) ger möjlighet att visa tecken på de flesta språk. Det innehåller glyfer för alla kodpunkter i Unicode-standarden, version 2.1.

Obs! En glyf är en grafisk representation av ett tecken.
Mer Information
 1. Vad är Unicode?

  Unicode: Ett numeriskt system för teckenkodning som definieras av Unicode-konsortiet och används i Microsoft Windows och vissa andra datorsystem.

  Unicode är en 16-bitars kodning som omfattar många tecken som används i allmänt textutbyte över hela världen. Varje Unicode-index refererar entydigt till ett givet tecken. Med Unicode är det möjligt att täcka in fler tecken än med enkelbyte-teckenkodning. Alla Unicode-värden är dubbelbyte-värden, vilket förenklar läsningen av textsträngar i Unicode-system. I ett dubbelbyte-system måste det däremot fastställas vilka värden i en sträng som är enkelbyte-teckenkoder och vilka som är dubbelbyte-teckenkoder.

  Unicode ger varje tecken ett unikt tal, oberoende av plattform, program eller språk. För varje tecken som definieras i Unicode finns det en tilldelad kodpunkt: ett hexadecimalt tal (intervallet 0x0000 till 0xFFFF) som används för att representera tecknet i datorn.

  Tecknet finns kanske inte där du förväntar dig att hitta det. Även om tecknen i Unicode grupperas i block är det bara en grov indelning, eftersom tecken kan kategoriseras på många olika sätt. I synnerhet skiljetecken och symboler används i många funktioner och skriftsystem.

  0x0000 0xFFFF
                               
  ASCII Latin
  Grekiska
  Kyrilliska
  Indiska Thailändska Skiljetecken Symboler Kana Hangui Ideogram Framtida
  bruk
  Privat
  bruk
  Komptabilitet


  Grundtanken bakom Unicode är att det ska vara språkoberoende, vilket bidrar till att spara utrymme i teckenuppsättningen. Inget enstaka tecken antas ensamt identifiera ett språk. På samma sätt som tecknet "a" kan vara ett franskt, tyskt eller engelskt "a", även om det har olika funktioner i de olika språken, kan ett visst Han-ideogram mappas till ett tecken som används i kinesiska, japanska och koreanska.

  Mer information om Unicode-standarden 2.1 finns på följande webbplats:
 2. Varför tar teckensnittet Arial Unicode MS så stor plats?

  Filstorleken för Arial Unicode MS är 22 MB, eftersom det är ett fullständigt Unicode-teckensnitt. Det innehåller alla tecken i Arial samt fullständiga teckensnitt för japanska, kinesiska, koreanska, arabiska och hebreiska och alla olika symboltecken och teckenintervall.

  Unicode är uppdelat i numeriska intervall av liknande tecken. (Ett numeriskt intervall är ett intervall med numeriska värden som är tillgängligt för kodning av tecken.) Alla kyrilliska tecken finns till exempel i samma numeriska intervall. Följande intervall ingår i Arial Unicode MS:
  Latin (standard) Latin-1 (tillägg) Utökat Latin A Utökat Latin B
  IPA-utökningar Avståndsändrande tecken Kombinerade diakritiska tecken Grekisk
  Kyrillisk Armenisk Hebreisk Arabisk
  Devanagari Bengali Gurmukhi Gujarati
  Oriya Tamilsk Telugu Kannada
  Malayalam Thailändsk Laotisk Georgisk
  Hangul Jamo Utökat Latin (tillägg) Grekisk (utökad) Allmänna skiljetecken
  Upphöjda och nedsänkta tecken Valutasymboler Kombinerade diakritiska (symboler) Bokstavsliknande symboler
  Sifferformer Pilar Matematiska operatorer Blandade tekniska tecken
  Styrbilder OCR (Optisk teckenläsning) Omslutna alfanumeriska tecken Ramelement
  Blockelement Geometriska figurer Blandade symboler Dingbats
  CJK - symboler och skiljetecken Hiragana Katakana Bopomofo
  Hangul-kompatibilitet Jamo CJK - diverse Omsl CJK-bokstav och -månad CJK - kompatibilitet
  Hangul CJK - enhetliga ideogram CJK - kompatibilitetsideogram Alfabetiskt presentationsformat
  Arabiskt presentationsformat-A Kombinerar halva markeringar CJK - kompatibla format Litet format (varianter)
  Arabiskt presentationsformat-B Halv- och helbreda format Specialtecken  


  Obs! Så här visar du tecknen i ett intervall:
  1. Klicka på SymbolInfoga-menyn i Microsoft Word.
  2. På fliken Symboler i dialogrutan Symbol ändrar du rutan Delmängd till önskat intervall.
  Teckensnittet Arial Unicode MS stöder tecken som definieras i många olika teckentabeller. En teckentabell är en kodad teckenuppsättning, där varje tecken tilldelas en numerisk kod. Teckentabeller definieras vanligen så att de stödjer vissa språk eller grupper av språk med gemensamma skriftsystem. Teckentabell 1253 innehåller till exempel teckenkoderna som krävs för det grekiska skriftsystemet. Tecken från följande teckentabeller ingår i Arial Unicode MS.

  1252 Latin 1 1250 Latin 2: Östeuropa 1251 Kyrilliska
  1253 Grekiska 1254 Turkiska 1255 Hebreiska
  1256 Arabiska 1257 Windows Baltisk 1258 Vietnamesiska
  874 Thailändska 932 JIS/Japan 936 Kinesiska (förenklade tecken)
  949 Koreanska Wansung 950 Kinesiska (traditionella tecken) 1361 Koreanska Johab
  Macintosh-teckenuppsättning (US Roman) Windows OEM-teckenuppsättning 869 IBM Grekiska
  866 MS-DOS Ryska 865 MS-DOS Nordisk 864 Arabiska
  863 MS-DOS Kanadensisk franska 862 Hebreiska 861 MS-DOS Isländska
  860 MS-DOS Portugisiska 857 MS-DOS IBM Turkiska 855 IBM Kyrillisk; främst ryska
  852 Latin 2 775 MS-DOS Baltisk 737 Grekiska
  708 Arabiska; ASMO 708 850 WE/Latin 1 437 USA


 3. När ska jag använda teckensnittet Arial Unicode MS?

  Arial Unicode MS kan användas när du öppnar ett dokument som är formaterat med ett annat språk, och du ännu inte har installerat teckensnitt för språket på datorn. Om du i första hand arbetar med dokument som har skapats på olika språk bör du installera teckensnitten och språkverktygen för dessa språk.

  På grund av dess storlek och de typografiska kompromisser som krävs för ett sådant teckensnitt bör Arial Unicode MS bara användas när det inte går att använda flera teckensnitt för olika skriftsystem.

  Obs! Du bör inte använda Arial Unicode MS som standardteckensnitt i Word.
 4. Hur installerar jag Arial Unicode MS? Arial Unicode MS installeras som en del av Microsoft Office-installationen och ingår i funktionerna för internationellt stöd. Så här installerar du Arial Unicode MS:

  1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka på Kontrollpanelen.Obs! I Microsoft Windows XP klickar du på Start och sedan på Kontrollpanelen.

  2. Klicka på Lägg till/ta bort programKontrollpanelen.
  3. Gör något av följande:
   • Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (ME) eller Microsoft Windows NT 4.0:

    Klicka på Microsoft Office XP på fliken Installera/avinstallera (eller Microsoft Word 2002) och sedan på Lägg till/ta bort. eller

   • Microsoft Windows 2000 eller Microsoft Windows XP:

    Klicka på Ändra eller ta bort program, Microsoft Office XP (eller Microsoft Word 2002) och Ändra.
  4. Klicka på Nästa i fönstret Funktioner som ska installeras.
  5. Expandera Delade funktioner i Office.
  6. Expandera Internationellt stöd.
  7. Klicka på ikonen intill Universellt teckensnitt och sedan på Kör allt från datorn.
  8. Klicka på Uppdatera, så slutförs installationen av det universella teckensnittet (Arial Unicode MS) på datorn.
inf wd2002
Egenskaper

Artikel-id: 287247 – senaste granskning 12/06/2015 00:15:29 – revision: 2.2

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbfont kbunicode KB287247
Feedback