Det går inte att använda Access ODBC-drivrutin eller OLE DB-provider utanför Office Klicka-och-kör-program

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2874601
Symptom
När du försöker skapa en ODBC DSN för drivrutiner som tillhandahålls av Microsoft Access i Dataadministratör datakällor ODBC misslyckas. Det här problemet uppstår om du använder ett Office Klicka-och-kör (C2R)-installation. Beroende på vilken version av Office stöta du på följande problem när du försök:
 • ODBC-drivrutiner som tillhandahålls av ACEODBC. DLL-filen visas inte i dialogrutan Välj en drivrutin.
 • Felmeddelandet "operativsystemet är inte närvarande konfigurerad för att köra det här programmet" "meddelande.
 • Felmeddelandet "Det gick inte att läsa in odbcji32.dll" felmeddelande.

Aktuella drivrutiner:

 • Drivrutinen för Microsoft Access (*.mdb, *.accdb)
 • Drivrutinen för Microsoft Access-Text (*.txt, *.csv)
 • Drivrutinen för Microsoft Excel (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb)

Dessutom om du försöker definiera en OLE DB-anslutning från ett externt program (en som körs utanför Office) med hjälp av Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 OLEDB-provider stöter du på ett "Providern kan inte hittas"-fel vid försök att ansluta till providern.
Orsak
Office Klicka-och-kör-installationer som körs i en isolerad miljö för virtuella på det lokala operativsystemet. Vissa program utanför Office kanske inte är medveten om var du ska leta efter installationen i en isolerad miljö.

Översikt över Klicka-och-kör för Office 365 installationsprogrammet arkitektur
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj219420.aspx
Lösning
ODBC-anslutningar som ska användas i Office-program

Du kan undvika problemet genom att skapa en DSN från ett Office-program, t ex Access, istället för att använda ODBC-administratören. Gör följande om du vill skapa en ny DSN i Access:
 1. Välj Externa Data på menyfliken > ODBC-databas.
 2. VäljImportera eller länka, och klicka sedan på OK.
 3. Klicka på fliken för typ av DSN-namn som du vill skapa (Fildatakällaeller Datakälla för maskinen) och klicka sedan påNy.
 4. Välj lämplig driveralong med all information som krävs för att slutföra transaktionen.
 5. Afterthe DSN har skapats, klicka på Avbryt för att avsluta de återstående stegen i Importera/länka.
 6. I ODBC-administratör visas nu DSN och du kan använda den i valfritt Office-program.
ODBC- eller Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 OLE DB provider-anslutningar som ingår i Office

Du måste installera en MSI-installation av Microsoft Access Database Engine från någon av följande källor så att det anropande programmet hittar drivrutinen och leverantör.

Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable
https://www.microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?ID=13255

Microsoft Access Runtime för 2013
http://www.microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?ID=39358

Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2874601 – senaste granskning 06/27/2016 20:17:00 – revision: 2.0

Access 2016, Microsoft Access 2013, Microsoft Access for Office 365

 • kbmt KB2874601 KbMtsv
Feedback